••.G~EENLI~~J::
&~"•••
~')"
o.t~c:.
~ .•v .• ~
r •••••.••....
i···~
~. W··
T.C.
MANA VGA T KAYMAKAMLlGI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
(İşlemler Şefliği)
~
~
EXP02016
AN.
ALY..A
GUNLU
03/03/2014
Sayı :70868051-880-2448
Konu: 18 Mart Şehitleri Anma Günü Programı
DOSYA
r
18 Mart 2014 Salı gunu ıcra edilecek olan Şehitleri Anma Günü Programı, Anma
Komitesi tarafından hazırlanarak ekte gönderilmiştir.
Anma gününün başlangıcı saat 08.00'den itibaren gün bitimine kadar resmi daire, özel
kuruluş, müesseseler, askeri birlikler ve bütün kurumların Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri
ile donatılması, programda görev verilen kurum ve kuruluşların görevlerini eksiksiz yerine
getirmeleri ve programa katılmanız hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Emir Osman BULGURLU
Kaymakam
EK:
1 adet program (2 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Siyasi Parti İlçe Başkanlıklarına
03/0312014
03103/2014
Bilgi:
Manavgat Gamizon Komutanlığına
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına
Mahalli Basın Kuruluşlarına.
İşı. Şefi V. : A. DURAK
Yz. İşı. Md. : H. ÇELİK
•..5070 ~yıh Kanun ger~ca
. Bu~
E~~11e
i~t~
-~U~R >\.t,? "
i s: ~::~
oIunurO"'ıl:'~~~"2n
4
J
v,.
~\
_.' ~. :~--- ~~..~.,.
~
~
Imzası
....
~ :-:;;.'-- ~- "-\..~
L Ka''"TIl!ikaı1~~
l'
~•."
, ~"'1 ,~
1..
''')'
/'
'-"::>~-
'~'\".,~,~<!:.;i
Aşağı Hisar Mah. Antalya Cad. No:5
Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.OURAK
Telefon: (242)746 ıo 04 Faks: (242)746 ı5 58
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
~
.ı;ı
!
T.C.
~
MANA VGAT KA YMAKAMLIGI
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ PROGRAMI
18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında
Kanun ve 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında
Yönetmeliğe istinaden, İlçe Anma Komitesi 18/02/2014 Salı günü saat 15.30'da yaptığı toplantıda, 18
Mart Şehitleri Anma Günü hazırlıklarını değerlendirerek aşağıdaki şekilde icrasına karar vermiştir.
A-ANMA TÖRENİ İLE İLGİLİ HAZıRLıKLAR
1-18 Mart 2014 Salı günü saat 08.00'den
itibaren Tüm Resmi
Özel İş Yerleri Bayraklar ve Atatürk Posterleri 'yle donatılacaktır.
ve Özel Kurum
ve Kuruluşlar
ile
B-ÇELENK SUNMA TÖREN İ
1-Çelenk Sunma Töreni 18 Mart 2014 Salı günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki
Atatürk
Anıtı önünde yapılacaktır.
Saat 09.10' da hazırlanan
çelenkler,
Atatürk
Anıtı önünde hazır
bulundurulacaktır,
çelenkler saat 09.10'da tören sunucusunun
anonsu ile bizzat kurum amirieri
tarafından protokol sırasına göre Atatürk Anıtı 'na sunulacaktır.
2-Çelenklerin
Atatürk
Marşı söylenecektir.
Anıtı 'na sunulmasını
3-Günün anlam ve önemini
belirten
konuşma
müteakip,
saygı
duruşunda
bulunulacak
ve İstiklal
(1. Ütğm. Abdi ÜÇKUYU).
C-ANMA TÖRENİ
1-18 Mart 2014 Salı günü saat 1O.OO'da, Şule Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Konferans Salonu'nda
Şule Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından hazırlanan
program doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
2-Programa kamu kurum ve kuruluşların amirieri ile okul müdürleri,
resmi/özel okullardan 1 öğretmen ve 5 öğrenci katılacaktır.
ilçe merkezinde
bulunan
tüm
PROGRAM
l-Açılış,
Programın
arz edilmesi,
2-Saygl Duruşu ve İstiklal Marşı,
3-Günün Anlam ve Önemini belirten konuşma (Şule Muzaffer
Müdür Yardımcısı-Tarih
Öğretmeni Şerafettin ŞENOL)
Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4-"Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirin okunması
Edebiyat Öğretmeni Bilal ŞAHİN)
Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi
5-18 Mart Çanakkale
Zaferi temalı drama gösterisi
6-İlçe bünyesinde
yapılan
18 Mart
öğrencilerin ödüllerinin verilmesi
7-Kapanış
(Şule Muzaffer
GI_-, .
J .. t..
2111:
yarışmalarda
dereceye
gıren
GÖREVLENDİRME
VE SO~UMLULUKLAR
1-18 Mart Şehitleri Anma Günü 18 Mart 2014 Salı sabah saat 08.00'de başlayıp gece 24.00'te sona
erecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ve özel iş yerleri sabah saat 08.00'den İtibaren
bayraklarla süslenecektir.
2- Tören Alanının hazırlanması, ses cihazı ve şehit yakınlarının Tören Alanında belli bir düzen
içerisinde oturtulması için en az 30 kişilik sandalye Manavgat Belediyesince temin edilecektir. Ses
cihazını kumanda İçin Manavgat Belediyesi'nden bir personel görevlendirilecektir.
3-18 Mart Şehitleri Anma günü ile ilgili okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren
öğrencilere verilecek ödüller Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
4-Gamizon Komutanlığınca
18.03.2014 Salı günü saat 09.30'da
yakınlarına İlçe Jandarma Komutanlığında ikramda bulunulacaktır.
törene
katılanlar
ile şehit
5-Manavgat ilçe Müftülüğünce 14.03.2014 Cuma günü Hutbe ve Diyanet İşleri Başkanlığının
emrinde belirtilen konularda hazırlanacak program uygulanacaktır.
r>
6-18 Mart 2014 gününde şehit yakınlarının Tören Alanı ve toplantı yerlerine geliş gidişIeri, İlçe
Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce planlanacaktır.
7-Çelenk Sunma Töreni'nde; İlçemiz merkezinde bulunan resmi/özel ilköğretim ve ortaöğretim
okulları bayrak ve flamaları ile 18 Mart 2014 Salı günü saat 08.40' da Tören Alanında hazır
bulunacaktır. Ayrıca, Şule Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Manavgat Fatih Anadolu
Lisesi, Çağlayan Anadolu Lisesi, Çağlayan Ortaokulundan 30'ar öğrenci grubu Tören Alanında
hazır bulunacaktır (Öğrenci grupları öğretmen nezaretinde saat 08.40'ta Tören Alanında hazır
bulunulacaktır).
8-Çelenk sunma töreninin sunuculuğunu Seki Köseoğlu Anaokulu Müdürü Yılmaz KARAKAŞ,
Tören Alanı Yönetimini Şule Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi Beden Eğitimi
Öğretmeni Serpil KAN, yardımcılığını Şule Muzaffer Büyük Kız Teknik ve Meslek Lisesi Beden
Eğitimi Öğretmeni Mehmet UYSAL, İstiklal Marşımız'ın söyletilmesinde Şule Muzaffer Büyük
Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Levent ÇİMEN görev yapacaktır.
9-18 Mart Şehitleri Anma Günü Programı Belediye Başkanlığı hoparlöründen halka duyurulacaktır.
lO-Bu program, görevlilere emir, halkımıza davetiye yerine geçerlidir.
Anma Komitesi Başkanı
Üye
Üye
Emir Osman BULGURLU
Kaymakam
J. Alb. Metin ALKA YA
Gamizon Komutanı
Şükrü SÖZEN
Belediye Başkanı
Üye
Üye
Üye
J. Bnb. Murat KOÇANLI
İlçe Jandarma Komutanı
İsmail TAŞKıRAN
İlçe Emniyet Müdürü
İsmail KILIÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Download

Programı görmek için tıklayın.