BTÖ 716
Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı
Yahya İLTÜZER
Tasarım Belgesi
Snowball
Yahya İLTÜZER
2014
Version 1.0
06.11.2014
İçindekiler
Oyuna Genel Bakış ................................................................................................................................... 4
Oyun Odağı .......................................................................................................................................... 4
Oyunun Hikayesi .................................................................................................................................. 5
Tür ....................................................................................................................................................... 5
Hedef Kitle ........................................................................................................................................... 5
Oynanış ve Mekanikler ............................................................................................................................ 5
Oynanış ................................................................................................................................................ 5
Oyun İşleyişi (Genel) ........................................................................................................................ 5
Görev ve Mücadele Yapısı ............................................................................................................... 5
Oyun Akışı ........................................................................................................................................ 6
Oyun Mekanikleri ................................................................................................................................ 6
Kontrol ............................................................................................................................................. 6
Grafik ............................................................................................................................................... 6
Ses.................................................................................................................................................... 7
Yapay Zeka ....................................................................................................................................... 7
Arayüzler.......................................................................................................................................... 7
Oyun Menüsü .................................................................................................................................. 7
Oyun Bileşenleri....................................................................................................................................... 8
Karakterler ........................................................................................................................................... 8
Ağlayan Surat:.................................................................................................................................. 8
Kızgın Surat: ..................................................................................................................................... 8
Suskun Surat: ................................................................................................................................... 8
Oyunda Kullanılan Bonuslar ................................................................................................................ 8
Hız Yükseltici: ................................................................................................................................... 8
Kartopu Büyütücü:........................................................................................................................... 8
Eğim Yükseltici: ................................................................................................................................ 8
2
Ek Can İçin Kalp:............................................................................................................................... 8
Süre Uzatıcı: ..................................................................................................................................... 8
3
Oyuna Genel Bakış
Oyun Odağı
Snowball mobil platformlarda oynanabilen sürat odaklı bir oyundur. Alplerde yaşayan çevreye duyarlı
kardan adamlar, çevreye zarar verdikleri için dağın eteğinde yer alan 12 yerleşim yerine devasal
kartopları gönderiyorlar. Bu sayede bu köyleri başka yerlere taşınmaya zorluyorlar. Amacımız bu
kartoplarını yerleşim yerine en büyük zarar verecek şekilde dağın yamacından köylere ulaştırmaktır.
Yamacın bir tarafı her zaman uçurumdur. Ve uçurum olan taraf değişebilmektedir. Eğer kartopu
uçurumdan aşağıya düşerse başarısız oluyoruz. Kartopu yol aldıkça büyümektedir. Bu büyümeyi
ayrıca yolda bulunan bonuslar ile elde edilebilir. Ayrıca oyunda ilerledikçe yamacın eğimi artmakta ve
kartopunun hızı artmaktadır. Oyuncu yine bu hızı arttırabilmek için hız yükseltici bonusları almaya
çalışmalıdır. Oyundaki bir diğer bonus ise yolda bulunan kalplerden 100 tane topladığında bir can
hakkın dolar.
Yanda görülen resimdeki gibi oyuncunun can için topladığı
kalplerin sayısına göre can tüpü dolarak bir can elde
edecektir.
Oyunda yamacın haritasını gösteren şu şekilde tasarlanmış bir harita olabilir.
Oyun 12 level süren bir oyundur. Level aşıldıkça harita daha zorlaşır ve level
için belirlenen süre kısalmaktadır. Temel olarak oyuncu süre, hız, dikkat
üçgeninde dengeyi sağlamak zorundadır.
Haritada görüldüğü gibi yanlış yönlere döndüğünde çıkmaz yola girip
uçurumdan aşağıya düşme imkanı bulunmaktadır. Bu yüzden haritaya göre yön
önemli bir husustur. Kısacası oyunda yer alan bonuslar:





Hız yükseltici:
Kar topu büyütücü
Eğim yükseltici
Ek can için kalp
Level tamamlamak için süre uzatıcı
4
Oyunun Hikayesi
Alplerde yaşayan kardan adamlar eskiden çok mutluydular. Yaşadıkları yer temiz, sessiz ve orman ile
iç içe bir yerdi. Buradaki kardan adamlar kendi hallerinde güzel bir hayat geçiriyorlardı. Taa ki dağın
eteğine kurulmaya başlayan köylere kadar. Bu köylerde yaşayan insanlar çöplerini dağın eteklerine
bırakmaya, ağaçları kesip yol yapmaya başladıklarında kardan adamlar bulaşıcı hastalıklara
yakalanmaya başladılar. Bu hastalıklar ölümlerle sonlanmaya başlayınca buna dur demek istediler. Bu
durumu düzeltmenin tek yolu olarak dağın eteğine kurulu köyleri başka bir yere taşınmaya ikna
etmektir. Bu yüzden bu köylere dağın yamacından devasal kartopları göndermeye başladılar. Dağın
eteğinde yaşayan 12 köyü taşınmaya ikna edebilirlerse eski sağlıklı ve mutlu hallerine döneceklerini
düşünmektedirler.
Tür
Mobil ortamlarda oynanabilen sürat odaklı bir oyundur.
Hedef Kitle
Oyunun hedef kitlesi, mobil cihazlarda oyun oynamayı seven Android işletim sistemi kullanan,
aksiyon oyunlarını seven her yaştan insan.
Oynanış ve Mekanikler
Oynanış
Oyun İşleyişi (Genel)
Oyunumuz bir çeşit yarış oyunudur diyebiliriz. Oyuncu kartopunu sağa ve sola hareket ettirerek yol
üzerinde karşısına çıkan bonusları almaya çalışır. Bu sayede kartopunun büyüklüğü ve hızı artar.
Köylere zarar verebilmek için kartopu büyüklüğü ve kartopu hızı en az %80 olması gerekiyor. Yoksa
yerleşim yerine herhangi bir zarar veremiyor. Oyuncu oyunu oynarken bunları dikkate almalıdır.
Ayrıca oyunumuzda kolay, orta ve zor olmak üzere 3 farklı seviye tasarlanmıştır. Düşük seviyede
oynarken kartopu büyüklüğü ve kartopu hızı %80 olması gerekirken, orta seviyede kartopu büyüklüğü
ve kartopu hızı %90, yüksek seviyede %100 olması gerekmektedir. Bu sayede oyun seviyelere göre
daha zorlaşmaktadır.
Ayrıca kartopları farklı karakterde olup oyuncuya seçme imkanı tanınmıştır. 3 çeşit kartopu karakteri
olmakta fakat birbirlerine karşı ayırt edici bir üstünlüklere sahip değildir.
Görev ve Mücadele Yapısı
Oyundaki temel amacımız kartoplarını belirlenmiş olan hız ve büyüklükte yerleşim yerlerine gelmesini
sağlamaktır. Temel olarak oyuncu süre, hız, dikkat üçgeninde dengeyi sağlamak zorundadır.
5
Oyun Akışı
.
Oyun Mekanikleri
Kontrol
Oyunumuz mobil platformlar için tasarlanmış bir oyun olup kartopunun hareketlerini telefonu sağa
ve sola çevirerek yön verilecektir. Ana menüye dönmek için ekranın sağ üst köşesine dokunulmalıdır.
Oyun single player bir oyundur. Multiplayer oynanılamamaktadır.
Grafik
Oyunun grafikleri 3D olarak hazırlanıp çizgi film tarzında ve eğlenceli olacaktır.
6
Ses
Oyunda ses için herhangi bir ses algoritması ya da ses üretimi için bir yapay zeka uygulaması
olmayacaktır. Oyun genelinde arka planda çalan bir müzik olmakla beraber bonusları alırken ve
yamaçtan düşerken farklı karakterlerden farklı sesler çıkacaktır.
Yapay Zeka
Oyun single player bir oyun olduğu için kartopu hareketi tamamen oyuncunun kontrolündedir.
Burada herhangi bir yapay zeka algoritması kullanılmamıştır.
Arayüzler
Arayüz olarak oyuncunun etkileşimde bulunacağı bir ana menü mevcut olacaktır.
Oyun Menüsü
Ana menü
-Oyna/Oyuna Dön
- Kartopu Menüsü
-Seçenekler
-Yardım
-Çıkış
Oyna/Oyuna Dön Menüsü:
Buraya dokunulduğu zaman eğer oyun hali hazırda başlatılıp ara verilmişse var olan yerden oyuna
devam edilmesi sağlanır.
Kartopu Menüsü:
Buraya dokunulduğunda 3 kartopu karakterinden birini seçerek oyuna başlanabilir.
Seçenekler Menüsü:
Seçenekler menüsünden oyunda ses istenip istenmediği seçilebilir. Ses seviyesi ayarlanır. Ayrıca oyun
zorluğunu buradan kolay, orta ve zor seçimini yapabilir.
Yardım:
Yardım menüsü oyunun hikâyesinden ve amacından kısaca bahsederek oyunun nasıl oynanılacağı
hakkında oyuncuya bilgi verir.
Çıkış:
Oyundan çıkılmasına olanak sağlar.
7
Oyun Bileşenleri
Karakterler
Ağlayan Surat: Bu kartopumuz görevde başarısız olursa oyuncu ağlama
sesleri duyacaktır.
Kızgın Surat: Bu kartopumuz görevde başarısız olursa sinirlenip
Kendini yumruklar.
Suskun Surat: Bu kartopumuz görevde başarısız olursa herhangi bir
tepki vermemektedir.
Oyunda Kullanılan Bonuslar
Hız Yükseltici:
Görevi tamamlamak için gerekli kartopu hızına ve gerekli sürede ulaşabilmek için verilen önemli bir
bonustur. Hız yükseldikçe kartopunu yönlendirmek zorlaşacaktır.
Kartopu Büyütücü:
Görevi tamamlamak için gerekli kartopu büyüklüğüne ulaşabilmek için verilen önemli bir bonustur.
Eğim Yükseltici:
Eğim yükseltici bir nevi hız yükselticidir. Hız yükseltici bonusun iki katı olarak hızı yükseltir.
Ek Can İçin Kalp:
Görevi tamamlarken yolda bulunan kalplerin sayısını 100 yaptığımızda ek bir cana sahip olacağız. Bu
yüzden kalp toplamak çok önemlidir.
Süre Uzatıcı:
Farkoı zorluklarda farklı süreler verilmektedir. Bu süreler içinde kartopunun gideceği yere ulaştırmak
önemlidir. Süre bonusları ile süre +5 sn daha artmaktadır.
8
Download

Tasarım Belgesi