SUNFARMING Eurasia ile ERKANLI Şirketler Grubu
Alman - Türk İşbirliği ile 50 Milyon TL Güneşe Yatırım Yapıyor
Geçtiğimiz aylarda globalleşme açılımı ile Türkiye ve Orta Doğu operasyonu için Türkiye'de iştirakini SUNFARMING
Eurasia Enerji Üretim A.Ş. olarak hayata geçiren dünyanın önde gelen Alman menşeili fotovoltaik uzmanlarından olan
SUNFARMING, ERKANLI Grubu ile işbirliğine girerek %25 yerli ve %75 yurtdışı kaynaklı finansman ile 50 Milyon TL
Güneş (Fotovoltaik) Enerjisine yatırım yapıyor.
Yeni enerji yatırımlarını anlatmak üzere düzenlenecek basın toplantısında da duyurusunu yapacak olan SUNFARMING,
ERKANLI Grubu ile özel işbirliğini (münhasırlık) hayata geçirmek üzere karşılıklı anlaşmış bulunmaktadır.
Özel işbirliğinin (münhasırlık) içeriği;
1. Sanayi, Ticari ve Özel Kurumlar'ın kendi elektrik ihtiyaçları için fotovoltaik sistemlerin anahtar teslim kurulumunu,
2. ERKANLI Grubu, kentsel dönüşüm projelerinde her binanın kendi elektriğini kendisinin karşılayabilmesi için
çatılarda fotovoltaik sistemlerin kurulumunu sağlayacak.
Bu işbirliği sayesinde ülkemizin en büyük potansiyeli olan Güneş'den faydalanılarak temiz enerji üretimin sağlanması
yolunda Alman Kalitesi ve Disiplini ile gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılabilecek.
ERKANLI Grubu ile SUNFARMING Eurasia'nın anlaşmasını imzaladığı 2014 yılında 50 Milyon TL yatırım için
yapılacakların özeti;
1. ERKANLI Grubu temiz enerji girişimi dahilinde Niğde, Konya ve Mersin'de kendi enerji bölümü için 2 MWp'i aşan
ilk siparişini SUNFARMING Eurasia'ya verdi. İlgili yatırımların inşaasına 2 ay içinde başlanması hedefleniyor
2. ERKANLI - SUNFARMING işbirliği ile ülkemizin diğer güneşli bölgelerinde bu yıl içerisinde 10 MWp’i aşan Güneş
Santral (GES) yatırımlarına girmek üzere SUNFARMING Eurasia ile sözleşmeyi imzaladı.
3. SUNFARMING Eurasia Türkiye'deki potansiyeli görerek Alman Kalite sistemini ve tecrübesini kullanarak ayrıca
kendi bünyesinde kalacak sekilde 10 Milyon TL'yi aşan Güneş Enerjisi yatırımına giriyor.
SUNFARMING Eurasia, Türkiye'de gelişmekte olan enerji pazarının en büyük rolü oynayacağını gözlemlediği güneş
enerjisi alanındaki yatırımları ile Türkiye'deki hedefleri arasında; istihdam oluşturmak, fotovoltaik ile cari açığın
düşürülmesinde katkıda bulunmaktır.
Güneş enerjisinin enerji ithalatından sıyrılmamızın etkenlerinden biri olacağına inanan ERKANLI - SUNFARMING, her
ticari işletmenin güneşten faydalanarak en az 30 yıl boyunca kendi öz tüketimini, sabit oranlı elektrik fiyatı ve bağımsız
enerji hareketi için kendi enerjimizi kendimizin üretmesi yolunda yapacakları yatırımları ile de öncü olmayı hedefliyorlar.
SUNFARMING Eurasia Enerji Üretim A.Ş.
Windowist Tower
Eski Büyükdere Cad. No: 26
Maslak 34467 Istanbul | Turkey
T:
F:
E:
W:
+90 212 999 37 13
+90 212 999 37 14
[email protected]
www.sunfarming.com.tr
Download

Türk İşbirliği ile 50 Milyon TL Güneşe Yatırım Yapıyor