AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
13.08.2014 17:49:24
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ZEYNEP
1 YILDIRIM
GÜNDOĞDU
2
MURAT
KAYMAN
Ortaklığın Adresi
MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ
GENEL
MÜDÜR
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
13.08.2014
17:45:59
13.08.2014
17:47:50
Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul
: 0212-282 01 70 / 0212-282 01 15
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0212-282 01 70 / 0212-282 01 15
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Akmerkez cephe tadilatı işi ile ilgili
Özet Bilgi
:
danışmanlık hizmetleri alımı
AÇIKLAMA:
Şirketimizin yönetim kurulu tarafından 13.08.2014 tarihinde aşağıdaki kararlar
oybirliği ile alınmıştır:
1- IMS PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından
Akmerkez cephe tadilatı işi ile ilgili olarak tespit raporu hazırlanması, maliyet
farkı raporu hazırlanması ve saha kontrolü konularında danışmanlık ve
kontrol hizmeti alınmasına;
2- Yukarıda sözü edilen hizmetler kapsamında hazırlanacak raporlara ve
çıktılara uygun şekilde cephe tadilatı işlemine ilişkin hakediş onaylarının
yapılmasına;
3- İşbu yönetim kurulu kararının III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
duyrulmasına karar verildi.
Download

138. Akmerkez cephe tadilatı işi ile ilgili danışmanlık hizmetleri alımı