Malzeme ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Depreme
karşı dayanıklı sıcak haddelenmiş çelik yapı profilleri geliştirilmesi
projesinde yer alacak
Celal Bayar Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Osman
ÇULHA ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Erkan Doğan,
Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. firmasının yürütücülüğündeki TÜBİTAK-1501
Sanayi Ar-Ge projesinde danışman olarak görev yapacak.
Depreme karşı dayanıklı, hafif ve yüksek mukavemetli sıcak haddelenmiş çelik yapı
profilleri geliştirilmesi kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinde; yapı güvenliği, deprem,
çelik malzeme geliştirilmesi, sıcak haddelenmiş çeliklerin konutlarda (5 ve 8 kat
aralığında) özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılabilirliği ve muhtemel
avantajlarının araştırılması planlanmıştır. Proje içeriğinde ise Özkan Demir Çelik
Sanayi A.Ş. firmasında prototip üretimler gerçekleştirilecek ve yüksek mukavemete
sahip sıcak haddelenmiş çelikler kullanılarak konutlar tasarlanacaktır.
Download

Malzeme ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Depreme