Konu: GENEL
AYDıNLATMA
KAYSERİ İLİ AYDıNLATMA KOMİSYONU
7 NOLU TOPLANTı KARAR TUTANAGI
Toplantı No
: 007
Toplantı Tarihi
: 14/08/2014
Toplantı Saati
: 14.00
Toplantı Yeri
: Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad.No:32 Melikgazi-KAYSERİ
İL AYDıNLATMA
KOMİSYONU KARARLARı
Kayseri İli Aydınlatma Komisyonu 7 nolu toplantı gündemi, Komisyonumuzca yukarıda
belirtilen tarih ve saatte görüşülmüş olup, aşağıdaki Kararlar alınmıştır:
ı. Toplantı gündeminin ı ve 2.maddesinde belirtilen tesislerin (Alparslan Mahallesinde
bulunan bölgesel otoparkların aydınlatması, Erkilet l Oü.yıl Mahallesi, Bülbülpınar
Caddesi yol aydınlatmasının, Erkilet Bulvarı 'ndan Bülbülpınar Mezarlığı bitimine
kadar
Genel Aydınlatma kapsamına alınması talebi) KCETAŞ tarafından
değerlendirilerek, KCET AŞ yatırım listesine ilave edilmesi ve yatırım kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği kararı alınmıştır.
2. Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin 9.fıkrasına göre, Kayseri ve Civarı
Elektrik Türk A.Ş. tarafından 20ı4 yılı içerisinde yapılması planlanan Genel
Aydınlatma tesislerine ilişkin liste (EK - ı) Komisyon onayına sunulmuş olup
uygunluğuna karar verilmiştir.
Mehmet NA
TEDAŞ
Kayseri Bölge
Koordinatörü
K7
ı:
Erkaya YIRIK
Yardımcısı V.
~~dJjyıegı/,
KAYSERI
YATIRIM
PLAN/PROJE
VE CIVARI
NO
ELEKTRIK
TAŞ.
2014 YILI YATıRıMLARı
KAPSAMıNDA
PLANLANAN
AYDıNLATMA
YATıRıMLARı
TOPLANTı
YER
SIRA
YATIRIM
PROJEADI
NO
YILI
PLAN/PROJE
NO
ALT
PROJE
NO
TARIHI
KARAKTERlsTI~1
MAHALLE/KÖY/CADDE/
ILÇE
SOKAK
ıu Melikgazi Ilçesi Dağıstan Cad.
i
14
0048
0195
MELlKGAZI
Gesi fatih Malı.
Kayseri
2
14
0048
0196
MELlKGAZI
Hürriyet
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Hürriyet Mah. Mevlana Cad. ve Çevresi Aydınlatma Elektrik Tesis
Aydınlatma YatınmJan
3
14
0048
0197
MELIKGAZI
Mimarsinan Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Mimaninan
Aydınlatma YatınmJan
4
14
0048
0198
MELIKGAZI
Gesi fatih Mah.
Kayseri tli Melikgazi Ilçesi ildem Ôdül İnşaat Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma YatmmJan
5
14
0048
0199
MELIKGAZI
Yıldızevler Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Galericiler siıesi Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yattnmlan
6
14
0048
0200
MELlKGAZI
Gesi fatih Malı.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi İldem Yurt arkası Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
7
14
0048
0201
MELlKGAZI
Osmanlı Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Asım Köksal Cad. Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatmmlan
8
14
0048
0252
KOCASıNAN
Cemikebir Mah.
Kayseri İli Kocasinan Ilçesi Camikebir Mah. SSK Hastahanesi Yanı AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yabnmlan
9
14
0048
0253
KOCASıNAN
oruç
10
14
0048
0254
KOCASıNAN
Oymaağaç Mah.
Malı.
Reis Mah.
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi
oruç
Aydınlatma Elektrik Tesis
Aydınlatma Vatınmlan
Yolu Erciyes lü AydınlabDa Elektrik Tesisi
Reis Mah. Mobilyaeılar Sitesi Yanı AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi Oymaeğeç Mah. Otomotiv Servisleri Civan AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yalınınlan
ii
14
0048
0255
KOCASıNAN
Dadağı Köyü
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi Dadeğı Köyü Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
12
14
0048
0256
KOCASıNAN
Mahzenin Köyü
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi Mahzemin Köyü Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
13
14
0048
0257
KOCASıNAN
Mithatpaşa Mah.
Kayseri İli Kocasınan Ilçesi Mithatpaşa Mah. Kayta, arkası Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımları
14
14
0048
0258
KOCASıNAN
Gevher Nesibe Mah.
Kayseri hi Kocasinan Ilçesi Mimarsinan Parkı Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma YalınınJan
15
14
0048
0259
KOCASıNAN
Sümer Malı.
Kayseri hi Kocasinan Ilçesi Süıner Mah. Vazife evleri Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yaunmlan
16
14
0048
0260
KOCASıNAN
Elmalı Köyü
Kayseri hi Kocasinan Ilçesi Elmalı kOyü Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatmmlan
17
14
0048
0261
KOCASıNAN
Erkilet Kemer Mah.
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi Erkilcı Kemer Mah. Aydınlatma Elektrik Tesisi
18
14
0048
0262
KOCASıNAN
Eyim Köyü
Kayseri
ıu Kocasinan
Aydınlatma YatırımJan
Ilçesi Eyim köyü Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
19
15
0048
0314
TALAS
Kiciköy Mah.
Kayseri Ili Talas Ilçesi Kiciköy Mah. TR 2220 Nolu Trafonun deplasesi Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
20
14
0013
0314
ıNCESU
Saraycık Mah.
Kayseri Ili İncesu Ilçesi Saraycık Mah. Afet evleri yerleşim bölgesi Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
21
14
0038
0411
YAHYALI
Yerıice Mah.
Kayseri Ili Yahyalı Ilçesi Yenice Mah. Çal (Kale) Mevkii AG-YG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
22
14
0012
0407
BÜNYAN
Tuzhisar Mah.
Kayseri Ili Bünyan Ilçesi Tuzhisar Mah. İlave Trafo AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
23
14
0012
0408
BÜNYAN
Malatya Yolu
Kayseri Ili Bünyan Ilçesi Malatya Yolu Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
24
14
0013
0504
YEşILHISAR
Nigde Yolu
Kayseri Ili Yeşilhisar Ilçesi Kayseri - Niğde Yolu İncesu Istikameti ve Develi Kavşağı Genel Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
"t~-,ç
rA~~~
/rib
1/1
Download

Konu: GENEL AYDıNLATMA KAYSERİ İLİ AYDıNLATMA