2014 Yılı Ġçerisinde Isı, Su, Ses Yalıtımı ile alakalı Kurumunuzca yaptırılması planlanan her türlü
işlerinize Firmamız olarak talibiz. CLIMATE-SHIELD kullanılarak yapılması ile ilgili ürün
bilgilendirme evrakları sunulmuştur.
Ġlginize şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.
ÜRÜN BĠLGĠLERĠ:
Nasa Bilim Merkezince Uzay Teknolojisi Alanında Kullanılmış ve hala kullanılmakta olan bilim
harikası yalıtım malzemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay bilimleri ve ileri seramik uygulamaları
alanlarında uzman olan bilim adamlarıyla birlikte yoğun ve titiz araştırma ve geliştirme çalışmaları
sonucunda geliştirilmiştir. 1984 yılından sonra NASA tarafınca bu teknolojinin, konutlarda yalıtım
malzemesi ve sanayi sektörünün ihtiyacı olan ısı değişim alanlarında kullanılmak üzere, teknoloji toplum
yararına serbest bırakılmış ve 1984 yılından bu yana üstün nitelikli ürünleriyle dünya yalıtım pazarında adını
perçinlemiştir.
1986 yılında Nasa’dan bu teknolojiyi alan ve Amerikan firması olan SPM.THERMO-SHIELD
INC.’nin ürettiği CLIMATE-SHIELD markalı ürünlerin Türkiye Distribütörlüğünü yapan firmamız
“Enerjinin doğru kullanımı,sürdürülebilir kaynakların doğru kullanılması konusunda atılabilecek en doğru
adımın Ġnşaat sektöründe enerjinin doğru kullanılması ve bunun ise ancak yalıtım ile mümkün olabileceği
anlayışı ile yola koyulmuştur.
Bu anlayıĢ doğrultusunda distribütörlüğünü yaptığımız ürünlerimiz;
* Isı yalıtımı sağlar,
* Isıtmada; dış cephede %40, iç cephede %60‘ e varan enerji tasarrufu sağlar ,
* Soğutmada; dış ve iç cephelerde %60 ‘a varan enerji tasarrufu sağlar,
* Su yalıtımı sağlar,
* Sağlığa zararlı hiçbir kimyasal içermez. Anti alerjik, anti bakteriyel ve anti statiktir,
* Rutubeti %55 de sabit tutar, küf ve mantar oluşmasını önler,
*Bina içinde ya da banyolarda kullanılması durumunda rutubeti önler,
* %200 elastiktir, esner, çatlamaz ve sıva çatlaklarını göstermez,
* Climate-Shield® insan cildine benzer özellikler taşır. Esnek bir yapıya sahiptir,
*Akrilik bazlı bir ürün olup +65 C atmosfer sıcaklığına kadar uygulanabilir,
*-45 ‘C ĠLE + 204 ‘C ARASINDA ELASTĠKĠYETĠNĠ KAYBETMEZ,
*Dışarıdaki ısıyı dışarıda, içerdeki ısıyı içerde tutar.Isı dağılımını dengeler,
*Güneş ışınlarını % 86 oranında geri yansıtır,
*Yapı malzemelerinin genleşmesinden kaynaklanan kılcal çatlaklar ısı kalkanında oluşmaz,
*Enerji tasarrufuna ihtiyacınız olan her yerde duvar ömrü kadar ömrü olan bir üründür,
*Çatılarda su problemini önlemenin yanında, ısı yalıtımı da sağlar,
* Nano teknolojik bir ürün olduğundan kendi kendini temizler,
* Asitlerden, bazlardan ve tuzlardan etkilenmez,
* Farklı malzemelerin birleştirilmesinde güçlü tutunma ve yapışma özelliği nedeniyle detay sorunlarını
çözer,
*Uygulaması son derece kolaydır,
*Isı kalkanı her yüzey için ayrı olarak imal edilmiştir,
* Climate-Shield® atmosfere açık olan her yerde kullanılabilir. Su altında kullanılamaz,
* VOC içermez-çevre dostudur. Toksik değildir, çevrecidir,
* Ġyi bir Elektrik yalıtımı malzemesidir,
* Lamda iletkenlik kat sayısı : 0.005 - 0.00021 olarak en iyi değere sahip rakipsiz üründür,
*Ultra viyole ışın yalıtımı sağlar,
*Nefes alabilir ürün gamında yer alır,
*Yangın dayanımı A sınıfıdır.
* Yeşil ürün olması nedeniyle tüm dünyada ve Ülkemizde tercih sebebidir,
* Likit formunda üretilmesi nedeniyle uygulama işçiliği kolay ve fiyat olarak da ekonomiktir.
Ürünümüz ( Climate-Shield®), Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı birim fiyat listesinde, 04.509/1
pozisyon numarasıyla; ısı yalıtımı sağlayan kaplama malzemesi olarak yer almaktadır.
: 04.509/1
Poz Numarası
: Ġçi boş termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtımı sağlayan
Tanımı
kaplama malzemesi
Climate-Shield ürünleri küresel pazarda çatı kaplama, mantolama gereçleri ve boyalarda genel olarak
karşılaşılan tüm sorunları çözmek üzere tasarlanıp geliştirilmiştir. En ağır koşul ve iklimlerde dahi
özelliklerini koruyacak dayanıklılıkta geliştirilen ve enerji tasarruf özelliğiyle maliyetini en kısa sürede
amorti eden Climate-Shield ürünleri uzun ömürlülük bakımından da bu güne dek rakipsizdir.
Climate-Shield ürünleri, Underwriter Laboratuvarları tarafından yapılan kapsamlı testler ve
incelemeler sonucunda, ABD çevre koruma dairesi (U.S Environmental Protection Agency) tarafından
verilen, "Energy Star" enerji tasarrufu kalite sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte sıcağa karşı
çatı yalıtımı ve çatı serinliği alanında kalite değerlendirme kuruluşu olan, Cool Roof Rating Counsel
tarafından yapılan inceleme ve testler sonucunda, Climate-Shield çatı yalıtım ürünleri "CRRC" kalite belgesi
almaya hak kazanmıştır.
Çoğu boya ve mantolama ürünü, ısı şoku (Aşırı sıcak/soğuk), ultra viyole ışıma, ozon çürümesi,
rüzgar, yağmur, kar, kum aşındırması, kimyasallar, toprak ve hava kirliliği gibi doğal etkilerle bozulabilen
organik malzemelerden üretilmektedir. Bu nedenle bu tür ürünlerde solma, sertleşme, çatlama, soyulma,
çürüme, ağarma, kabuklanma ya da dağılma gözlenir. Climate-Shield ürünleri, vakumlanarak havası alınmış
(Ġçi boşluklu) seramik ve sodyum borosilikat (Genleşme özelliği çok düşük ısıya dayanıklı cam) mikro
küreciklerle doldurulmuş, elastomerik (Esnek), su bazlı, saf akrilik reçine yapısından oluşur. Climate-Shield
ürünleri, bütünüyle teknolojinin geliştirebildiği en iyi nitelikli sentetik malzemelerden üretildiği için diğer
boya ve mantolama ürünleri gibi kolayca bozulmaz, dökülüp dağılmaz NANO TEKNOLOJĠK bir üründür.
MALZEMELERĠMĠZĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ
1-CIMATE-SHIELD ® ROOF COATS (( Çatı Kaplamaları )
Climate-Shield® Roof Coats yüksek yansıtma, yüksek ısı yayımı ve düşük ısı iletkenliğine sahiptir.
Climate-Shield® Roof Coats yazları çatı yüzeyini serin tutarak, ısı şokunu (ısı faklılığını ve ondan
kaynaklanan zararları) ve ısı girişini önemli ölçüde azaltır. Mor ötesi ışımaya karşı koruma sağlar, Volkanik
Organik Bileşen oranı düşüktür. Kirlenmeye karşı son derece dirençlidir, esnekliğini eskidikçe de korur.
Climate -Shield® Roof Coats ses iletimini azaltır, -45.6°C (-85 F) ila 204°C (400 F) arası sıcaklıkta
etkilidir.
GENEL KULLANIMI
Ek ve bağlantı yerlerinde bulunan; contaların, çatlakların, açıklıkların, çıkıntı etrafındaki boşlukların, %100
polyester fileli kaplama ile örtülerek desteklendiği yerlerin, çatı mantosu olarak kullanılır.
Standart formül ile; çoğu iklim koşularında,
Tropikal formül ile; mantar ve çileme oluşumunun önemli, sorun olduğu iklim koşullarında,
UL CLASS A formülü ile; çok yüksek yangın dayanımı gerektiren projelerde (Yağ, gaz depoları gibi)
kullanılır.
Ayrıca, Ġklim koşullarına dayanıklı yekpare kaplama gerektiren her yerde kullanılabilir.
ASTAR
Genelde astar gerektirmez. Ziftli (Katran, Bitümün) çatılarda doğru uygulama için uygulama yönergesini
izleyiniz. Ziftli (Katran, Bitümün) yüzeyler ile Climate-Shield® water-based roof coats ürünü arasındaki
tutunmayı gerekli düzeye çıkarabilmek için Zift (Katran, Bitümün) yüzeye öncelikle Acrylic Flex Tac
ürünümüz uygulanmalıdır. Küflü yüzeylerde uygulama öncesinde küfün denetim altına alınması gerekir.
YÜZEY HAZIRLAMA
Yüzeyin temiz, beyaz tozlanma, toz, toprak, kir, yağ ve gres gibi maddelerden arındırılmış olması, uygulama
öncesinde yüzeyin basınçlı suyla yıkanması gerekir, bunu yapmanız çatıda herhangi bir sızıntıya ya da
zarara yol açmaz.
RENKLER
Beyaz ve isteğe bağlı renklerde bulunmaktadır. Koyu renkler seçildiğinde, buna bağlı olarak yansıtma
özelliği daha düşük olacaktır
BELĠRLENEN EN DÜġÜK KURU MANTO (TABAKA) KALINLIĞI
Düz çatılar
: Herhangi bir bölgede, 700 mikron (27 Mills) kuru tabaka kalınlığı
Ġyi eğimli ve dik çatılarda
: Herhangi bir bölgede, 300 mikron (12 Mills) kuru tabaka kalınlığı
V.O.C. (Volkanik Organik Bileşen) : 39.5 gr/L(0.33 Ibs/Gal)
TEORĠK KAPLAMA (2 ya da daha çok kat için)
700 mikron kuru katman kalınlığı için m2 başına 1.26 L (27 Mills kuru katman kalınlığı için 32feet2/galon)
300 mikron kuru katman kalınlığı için m2 başına 0.54 L (12 Mills kuru katman kalınlığı için 75feet2/galon)
KURUMA SÜRESĠ
24°C(75 F) sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde
Yüzey Kuruma süresi
: 45 dakika
Bir sonraki katı atmak için geçmesi gereken süre
: 12 saat
Tam Kuruma
: 12 saat
Climate-Shield® Roof Coat, uygulamadan 45 dakika sonra, havadaki tozlardan etkilenmeyecek ve nemin
artması durumunda akmayacak kadar kurumuş olur. Yağmur yağıyorsa ya da yağacaksa, sıcaklık 4 0 C (-40
F)'nin altındaysa ya da altına düşecekse, Climate-Shield® Roof Coat uygulaması yapılmamalıdır.
Yansıtma
:82
Isı yayımı
:94
Isı Ġletkenliği : 0,05W/mK
Isı geçişini yavaşlatan diğer yalıtım ürünlerinden farklı olarak, bu teknoloji ısıyı dışarıda tutmaktadır. Güneş
ışığı ancak yüzey tarafından emildiğinde ısı oluşur. Yansıtma süreci sonunda geriye kalan güneş ışığı, kızıl
ötesi ışıma yoluyla ısı olarak atmosfere geri yayılır ya da çatı yüzeyince emilir. Isı yayımı süreci sonunda
ulaşan güneş ışığının yalnızca %2 si çatı yüzeyine ulaşarak emilir. Climate-Shield® coatings ürünleri çok
ince bir kalınlıkta uygulanmalarına karşın, yüzeye ulaşabilen ısının yalıtımını sağlamak amacıyla, çok düşük
bir ısı iletkenliğine sahiptir.
ESNEKLĠK
Mantolar -45.60 C (-50 F) dereceye kadar esnekliklerini korurlar. Isı şokundan kaynaklı zararları önlerler.
Dayanıklılıklarını 204.440 C (400F)'ye kadar korurlar.
TUTUNMA
Çok çeşitli yüzeylere, kusursuz tutunma özelliği vardır. Bunlardan bazıları; Ahşap,poliüretan köpük,
galvanize çelik, alüminyum, asfalt çatı şıngılları, beton, asbest ve birçok başka yüzeyler.
BĠRĠKMĠġ SUYA KARġI DAYANIKLILIK
Su birikintilerine karşı kusursuz direnci vardır. Bu aşağıda belirtilen özelliklerin özenle dengelenmesi
sonucu sağlanır;
Birikmiş suyun geçiş hızı
: 150 saatte 40-55 mg/m2.
Geçirgenlik (ASTM E 96-80)
: %08.80 Perms.
Tabaka kabarması (Dengede)
: %10.17 ĠNCELTME
Ġnceltme gerekmez, buharlaşma kayıplarını karşılamak ya da püskürtücüye göre ayarlamak amacıyla galon
başına 0.24 Litreye kadar (Bir su bardağı) temiz su eklenebilir.
Uyarı: Aşırı inceltme mantonun esnekliğini ve tutunma özelliğini azaltır.
ARAÇLAR
Uygulamanın rulo ya da püskürtücüyle yapılması önerilir. Çok küçük alanlar için fırça kullanılabilir. Fırça
kullanılması durumunda yeterli koruma sağlamak için 3 kat çapraz fırçalama gerekir.
DEĞĠġKEN GEÇĠRGENLĠK
Climate-Shield®’e has bu özellik, diğer manto ürünlerinden farklı olarak benzersiz biçimde iş görmesini
sağlar. Ortam kuru olduğunda polimerler büzülür ve gözenekler açılarak birikmiş ya da hapis kalmış nemin
buharlaşmasını ve yüzeyin hava almasını sağlar, ortam ıslak olduğunda (yağmur, su birikintisi v.s.)
polimerler şişerek gözenekleri kapatır ve tüm örtü su geçirmez olur.
KATMAN BAġI YAYILMA ORANI (1mm = 1000 mikron)
m2/Gallon
Islak Katman Kalınlığı (Mikron)
Kuru Katman Kalınlığı (Mikron)
Önerilen 9
371 (15 milis)
233 (10 milis)
Azami 12
275 (11 milis)
175 (7 milis)
Asgari 6
567 (23 milis)
350 (14 milis)
Bu oranlar % 10'a kadar fireyi de göz önünde bulundurarak belirlenmiştir.
MANTO KATSAYISI
Önerilen katman kalınlıklarında (Dik ve Ġyi eğimli çatılarda 300 mikron, düz ve düşük eğimli çatılarda 700
mikron) iki ya da üç katlı bir uygulama, en hesaplı biçimde ve uzun ömürlü koruma sağlayacaktır.
AMBALAJLAMA
18.92 Litrelik (5 gallon) kovalar ya da 208.2 Litrelik bidonlarda bulunmaktadır.
ORTALAMA TAġIMA AĞIRLIĞI
Galon başı net ağırlık
: 4.5 kg (l0 lbs)
5 galonluk kovalar
: 22.7 kg (50 Ibs)
55 galonluk bidonlar
: 272 kg(600 Ibs)
SAKLAMA
1°C (33.8 F) ila 30 °C (86 F) arası sıcaklıkta saklayınız. Donmasına izin vermeyiniz.
RAF ÖMRÜ
En az 2 yıl (Dondan koruyunuz)
ALEV ALMA EġĠĞĠ
Alev almaz (Su Bazlı) (Yasal Olarak Düzenlenmemiştir).
ÜRÜN KODLARI
STANDARD WHITE: 5962 / STANDARD ACCENT BASE
: 5965
TROPICAL WHITE : 5966 /TROPICAL ACCENT BASE
: 5967 /UL CLASS A : 5975
ÜRÜN GÜVENCESĠ (GARANTĠSĠ)
5 yıl, 10 ya da 15 yıla uzatılabilir.
2-CLIMATE-SHIELD ®EXTERIOR WALL ( DıĢ Cephe Kaplamaları )
Climate-Shield® Exterior Wall (Dış Duvar) mantolar rulo ya da havasız püskürtücü (sprey) ile
uygulanabilir. Climate-Shield® Exterior Wall (Dış Duvar) Mantolar sıkça boyama gereksinimini de ortadan
kaldırır. Diğer boyalarla kıyaslandığında birkaç kat daha uzun ömürlüdür. Üstün su geçirmezlik yeteneği ve
yangın dayanımı vardır, tutunması doygunlukla birlikte artar. Değişken geçirgen özellikli manto dokusu
sayesinde, ıslandığında genleşerek su geçirmez olurken, kuruduğunda da büzülerek duvarın hava almasını ve
duvarlarda birikmiş ya da hapsolmuş nemin buharlaşarak kurumasını sağlar. Mor ötesi ışımaya (UV) ye
karşı korur, ısı şoku/değişimi etkilerini/zararlarını ve ses iletimini azaltır.
VOC (Volkanik organik bileşen; oda sıcaklığında yüksek buharlaşma basıncı olan kimyasallar) düzeyi
düşüktür.
RENK
Bu kaplama ürünü çeşitli mimari renklerde gelmektedir. Uygulaması tamamlanmış ürünlerin güzel ve mat
bir görünüşü vardır.
OLAĞAN KULLANIMI
Beton, metal, ahşap, polimerize yüzeylerin boyanmasında ve buğulaşmayı azaltmakta kullanılır.
I-STANDART EXTERIOR (STANDART DIŞ)
Renk solmasının ana sorun olduğu çoğu iklim koşulunda kullanılır. Üstün yangın dayanımı, tuz serpintisi,
güçlü asitler, petrol bazlı ürünler ve diğer yıkıcı metallere karşı kusursuz kimyasal direnci vardır.
II-TROPICAL EXTERIOR (TROPİKAL DIŞ)
Standart Exterior ürününün diğer özelliklerine sahip olup, ayrıca iklim koşulları nedeniyle mantar ve
güherçile oluşumunun önemli bir sorun olduğu bölgelerde kullanılmak için tasarlanmıştır.
YALITIM ÖZELLİKLERİ
Yansıtma
: %89
Isı yayımı
: %94
Isı iletkenlik katsayısı : 0.06 W/mK
Diğer ısı yalıtım ürünlerinden farklı olarak, ısı iletimini yavaşlatmak yerine ısıyı dışarıda tutar. Güneş ışığı
ancak yüzey tarafından soğurulduğunda (emildiğinde, içine alındığında) ısı üretir. Yansıma sonrası geriye
kalan güneş ışığı, ya yüzey tarafından emilir ya da kızılötesi (infrared) ışık olarak atmosfere geri yayılır.
Ürünlerimiz, yansıtma ve ısı yayımı sonrasında güneş ışığının yalnızca %2'sinin yüzey tarafından ısı olarak
soğurulmasına (Emilmesine) izin verir. Climate-Shield® manto katmanı çok ince uygulanmış olmasına
karşın geri kalan yalıtım işlevini sağlayabilmek için çok düşük bir ısı iletkenliğine sahiptir. Bu da güneş
ışığından soğurulan %2'lik ısı geçişini ya da genel anlamda sıcak ya da soğuğun geçişini önemli ölçüde
güçleştirmekte ve azaltmaktadır.
ASTAR
Genelde çoğu durumda astara gerek yoktur, ancak alçı pano (kartonpiyer) için astar önerilir.
UYGULAMA YÜZEYİNİN HAZIRLANIŞI
Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır; her türlü tozlaşma (Beton üzerinde aşırı nemden kaynaklı
beyaz sütsü kalıntılar), toz, kir, toprak, yağ, küf, mantar ve güherçileden arındırılmalıdır. Yüzeyin manto
lama öncesi dökülen, gevşemiş, çatlamış ya da parçalanmış boya kalıntılarından ya da diğer yabancı
maddelerden temizlenmiş olması gerekir.
RENKLER
Beyaz ve isteğe bağlı renkler bulunmaktadır. Koyu renkler buna göre daha düşük yansıtma sağlayacaktır.
Güneşe karşı yalıtım yapılıyorsa açık renklerin seçilmesi daha uygun olur.
V.O.C.(Volkanik Organik Bileşen Oranı) : 39.5 gr/L (0.33 lbs/gal)
TEORİK KAPLAMA (İki kat manto için)
150 mikron kurumuş katman kalınlığı (DFT) için m2 başına 0,364 litre (112 feet2/gal at 6 Mills DFT)
KURUMA
24° C (75 F) derece ve %50 bağıl nemde ;
Kuruma
: 20 dakika
Yeniden Mantolama için tam kuruma süresi
: 4 saat
Tam kuruma
: 12 saat
Etkili sıcaklık aralığı -40 ° C (-40 F) ila 204°C (400 F) derece arasıdır.
İNCELTME
Ġnceltme gerekli değildir. Buharlaşmayı kayıplarını karşılamak ya da püskürtme aracını ayarlamak amacıyla
litre başına 0,0634 litre temiz su eklenebilir.
DĠKKAT: aşırı inceltme mantonun tutunma ve esnekliğini yitirmesine neden olur.
ARAÇLAR
Rulo ya da havasız püskürtücü (sprey) ile uygulanması önerilir. Çok küçük alanlar için fırça kullanılabilir.
Climate-Shield® Exterior WaII
(Dış Duvar) manto, fırça ile uygulandığında yeterli korumayı
sağlayabilmesi için 3 kat olarak çapraz biçimde fırçalanmalıdır.
YÖNTEMLER
Yeterli ve eşit kaplama kalınlığı sağlamak için "Püskürtme ve üzerinden ruloyla geçme" yöntemi önerilir.
Duvardaki dalgalanmaları ya da ufak kusurları örtmek için çapraz püskürtme yapmayın, sürekli aynı yönde
püskürtmeye özen gösterin.
AMBALAJLAMA
18.93 Litrelik (5 gallon) kovalarda ya da 208 Litrelik (55 gallon) bidonlardadır.
ORTALAMA TAŞIMA AĞIRLIĞI
Galon Başı Net Ağırlık
: 4.5 kg (10 Ibs)
18.93 L (5 Gallon) Kovalar : 22.7 kg (50 Ibs)
208 L(55 Gallon) bidonlar : 272 kg (600 Ibs)
SAKLAMA
1 ° C (33.8 F) ila 30°C (86 F) arası sıcaklıkta saklanmalıdır. Donmasına izin verilmemelidir.
RAF ÖMRÜ
En az 2 yıl (Donmaktan korunmalıdır)
ALEV ALMA SICAKLIK NOKTASI SINIFI (SETA FLASH POINT DOT CLASS)
Alev almaz (Su esaslı). ( Bu özellik yasal olarak düzenlenmemiştir.)
ÜRÜN KODLARI
EXTERIOR WHITE: 5961/ EXTERIOR WHITE TROPICAL: 5968
EXTERIOR ACCENT BASE : 5964/ EXTERIOR ACCENTBASE TROPICAL: 5969
ÜRÜN GÜVENCESİ (GARANTİSİ)
10 YIL
3-CLIMATE-SHİELD ®INTERIOR WALL COATS (İç Cephe Kaplamaları)
Climate-Shield® Interior Wall Coats, rulo ya da Airless püskürtücüyle uygulanabilir. Climate-Shield®
Interior Wall Coats, 1. sınıf yangın dayanım standart’ından 4 kat daha dayanıklı olup, yangınlarda standart
değerden 26 kat daha az duman üretmektedir. Üstün tutunma, kimyasal direnci vardır, ses iletimini ve
yankıyı önler. Tavandan tabana sıcaklıkların birbirine daha yakın olmasını sağlar, tavandan ve duvarlardan
ısı kaçışını azaltır. Çeşitli mimari renklerde renklendirilir. Uygulaması tamamlanmış mantonun güzel ve mat
bir görünüşü vardır.
YALITIM DEĞERLERĠ
Yansıtma
: %89
Isı Yayımı
: %94
Isı Ġletkenliği
: 0.06 W/mK
GENEL KULLANIMI
Dayanıklılığın, ses yalıtımının ve yangında boya kaynaklı dumandan korunmanın önemli olduğu iç
mekanları boyamak için kullanılır.Climate -Shield® Interior Wall Coats buğulaşmayı azaltır ve odanın her
yerinde eşit ısı konforu sağlar.
Standart Interior : Çoğu iklim koşulunda kullanılır. Üstün yangın dayanımı, kimyasal dayanımı vardır,
zehirsizdir, güvenlidir ve yıkanabilir.
Tropical Interior : Standart Interior ile aynı özelliklere sahiptir, ek olarak mantar ve güherçile büyümesinin
sorun olduğu iklim koşulları için geliştirilmiştir.
ASTAR
Genelde astar gerektirmez, ancak alçı panolar (Kartonpiyer) için astar önerilir. Doğru uygulama için ürün
yönergesini izleyiniz.
YÜZEY HAZIRLAMA
Yüzey beyaz tozlanma, toz, toprak, küf, yağ ve gres gibi maddelerden arındırılmış, temiz olmalıdır.
Gevşemiş, dökülen ya da çatlamış boya kalıntıları ve diğer yabancı maddelerin boyama öncesi temizlenmiş
olması gerekir.
RENKLER
Beyaz ve her tür isteğe bağlı renk bulunmaktadır. Daha koyu renkler buna bağlı olarak daha düşük yansıma
sağlar.
TEORĠK KAPLAMA (Ġki Kat Ġçin)
1 m2 için 0.364 L 150 mikron tabaka kalınlığı için (112 feet2/galon 6 mills tabaka kalınlığı için)
RAF ÖMRÜ
En az 2 yıl (Donmaktan koruyunuz)
KURUMA SÜRESĠ
24°C (75 F) sıcaklıkta %50 bağıl nemde Kuruma
: 20 dakika
Bir sonraki katı boyamak için geçmesi gereken süre
: 4 Saat
Tam kuruma için
: 12 Saat
ĠNCELTME
Gerekli değildir. Buharlaşma kayıplarını karşılamak ya da püskürtme aracını ayarlamak için 1 galon (3.785 L) boyaya,
0.24 litreye kadar temiz su eklenebilir.
DĠKKAT: Aşırı inceltme mantonun tutunma ve Airless esnekliğini zayıflatır.
ARAÇLAR
Uygulama için rulo ya da havasız püskürtücü, çok küçük alanlar için ise fırça önerilir. Fırçayla uygulandığında yeterli
koruma sağlamak için en az üç kat boyanmalıdır.
AMBALAJLAMA
3.785 L (1 gal) tenekelerde,
18.92 L (5 gal) litrelik kovalarda ,
208.2 L (55 gal) bidonlarda bulunmaktadır.
ORTALAMA TAġIMA AĞIRLIKLARI
Galon başı net ağırlık
: 4.5 kg (10 Ibs)
Her biri 1 Galonluk 4 tenekelik kasa ağırlığı
: 19.96 kg (44 Ibs)
5 Galonluk kova ağırlığı
: 22.7 kg (50 Ibs)
55 Galonluk bidon ağırlığı
:272 kg (600 Ibs)
V.O.C.(Volkanik Organik Bileşen)
: 39,5 gr/L (o.33lbs/galon)
SAKLAMA
1°C (33.8 F) ila 30°C (86 F) arası sıcaklıkta saklanmalıdır. Donmasına izin verilmemelidir.
ALEV ALMA SICAKLIK NOKTASI SINIFI (SETAFLASH POINT DOTCLASS)
Alev almaz (Su esaslı). (Bu özellik yasal olarak düzenlenmemiştir.)
ÜRÜN KODLARI
INTERIOR WHITE
: 5977
INTERIOR ACCENT BASE
: 5963
INTERIOR TROPICAL
: 5976
ÜRÜN GÜVENCESĠ (GARANTĠSĠ)
10 yıl
4-CLIMATE-SHIELD ® TANK SHIELD ( Tank / Depo Kalkanı )
Climate-Shield® Tank Shield'in üstün bir yangın dayanımı vardır (UL standartlarına göre A sınıfıdır).
Saklama depoları, depoların üzerine simgelerin, logoların çizilebilmesi için kullanılabilen ve istenildiğinde
çeşitli mimari renkler elde edilebilmektedir. Kuruduğunda güzel ve mat bir görüntüye sahiptir, üzerine
Climate-Shield® Clear Coat uygulanarak parlak bir görüntü kazandırılabilir.
GENEL KULLANIMLARI
Petrol tankları veya boru hatlarının dış yüzeylerinde, yüzey ısısını düşürmek amacıyla kullanılır. Ayrıca
çelik veya polimer su depoları, tahıl saklama siloları ve çoğu kimyasal saklama tanklarının dış yüzeyleri için
de kullanılmaktadır. Bu manto ürünü %20 hidrochloric asit ve %25 sülfürik asit dahil olmak üzere, 26 farklı
yıkıcı kimyasallara karşı dirençlidir.
ASTAR
Gerekli yerlerde epoxy nitelikli astarlar, mantonun uygulanması sırasında küflü alanların olmaması için küf
önleyiciler kullanınız.
YÜZEY HAZIRLAMA
Yüzeylerin küf, toz, toprak, yağ ile, gresten arındırılması ve temiz olması gerekir. Tank Shield
uygulanmadan önce yüzeyin gevşemiş, parçalanmış, kavlamış boya ya da diğer yabancı maddelerden
arındırılmış olması gerekir. Küfün, küf önleyicilerle denetim altına alınması zorunludur.
RENKLER
Beyaz ve isteğe bağlı diğer renklerde bulunmaktadır. Koyu renklerin kullanılması halinde yansıtma özelliği
daha düşük olacaktır.
V.O.C. (Volkanik Organik Bileşen) 39.5 gr/L (0.33 Ibs/gal)
TEORİK KAPLAMA
(2 İla 3 kat)
Firesiz 300 Mikron kuru katman kalınlığı için m2 başına 0.54 Litre (12 mills kuru katman kalınlığı için 75
feet2/gal)
KURUMA SÜRESİ
24°C(75 F)ve %50 bağıl nemde
Yüzey kuruması
: 45 dakika
Bir sonraki katı atmak için gereken süre
: 12 saat
Tam kuruma
: 12 saat
YALITIM ÖZELLİĞİ
YANSITMA
: %82
KIZILÖTESĠ ISI YAYIMI
: %94
ISI ĠLETKENLĠĞĠ
: 0.05 W/mK
ESNEKLİK
-45.6 °C (-50 F)'ye kadar esnekliğini ve 204.44°C (400 F)'e kadar dayanıklılığını korur.Isı şokundan
kaynaklı zararları önler.
TUTUNMA
Çelik, ahşap, poliüretan köpük, galvanize çelik, alüminyum, beton, asbest ve birçok farklı malzemeden
yapılmış yüzeye kusursuz biçimde tutunur.
KATMAN BAŞINA YAYILMA ORANI(1 mm = 1000 mikron)
m2 gallon
ISLAK KATMAN KALINLIĞI(Mikron)
KURU KATMAN KALINLIĞI(Mikron)
Önerilen 6.7
556 (22 milis)
330 (13 milis)
Azami 8.7
445 (18 milis)
254 (10 milis)
Asgari 5.8
635 (25 milis)
394 (16 milis)
Bu oranlara %10'a kadar fire dahildir.
KATMAN SAYISI
Ġki ila üç kat (Kuru katman kalınlığı 380 Mikron "En düşük 300 Mikron" olmalı) manto uygulaması en
hesaplı ve en uzun ömürlü korumayı sağlayacaktır.
ĠNCELTME
Ġnceltme gerektirmez. Püskürtücü ayarı ya da buharlaşan su kayıplarını karşılamak amacıyla galon (3.785 L)
başına, 0.24 Litreye (1 su bardağı) temiz su katılabilir.
UYARI: Aşırı inceltme mantonun esnekliğini ve tutunmasını zayıflatır.
ARAÇLAR
Rulo ya da havasız püskürtücüyle Airless uygulama yapılması önerilir. Çok küçük alanlarda fırça
kullanılabilir,bu durumlarda yeterli koruma sağlamak için Climate -Shield® Tank Shield 3 kat
uygulanmalıdır.
Havasız Püskürtücü (Airless), Aynı yönde püskürterek uygulayın. Dalgalanmaları ya da ufak tefek kusurları
örtmek amacıyla çapraz püskürtme yapmayınız.
AMBALAJLAMA
18.92 litrelik (5 galon) kovalar ve 208.2 litrelik (55 galon) bidonlarda bulunmaktadır.
ORTALAMA TAġIMA AĞIRLIKLARI
Galon başı net ağırlık
: 4.5 kg (10 Ibs)
5 Galonluk kova ağırlığı
: 22.7 kg(50 Ibs)
55 Galonluk bidon ağırlığı
: 272 kg (600 Ibs)
SAKLAMA
1°C(33.8 F) ila 30 °C (86 F) arası sıcaklıkta saklanmalıdır. Donmasına izin verilmemelidir.
RAF ÖMRÜ
En az 2 yıl (Donmaktan koruyunuz)
ALEV ALMA SICAKLIK NOKTASI SINIFI (SETAFLASH POINT DOTCLASS)
Alev almaz (Su esaslı). ( Bu özellik yasal olarak düzenlenmemiştir.)
ÜRÜN KODU
TANK SHIELD
: 5962
ÜRÜN GÜVENCESĠ (GARANTĠSĠ)
5 yıl, 10 ya da 15 yıla uzatılabilir.
5-CLIMATE-SHIELD ®RUST CONVERTER ( Küf DönüĢtürücü )
Climate-Shield® Rust Converter var olan küflenmeyi durdurur, gelecekteki çürümeyi ve sızıntıyı önler. Kalıcı ve
koruyucu bir engel oluşturur. Zımparalama, kazıma ya da fırçalamaya gerek yoktur. Climate-Shield® Rust Converter
yüksek nitelikli, su bazlı, eşsiz bir küf denetim ürünüdür.
GENEL KULLANIM BĠÇĠMLERĠ
Climate-Shield® Roof Coat yada Tank Shield uygulanmadan önce tüm küflü metal depolarda ve borularda, su
depolarında, silolarda, saklama depolarında, metal çatılarda, kirişlerde, yüzeylerde v.s. astar olarak kullanılır.
UYGULAMA YÜZEYĠNĠN HAZIRLANIġI
Kabarık ve gevşemiş boyaları, gevşek küf tabakalarını ve yoğun küf oluşmalarını sökün. Yüzeyin gres, yağ, toprak, tuz,
gevşek küf ya da suda çözünebilen diğer kimyasallardan güçlü bir temizleyiciyle arındırılması ve suyla iyice
durulanması gerekir. Geride ince bir küf tabakasının kalması sorun oluşturmaz.
TUTUNMA
Çelik ve demir yüzeylere çok iyi tutunur, uygulandığı yüzeyle bütünleşir.
UYGULAMA
Küflü bölgelere kıl fırça ile yedirin. Yeterli koruma sağlamak için fırçalayarak en az iki kat boyayınız. Geniş alanlara
rulo ya da püskürtücüyle uygulayınız. Kuruduğunda küflü bölgelerde ya da diğer mantoların üzerinde temiz bir
görüntü oluşur.
TEORĠK KAPLAMA ( 2 KAT İÇİ N )
m2 başına 0.165-0.24 L (4.2 - 6.0 m2 /L veya 175-250 feet2/Gal)
KURUMA SÜRESĠ
25 0C(77 F) derece ve %50 bağıl nemde
Kuruma Süresi
: 30 dakika
Bir sonraki katı atmak için geçmesi gereken süre
: 3 - 4 saat
Climate-Shield® Roof Coat ya da Tank Shield uygulanmadan önce geçmesi gereken süre: Hava koşullarına bağlı
olarak 24-72 saat
AMBALAJLAMA
3.785 Litrelik(1 Gal) kutular, 18.92 litrelik( 5 Gal) kovalar ve 208.2 litrelik (55 Gal) bidonlarda bulunur.
ÜRÜN VERĠLERĠ
Çözücü( Solvent)
: Su
Tutuşma Noktası
: Alev almaz (su bazlı) donmasını önleyiniz.
Hacimce Değişim Yüzdesi (Volatilite) : %60
Galon başı Ağırlık
: 3.85 kg. (8.5 Lbs)
V.O.C. (Volkanik Organik Bileşen) bulunmaz.
ÜRÜN KODU
RUST CONVERTER : 5983
6-CLIMATE-SHIELD ®WOOD&DECK COAT ( AhĢap Ve Güverte Kaplama )
Climate-Shield® Wood & Deck Coat ürünü UV (Ultra viyola - mor ötesi ışıma) ve nem direnci bakımından
sınanmıştır. (ASTM standartlarına göre test edilmiştir). Bu su esaslı kapatıcı astar, geleneksel astarlardan
daha üstün ve uzun ömürlü olabilmesi amacıyla en iyi reçineleri içerir. Yağmur ve güneş, korumasız dış
ahşap yüzeylere onarımı masraflı zararlar verebilir. Su, bu yüzeylere derinlemesine işleyerek ıslatıp şişirir,
güneş ise, bu nemi kuruttuğunda ahşabı gevrek ve kırılgan yapar. Bu şişirip - büzen döngü, sürüp giderken
ahşabın kabarmasına, çatlamasına, yarılmasına ve parçalanmasına neden olur. Climate-Shield® Wood &
Deck Coat 4 YÖNLÜ BĠR YARAR SUNAR, UV (Ultra viyola, Morötesi) ışımayı önler. Güneş ışığının
yıkıcı etkilerine karşı, korumak üzere özel olarak tasarlanmış bir katkı maddesi içerir. Neme dirençli ahşap
ve güverte mantosu, ahşap yüzeyine derinlemesine işleyerek suyu engellerken ahşabın nefes almasını
sağlayan bir kaplama oluşturur.
Climate-Shield® Wood & Deck Coat kuruduğunda temiz mat bir renge dönüşerek, eski ya da yeni ahşap
yüzeylerin daha güzel görünmesini sağlar.Climate-Shield® Wood & Deck Coat içinde bulunan akrilik-latex
reçineler, daha uzun ömürlü bir koruma sağlamak amacıyla, ahşap liflere derinlemesine işleyerek onları
birbirine sıkıca bağlar. Parçalanmakta olan eski ahşap yüzeyleri yapıştırır. Climate-Shield® Wood & Deck
Coat, ahşabın (her türlü) içine işleyen, suyun etkisinden korur, bu koruma da basınçlı su dahildir.
Yarılmayı, kabarmayı, büzülme, bükülme ve su zararından kaynaklı pütürlenmeyi azaltır. Ahşap yüzeyinde
güneş etkisinden kaynaklı, solma ve kararmaya karşı da direnç sağlar.
NOT : Bu ürün, ahşap mobilya cilası ya da iç mekan panelleri için mantolama ürünü olarak kullanılmaz.
YÜZEY HAZIRLAMA
Yüzeyin toz, toprak, yağ, gres ve boyadan arındırılmış ve temiz olması gerekir.
RENKLER
Renksiz.
TEORĠK KAPLAMA (2 KAT ĠÇĠN)
M2 başına 0.116-0.20 Litre (200 to 350 sf)
SAKLAMA
1°C (33.8 F)ila30°C (86 DegF) arası sıcaklıkta saklanmalıdır. Donmasına izin vermeyiniz.
ÜRÜN KODU
WOOD & DECK COAT : 5970
7-CLIMATE-SHIELD ® STUCCO SHIELD ( Sıva Kalkanı ) (Stucco; çimento, kum, kireç karıĢımı
sıva)
Climate-Shield® Stucco Shield, geleneksel üç ya da daha çok parçalı sıva sistemlerine karşı seçenek olarak,
boya yerine kullanılabilen, su bazlı koruyucu bir mantodur.
Bu benzersiz mantolama ürünü kolay uygulanabilir, daha az işçilik gerektirir, kalıcı ve etkili bir ısı engeli
sağlar. Astar ve sonlandırma katları, içi boşluklu (havası alınmış) borosilikat mikro seramik kürecikler içerir.
Bu mikro kürecikler ısıyı yansıtarak, kırarak ve ısıyı dağıtarak, sıcağı uygulanan yüzeyden uzak tutarlar.
Formül aynı zamanda suyun buharlaşarak çıkışını sağlayan, duvarda nem birikmesini önleyen %100 akrilik
polimer reçine içerir. Bu esnek sıva manto, kılcal çatlakları kapatır ve yenilerinin oluşmasını önler.
GENEL KULLANIMLARI
Sıva kalkanı, iç ve dış duvar yüzeyler için, esnek manto olarak tasarlanmıştır. Alçıpen, ahşap, çelik,
güçlendirilmiş yalıtım köpüğü, tuğla, beton blok ve mevcut beton üzerine uygulanabilir. Yerel inşa kuralları
ve standartlarına uyan, boyanmaya hazır yüzeylere uygulanabilecek biçimde tasarlanmıştır
KURUMA SÜRESĠ
24°C (75 F) ve %50 bağıl nemde
ASTAR
Yüzey kuruması
: 1 saat
Bir sonraki katı atmak için geçmesi gereken süre : 12 saat
SONLANDIRMA
Koruma özelliğini ve fiziksel direncini kazanması için gereken kuruma süresi : 40 ila 70 saat
RENKLER
Beyaz ve isteğe bağlı renklerde bulunmaktadır.
AMBALAJLAMA
18.92 Litrelik (5 galon) kovalarda bulunmaktadır.
RAF ÖMRÜ
Ġki yıl. 10 °C ile 320 C (50-89 Deg F) arası oda sıcaklığında koruyunuz.
TEMĠZLĠK
Araçları sabunlu sıcak suyla yıkayınız ve temiz suyla durulayınız.
SINIRLI DURUMLAR
Don olduğunda ya da 48 saat içinde don veya yağış beklendiğinde uygulamayınız. Ortam ısısı, en az 24 saat
süreyle, 10 0 C (50 F) veya üstü sıcaklıkta olmalıdır. Su bazlı mantoların tam kuruması buharlaşmaya
bağlıdır, dolayısıyla soğukta ve rutubetli koşullarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Çiğ düşme zamanı
yakınsa, çiğ oluşma sıcaklığına maruz kalmadan önce uygun koşullarda en az iki saat kurumuş olması
gerektiği göz önünde bulundurularak uygulama yapılmalıdır.
UYGULAMA YÖNERGESĠ
Tüm yüzeye Stucco Base Coat uygulayın.
1.Köşeleri ve ek yerlerini önerilen köşe taşı,Stucco Finish Coat ile hazırlayın ve kurumasını sağlayın.
2.Tüm yüzeye bir kat Finish Coat uygulayın. Ġstenilen dokuyu elde etmek için püskürtücü, mala ya da doku
rulosu kullanın
UYGULAMA
Stucco'nun akışkanlığı püskürtücü ya da rulo için uygundur. Bu mantoyu uygulamak için doku tabancası
olan ticari püskürtücüler kullanılabilir. Çok ince bir sonlandırmadan, kalın sıva mantoya kadar çeşitli
dokular elde edilebilir (Püskürtücü kullanımıyla ilgili olarak, kullanılan püskürtücünün üretici kuruluş
tarafından verilen el kitabını inceleyiniz).
UYGULAMA VE DOKU
MALA UYGULAMASI
: Climate-Shield® Stucco Finish Coat, istenilen sonlandırma biçimine
göre, m2 başına 1.451 litre kullanılarak, 3mm eşit kalınlıkta, doğrudan kova veya duvar yüzeyinde
uygulanabilir.
PÜSKÜRTME UYGULAMASI : Climate-Shield® Stucco Finish Coat, ticari püskürtücülerle
uygulanabilir. Çok ince bir sonlandırmadan, ağır sıva mantoya kadar çok çeşitli dokular elde edilebilir.
BASE COAT (ASTAR MANTO)
Rulo ya da havasız püskürtücü ile uygulama yapılması ve 19 mm tüy uzunluğu olan rulo önerilir. Havasız
püskürtücü kullanılacaksa aşağıdaki özelliklere sahip olması önerilir;
Uç deliği
: 7.9-9.91-mm (0.31-0.39 Inç)
Püskürtme Basıncı : 152-172 Bar(2200-2500 psi)
ÜRÜN GÜVENCESĠ (GARANTĠSĠ)
10 yıl
ÜRÜN KODU
BASE COAT : 5974 FINISH COAT
: 5973
8-CLIMATE-SHIELD ® ACRYLIC FLEX TAC
Climate-Shield® harici Acrylic Flex Tac, Climate-Shield® Roof/Wall (Çatı/Duvar) uygulamalarında,
tutunmayı artırmak amacıyla katran (Zift, bitumen) yüzeyler üzerine uygulanan yapışkan bir mantolama
ürünüdür.
UYGULAMA (1 Kat Manto İçin)
Bir kat manto uygulamasında, Acrylic Flex Tac rulo ya da havasız spreyle temizlenmiş yüzeye, m2 başına
yaklaşık 0.61 litre (67 feet2 "6.2 m2" başına bir galon ( 3.7854 L) uygulanır. Climate-Shield® Roof/WalI
(Çatı/Duvar) uygulanmadan önce kuruması için en az 12 saat beklenilmelidir. Don ve yoğun yağış
olduğunda uygulama yapılmamalıdır.
TEMĠZLEME
Araç ve gereçlerin temizliğinde sıcak su ve sabun kullanınız, temiz suyla durulayınız.
SAKLAMA VE PAKETLEME
5 Galonluk(18.93L) kovaları 5°C ila 30°C(41-86 F) arası sıcaklıkta saklayınız.
ÜRÜN KODU:
ACRYLIC FLEX TAC
: 5972
9-THERMO-SHIELD ® CLEAR COAT (Vernik-Kaplama)
Climate-Shield® Clear Coat çeşitli alt katmanları ya da yüzeyleri kaplamak, kapatmak, saklamak, korumak
ve canlandırmak için tasarlanmış dayanıklı akrilik bir mantodur. Bu ürün Climate-Shield® Roof/WaII
manto, Stucco Shield ve Tank Shield ürünleri için parlak bir yüzey oluşturmak ve ayrıca beyaz yüzeyleri ve
başta beyaz Climate-Shield® Roof (Çatı) çatı sistemleri olmak üzere beyaz yüzeyleri kirli hava, duman, is ve
araç gazlarından kaynaklanan kir ve lekelerden de korumak amacıyla tasarlanmıştır. Zehirsizdir ve çevre
dostudur. Bütünüyle yıkanabilir bir üründür ve kir tutmaya karşı ileri düzeyde dirençlidir. Bu su esaslı
manto akrilik reçineden yapılmıştır. Sarılaşmadan, temiz, canlı, parlak ve güzel bir yüzeye dönüşerek kurur.
GENEL KULLANIM BĠÇĠMLERĠ
Climate-Shield® Clear Coat özellikle asfalt, asbest, fiberglas, sedir shingle, fiberglas ve polikarbonat cam
çatılar, beton, tuğla, dış kaplama (Stucco; çimento, kum, kireç karışımı sıva), sentetik ve doğal taş,
alüminyum ve metal yüzeyler, tuğla, fıçı, beton ve kil kiremit gibi malzemelere işleyerek sıkıca tutunacak
biçimde tasarlanıp geliştirilen bir kaplama malzemesidir.
Bu manto ürünü, beyaz yüzeylerin kirlenmesini ve lekelenmesini önlemekle birlikte zamanla solmayan,
çatlamayan ve soyulmayan kalıcı bir parlaklık sağlar. Bu ürünü karbon kirliliği yüksek olan çevrelerde,
beyaz çatı mantolama ürünlerimizin üzerini kaplamak amacıyla kullanınız. Ġs ve hava kirliliğinden kaynaklı
serpintiler beyaz çatı mantolarının zamanla gri renge dönüşmesine yol açabilmektedir. Climate-Shield®
Clear Coat bunun olmasını engeller.
UYGULAMA YÜZEYĠNĠN HAZIRLANIġI
Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru ve temiz olmalı; her türlü toz, kir, toprak, yağ, küf, mantar ve
güherçileden arındırılmış olması gerekir. Mantar ve güherçile izleri varsa, bunları ortadan kaldıran bir
çözeltiyle yıkayarak temizlenmelidir. Gevşemiş, dökülmekte, soyulmakta olan eski boya ve manto
kalıntılarını kazıyarak, zımparalayarak, tel fırçayla fırçalayarak ya da basınçlı suyla temizleyiniz. Mantonun
tutunmasını olumsuz etkileyecek, balmumu veya silikon katkılı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Zarar
görmüş ya da sızdıran çatı elemanlarının onarımını ya da değişimini sağlayın. Küflü metal yüzeylere
uygulama öncesi uygun bir ürünle astar çekilmelidir ("Climate-Shield® Metal Primer" ürünümüzü
inceleyin).
Not: Uygulanacak yüzeye istenilen tutunmanın sağlanıp sağlanamayacağından emin olmak amacıyla genel
uygulama öncesinde uygulama yüzeyinin küçük bir alanında deneme yapılması önemle önerilir. Deneme
alanına uygulama yapıldıktan sonra 24° C (75 F) derece ve % 70 bağıl nemde en az 72 saat bekleyiniz ve
sonrasında mantonun yüzeye tutunmasını gözden geçiriniz. Manto uygulama yüzeyine sımsıkı tutunmuş
olmalıdır.
RENK
Kuruyken doğal ve temiz.
UYGULAMA
Ürünün diğer renk maddeleriyle kirlenmemesi için kullandığınız fırça ya da rulonun temiz olduğundan emin
olun. Fırça, 3.2 cm'lik (11/4") rulo ya da havasız spreyle uygulayın. Uygulama mevcut çeşitli yüzeylerin
kaplanması, kapatılması ve korunması için yapılıyorsa her kat için m2 başına 0.4 L (100 feet2 ye 1 galon)
kullanarak en az 2 kat manto uygulayın.
Climate-Shield® Roof (Çatı)/ Exterior Wall (Dış duvar) manto, Climate-Shield® Stucco Shield üzerine
uygulama yapılacaksa, parlak bir dış yüzey elde etmek için her manto katı için m2 başına 0.07 ila 0.10 L(1
Galon ile 395 - 590 feet2 arası) uygulanmalıdır.
KURUMA SÜRESĠ
24°C (75 F) derece ve %50 bağıl nemde Kuruma Süresi : 2 saat
Yeniden Manto lama için tam kuruma süresi
: 12 saat
0
Yüksek rutubet olması durumunda kuruma gecikir. 10 C (50 F) derecenin altında uygulanmamalıdır.
Üzerine yağmur yağmış ya da üzerinde çiğ oluşmuşsa bir sonraki katı uygulamadan önce yüzeyin iyice
kuruması için yeterince zaman tanınmalıdır.
ARAÇLAR
Rulo ya da havasız sprey kullanılması önerilir. Çok küçük alanlar için fırça kullanılabilir
Download

2014 Yılı Ġçerisinde Isı, Su, Ses Yalıtımı ile alakalı Kurumunuzca