Sağlık ve Eğitim Vakfı kuruluşlarından biri olan SEV Yayıncılık, Türkiye’nin ilk “Green
Office” diplomalı yayınevi oldu.
Redhouse ve Redhouse Kidz markasıyla sözlük, İngilizce ve Türkçe eğitim kitapları ve çocuk kitapları
alanlarında yayıncılık yapan SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş., bir yıldır yürüttüğü çevreci çalışmalar
sonucunda 25 Aralık’ta yapılan törenle, ‘Türkiye’nin ilk yeşil ofis (Green Office) diplomalı yayınevi’
oldu.
WWF-Türkiye tarafından başlatılan Green Office (Yeşil Ofis) Programı, ofis ve işyerlerinin gerekli
önlemleri alarak doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıp, tüm çalışanları iklim değişikliğiyle
mücadele için kazanmayı hedefliyor. Programa dahil olarak çevre konusunda harekete geçmeye karar
veren SEV Yayıncılık, 2013 yılının başında ilk adımları attı.
Kâğıt kullanımı sebebiyle doğa ve çevreyle doğrudan ilişkisi olan yayıncılık sektöründe böyle
uygulamalar için geç bile kalınmış olduğunu belirten SEV Yayıncılık Şirket Müdürü Ebru Şenol,
“Çalışmaları başarıyla tamamlayıp Türkiye’nin ilk “Green Office” diplomalı yayınevi olmaktan mutlu ve
gururluyuz. Bir yıla yakın bir süre, çevreci kriterleri sağlamak için tüm ekibimizle çalıştık. Bunun
Türkiye’deki diğer yayınevlerine de örnek olacağına inanıyoruz,” dedi.
Bu yılın başında Green Office (Yeşil Ofis) çalışmalarına başlayan SEV Yayıncılık, ilk etapta Mali ve İdari
İşler Müdürü Nurcan Koralay başkanlığında 6 kişiden oluşan bir yeşil ofis ekibi kurdu. WWFTürkiye’nin Green Office Değerlendirme Formu doldurularak, daha yeşil bir ofis haline gelmek için
neler yapılabileceği ve hedefler ortaya koyuldu. Hemen ofisin kapısına, Yeşil Ofis programında
olduklarını her an hatırlatan bir afiş asarak kolları sıvadıklarını anlatan Nurcan Koralay, “Böylece bizi
ziyaret eden müşterilerimiz, ürün ve hizmet sağlayıcılarımız ve personelimizin her an Yeşil Ofis
programında olduğumuzu hatırlamalarını istedik. Ardından Green Office için iyileştirme yapacağımız
alanları ve sayısal hedeflerimizi ortaya koyduk. Bu hedefler için neler yapacağımıza dair bir ‘ofis çevre
programı’ oluşturduk,” diyor.
Bu çerçevede kâğıt, elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlamakla, çalışanların çevre bilincinin
artırılması dört temel hedef olarak belirlenmiş. Çalışmalara katılan tüm Redhouse ekibinin yaklaşık bir
yıl bu hedeflere ulaşmak için çalıştığını belirten Koralay, “Örneğin kâğıt tasarrufuna yönelik olarak, çift
taraflı baskı alınmasını özendirdik. Fotokopi, yazıcı, havlu makinesi, elektrik düğmeleri gibi araçların
üzerine tasarrufu hatırlatıcı uyarılar astık. Basılı formları elektronik ortamda sunmaya ve saklamaya
başladık. Kurumlar arası evrak trafiğinde 30 kez kullanılabilecek özel zarflara geçtik. Karbon ayak
izimizi azaltmak için Çekül Vakfı’na yaptığımız bağışları artırarak toplam 1,652 adet fidan diktik.
Elektrik tüketimini azaltmak için, bütün personelin görebileceğie uyarıcı bilgiler astık, kullanılmayan
bilgisayarların kapatılması, şarj aletlerinin fişte tutulmaması, ampullerin değiştirilmesi, bilgisayarların
uyku moduna ayarlanması, tuvaletlere aydınlatma sensörü konulması gibi birçok fikri hayata geçirdik,”
diyor.
Çalışanların çevre bilincine yönelik olarak Sweater Day (Kazak Günü), yeşil kütüphane, öneri kutusu,
yeşil oteller listesi, plastik poşet yerine Redhouse bez çanta üretimi ve kullanımı, şarj edilebilir pillere
geçiş gibi birçok faaliyet de gerçekleştirilmiş. Ayrıca yeşil ofis denetimleri yapılarak masalara notlar
bırakılmış. Bilinçli olanlar ödüllendirilmiş.
Koralay, tüm bunlardan sonra elektrik tüketimde geçen yıla kıyasla %24’lük bir tasarruf, kağıt
tüketiminde de %42’lik ve su tüketiminde ise %20’lik bir tasarruf gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yeşil Ofis Diploması almanın, yolun sadece başı olduğunu belirten Ebru Şenol ise, “Redhouse ve
Redhouse Kidz markalarıyla çevreye yapabileceğimiz her türlü katkıya devam edeceğiz. Bu yıl yine
Kazak Günü yapmayı planlıyoruz. Ayda bir gün ofiste hep beraber doğa ile ilgili bir film izlemek, yine
ofiste tohumdan bitki yetiştirme yarışması yapmak gibi fikirlerimiz var. Çalışanlarımıza ileri sürüş
teknikleri kursu aldırarak, araçlarda benzin tasarrufu sağlanabilir. Önümüzdeki yıldan itibaren
yayınevi olarak her yıl en az iki tane çevreyle ilgili kitap çıkarmayı hedef olarak koyduk,” diyor.
SEV Yayıncılığı bu çok önemli girişimciliklerinden ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.
Download

Detaylar için tıklayınız.