www.isvesosyalguvenlik.com • Mevzuat – Bilgi – Kültür - Haber Platformu
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-T
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete'de Yayımlanan Yeni Liste
NACE
NACE Rev.2_Altılı Tanım
Rev.2_Altılı
Tehlike
Sınıfı
Kod
T
HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ;
HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA
YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM
FAALİYETLERİ
97
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının
faaliyetleri
97.0
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının
faaliyetleri
97.00
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının
faaliyetleri
97.00.10
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri
98
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak
Az Tehlikeli
üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
98.1
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak
üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak
üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10.01
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen
Az Tehlikeli
ayrım yapılmamış mallar
98.2
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak
üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak
üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20.01
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen
ayrım yapılmamış hizmetler
Az Tehlikeli
x
Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx
Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x
Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx
Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı
bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx
Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Bu dosya www.isvesosyalguvenlik.com’dan indirilmiştir.
Download

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi