T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :20117910-170.05.01.01
Konu
:CITES Yıllık Belgeler Sorgu Talebi
09.04.2014 / 06997
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) 07.01.2014 tarihli ve 341 sayılı yazımız.
b) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün
30.01.2014 tarih ve 1890 sayılı yazısı.
İlgi (b)'de kayıtlı yazıda özetle, 27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Nesli Tehlike Altında
Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında
gerçekleşen işlemlerde ibrazı gereken belgeye özel bir kod
belirlenerek BİLGE sisteminde sorgulamaya imkan sağlanması halinde
"Yeşil Bantlı Formlar"ın ekli olduğu beyanname örneklerinin tespit ve
takibinin daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceği önerisinde
bulunulmaktadır.
Söz konusu verilerden ithalata ilişkin olanlarının, Bölge
Müdürlüğünüzce Gümrük Intranet sayfasındaki "GÜVAS/Yönetim
Sorgulamaları", "GÜVAS İstatistikleri" altında yer alan "IDD-İthalat
Detay/GTİP-Kalem Doküman Kodu" hazır sorgulardan BİLGE
sisteminde beyannameye eklenebilecek belgeler arasında yer alan
"0820-CITES Belgesi" koduyla "kalem dokümanı" bazında elde
edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Bakanlığımız Karar Destek Sistemi (KDS)
Çalışması (Veri Ambarı Yeniden yapılandırma) kapsamında
beyanname kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin
"kalem dokümanı" bazında sorgulanması yönünde çalışmalar devam
etmekte olup halihazırda kalem dokümanı alanında veri girişi
sırasında geçerli kod yerine "9999-Diğerleri" kodunun yazıldığı sıklıkla
görüldüğünden, bu alandan yapılan sorgulamalardan sağlıklı veri elde
edilmesinin bu aşamada mümkün bulunmadığının belirtilmesinde
fayda mütalaa edilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Güngör ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Download

Gümrükler Genel Müdürlüğü / CITES Yıllık Belgeler Sorgu Talebi