T.C.
ARSİN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 14568543/330.99/^*32.
K onu: Ekim 2014 İl Spor Güvenlik
22/10/2014
Kurulu Toplantısı Kararları
M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alman Ekim 2014 İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı
Kararları ile ilgili 21/10/2014 tarih ve 4715004 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKLER:
1-Yazı (6 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okul Müd.
Hükümet Konağı 61090 ARSİN
Elektronik Ağ : http://arsin.meb.gov.tr
E-posta
:[email protected]
Memur
:Fatih EROĞLU
Ayrıntılı bilgi için : Gürsel BEKTAŞ Şube Müdürü
Tel
: (0462) 711 30 28 D ahili: 16
Faks
: (0462) 711 12 81
T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65544067/330.99/4715004
Konu: Ekim 2014 İl Spor Güvenlik
Kumlu Toplantısı Kararlan
21/10/2014
.........................KAYMAKAMLIGINAj
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 13/10/2014 tarihli ve 014390 sayılı yazısı.
09 Ekim 2014 tarihinde Valilik B Toplantı salonunda yapılan İl Spor Güvenlik Kumlu
Toplantısında alman kararlar ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Karar (3 sayfa)
DAĞITIM:
Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
H üküm et K onağı V a lilik B inası
E lektronik Ağ: w w w .trabzon m em .g o v .tr
e-posta: ortaogretim ö 1 @ m eb .gov.tr
B u evrak güvenli elektronik îm r» il»
A yrıntılı bilgi için: Ş b.M d.G . M E M T Ş K A P T A N O G L U
Şef: R. B E K T A Ş T el: (0 4 6 2 )2 3 0 2 0 0 4 -1 1 0 8 -1 1 0 9
F aks: ( 0 4 6 2 ) 2302096
--gistpzr
•- *
* - ' İHB % *
*>.*’ «
'
«S» s?
‘ V ;
-
-•
l/'
T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Sayı
: 50926458-69011.(14314)-14/#
Konu : Ekim 2014 İl Spor Güvenlik
Kurulu Toplantısı Kararlan
İlgi
_^
* £ .. „ t ^
1 3. ÎO. LU
n ft
\$ /l0 /2 0 \4
: İçişleri Bakanlığının 10.03.2006 gün ve 23 no’ lu “ Spor Müsabakalarında Alınacak
Tedbirler” ile ilgili genelgesi.
İlgi tarih ve sayılı genelge gereği; 09 Ekim 2014 Perşembe günü saat 14:00’ da Valilik B
Toplantı salonunda yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında alman kararlar ek’te
gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Necmettin YALINALP
- - - • » Vali a.
Vali Yardımcısı
EKİ:
1- Karar Metni (2 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına
İl Jandarma Komutanlığına
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
İl Sağlık Müdürlüğüne
Türkiye Basketbol Federasyonuna
TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü’ ne
Trabzonspor Futbol Kulübü Tic. A.Ş.’ ye
Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneğine
T.S.Y.D. Şube Başkanlığına
Birlik Nakliyat Düzyurtspor Kulübüne
İdmanocağı Spor Kulübüne
Futbol İl Temsilciliğine
Efe Özel Güvenlik Şirketine
İl Emniyet Müdürlüğü
S (0 462) 326 13 05
T A O A -A* «•- •»
IJ I
Spor Güv. Şube Müdürlüğü 61040 TRABZON
Ayrıntılı bilgi"içm irtibat: Pol. Mem. Y.TAZE
1 , ( 0 4 6 2 )3 2 6 13 05
H www.trabznn.pol.tr
TRABZON İL SPOR GÜVENLİK KURULU GÜNDEMİ
KARAR TARİHİ
KARAR NO
: §9/10/2014
: 2014/13
li Spor Güvenlik Kurulu 09/10/2014 Perşembe günü saat 14:00’ da Vali Y ardım cısı Vekili Eren
ARSLAN Başkanlığında, ekli listede isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile Valilik (B) toplantı
salonunda toplanmıştır.
İlimizde yapılacak spor müsabakalarında toplantı tarihinden itibaren bir sonraki toplantıya kadar
görev alacak Kurum ve Kuruluşların sorumlulukları ve görevleri belirlenerek, karara bağlamıştır.
YASAL DAYANAK
:
1. 6222
Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,
2. 6222
Sayılı Sporda Şiddet Ve DüzensizliğinÖnlenmesine DairKanun‘un Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik
3. 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu,
4. 2559
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
5. 3608 sayılı sportif karşılaşmalarda ve özellikle futbol maçlarında seyircilerin şiddet
gösterilerine ve taşkınlıklarına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair Kanun,
6. Avrupa Konvansiyonu spor müsabakalarında ve özelikle futbol maçlarında şiddet ve seyirci
taşkınlıkları komitesinin 1/99 sayılı tavsiye kararının 3.maddesi,
7. Spor olaylarında ve özellikle futbol maçlarında seyirci şiddeti ve kötü davranışı konusunda
Avrupa Sözleşmesi Daimi Komisyonu Tavsiye Kararı,
8. İçişleri Bakanlının 102 Nolu genelgesi,
G İ'J N D E M:
1-Trabzonspor Futbol Kulübü’nün 19.10.2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu, 26.10.2014
tarihinde Gaziantepspor, 09.11.2014 tarihinde Torku Konyaspor Kulübü ile oynayacağı Spor Toto Süper
Lig futbol müsabakalarında ve 23.10.2014 tarihinde Lokeren takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi
Grup müsabakasında alınacak güvenlik önlemlerinin görüşülmesi;
2-Birlik Nakliyat Düzyurtspor Futbol Kulübümün 12.10.2014 tarihinde Kocaeli Birlikspor,
19.10.2014 tarihinde Pazarspor ve 02.11.2014 tarihinde Göztepe A.Ş. takımları ile oynayacağı Spor Toto
2.Lig futbol müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin görüşülmesi;
3-Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü’nün 25.10.2014 tarihinde Fenerbahçe Ülker,
08.11.2014 tarihinde Türk Telekom takımları ile oynayacağı Türkiye Basketbol 1. Ligi müsabakasında
alınacak güvenlik önlemlerinin görüşülmesi;
4- Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübünün 2014-2015 sezonunda müsabakalarım
oynayacağı Hayri Gür Spor Salonu ile ilgili ilk yardım ve sağlık, yangından korunma, spor alanının
yapısal sağlamlığıyla ile ilgili olarak hazırlanan güvenlik sertifikası formlarının uygunluğunun
görüşülmesi.
TRABZON İL SPOR GÜVENLİK KURULU TOPLANTI KARARI
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu 09 Ekim 2014 Perşembe günü Saat: 14.00’ de Vali Yardımcısı
Vekili Eren ARSLAN Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile Valilik (B)
Toplantı Salonunda toplanmıştır.
Bahse konu toplantıda, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
( KAR AR)
1- Trabzonspor Futbol Kulübii’nün 19.10.2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu, 26.10.2014
talihinde Gaziantepspor, 09.11.2014 tarihinde Torku Konyaspor Kulübü ile oynayacağı Spor Toîo Süper
Lig futbol müsabakalarının normal müsabaka olarak değerlendirilip 14.08.2014 tarih ve 2014/11 sayılı İl
Spor Güvenlik Kurulu Kararı doğrultusunda 400 Özel Güvenlik personeli, 23.10.2014 tarihinde Lokeren
Takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Grup müsabakasında ise 14.08.2014 tarih ve 2014/11 sayılı İl
Spor Güvenlik Kumlu Kararı doğrultusunda 600 Özel Güvenlik Personeli görevlendirilmesine;
2- Birlik Nakliyat Düzyurtspor Futbol Kulübü’nün 12.10.2014 tarihinde Kocaeli Birlikspor ve
02.11.2014 tarihinde Göztepe A.Ş. takımları ile oynayacağı Spor Toto 2.Lig futbol müsabakaları ile ilgili
olarak 14.08.2014 tarih ve 2014/11 sayılı İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında normal müsabakalarda
50 Özel Güvenlik Personeli görevlendirilmesi kararı alınmıştır. Ancak söz konusu müsabakaları izlemek
üzere misafir takım seyircisi gelmeyeceğinden ayrıca ev sahibi takım seyircisi katılımının düşük olacağı
öngörüldüğünden 12.10.2014, 02.11.2014 tarihlerinde oynanacak müsabakalarda 40 özel güvenlik
personeli görevlendirilmesine.
Birlik Nakliyat Düzyurtspor Futbol Kulübü’nün 19.10.2014 tarihinde Pazarspor takımı ile oynayacağı
Spor Toto 2.Lig futbol müsabakaları ile ilgili olarak 14.08.2014 tarih ve 2014/11 sayılı İl Spor Güvenlik
Kurulu Toplantısında riskli ve misafir seyircisi gelen müsabaka olarak değerlendirilip 70 Özel Güvenlik
personeli görevlendirilmesine,
3- Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü’nün 25.10.2014 tarihinde Fenerbahçe Ülker ile
oynayacağı Türkiye Basketbol l.Ligi müsabakasının derbi müsabakası olarak değerlendirilip 14.08.2014
tarih ve 2014/11 sayılı İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı doğrultusunda 70 Özel Güvenlik Personeli,
02.11.2014 tarihinde Türk Telekom ile oynayacağı Türkiye Basketbol !. Lig müsabakasının normal
müsabaka olarak değerlendirilip 50 özel güvenlik personeli görevlendirilmesine;
4- Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübünün 2014-2015 sezonunda müsabakalarını
oynayacağı Hayri Gür Spor Salonu Spor Salonu seyirci emniyeti, ilk yardım ve sağlık, yangından
korunma hususları ile ilgili kurumlarca incelenmiş;
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce müsabaka oynanması uygun görülmüştür.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünce müsabaka oynanması uygun görülmüştür.
Trabzon İlçe Jandarma Komutanlığınca müsabaka oynanması uygun görülmüştür.
❖ Spor Alanı Güvenlik Kontrol Raporunun 4.maddesinde belirtilen misafir seyirciye ayrılan
bölümün etrafı tel örgü vb. ile kapatılmamıştır.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce uygun görüldüğü;
Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 30.09.2014 tarihli raporun
3.maddesinde belirtilen hususların ivedilikle yerine getirilmesi gerekmekte olup,
❖ Salon Çevresindeki demir parmaklıklar paslanmış olup, oluşan korozyonun önlenmesi ve bu
bölgelerin uzun ömürlü olması için antipas ve yağlı boya ile boyanması gerektiği
bildirilmiştir.
❖ Tribünlerin derz bölgelerinde solonu çevreleyen duvarlarda ve tribün ile parke zemin
kenarlarında duvarın arasında kılcal çatlaklar bulunmaktadır. Bu çatlaklar insanların
kendilerini güvende hissetmeleri için uygun bir kaplama ile kapatılması gerektiği
bildirilmiştir.
❖ Pota arkası tribünün alt bölümünde henüz kullanılmayan fakat sıvası ve boyası olmayan
yerlerin mevcuttur. Bu bölümdeki donatıların olası bir korozyona maruz kalmaması için sıva
ve boyalarının yapılması gerektiği bildirilmiştir.
❖ Salonun çatı yapı elemanlarının çelik olması sebebi ile korozyona karşı boya durumunun
tekrar gözden geçirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Hayri Gür Spor Salonunda müsabaka oynanmasının seyirci emniyeti, seyirci sağlığı ve güvenliği
açısından, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafından 6222 sayılı “ Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine D air Kanun”
maddelerinde belirtilen hususlara göre yangından korunma, seyirciye yönelik ilk yardım, yapısal
sağlamlık, iç ve dış tahliye alanları ile acil aydınlatma sistemleri yönünden uygun olduğu görüldüğünden,
Hayri Gür Spor Salonunun güvenlik sertifikasının onaylanmasına;
Ayrıca söz konusu spor salonunun ile ilgili olarak ilgili kurumlarca belirtilen eksikliklerin
ivedilikle yerine getirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Medical Park
Basketbol Kulübüne bildirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.09/10/2014 Saat 14:30
V . . ' . ' J. \ j . l 4 * V J. -V i
J Q İtU U t» İJ W
l.
: S. A .
İ T .V U
ı- ü
i
lA
J ii v iii.
y Z T X İ^ 1 J _ ,J .İ V
i.
.ı_ - .r ~ u . * a i
» \ _ 'x *
o t
YAPILAN İL SPOR GÜVENLİK KURULUNA KATILAN ÜYELER
BASILAN
JöyE /
. / / /'
'i ‘
kktaPoeVFA
Vali a.
Vali Yardımcısı ’ .
/ -J 15>İl Jandarma Komutanlığı
Temsilcisi
• % j) w
.i
t i
.i 1».
Belediye Başkanlığı
Temsilcisi
Temsilcisi
ÜYE
i 1 14A;)]
TBF Temsilcisi
Temsilcisi
Temsilcisi
ÜYE
ÜYE
ÜYE
vV'Uc^î1*». £ ^ 1 1°
1~ ü i k p b
Taraftardan Sorumlu
Trabzonspor Temsilcisi
Taraftardan Sorumlu
Trabzonspor Bskt.Tms
1.
ÜYE
ÜYE
jm nü $d ı
Futbol İl Temsilciliği
Temsilcisi
JlA 'I i İ m A j S i
T.S.Y.D Temsilcisi
Ğ*ş9 Sı
4 ^ i 1 LLiAlS |
Taraftardan Sorumlu
Düzyurtspor Temsilcisi
ÜYE
Avukat
O L U R
1 0 /2 0 1 4
v J & jJ A
A.Celîl ÖZ i
Vali
I ’ : 11 V-o
\ n i M r - O ü C ii
ÖzelJaüvenlik Temsilcisi
,
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü