ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 GÜZ LİSANSÜSTÜ EK DÖNEM BAŞVURU MÜLAKAT SONUÇLARI
Adı
Soyadı
Anabilim Dalı
MUSTAFA
RESUL
SÜREYYA
GÖKHAN
BÜŞRA NUR
HALİL TOLGA
SEVGİ
YUNUS
S.M.Sajed
MUSTAFA
TUĞBA
TAYYİBE
Habib
Aitazaz
DERYA
ABDURRAHMAN
GÖKHAN
NURDANE
GÖKHAN
GÖKHAN
TARIK
MEŞE
ÖZDEMİR
KOCATEPE
KÜÇÜKKARA
GÖKÇE
AYVALI
ŞİMŞEK
YILMAZ
Sadati
YILMAZ
DEĞİRMENCİ
GERÇEK
Faridoon
Raja
GÜRBÜZ
KÜÇÜKKOÇ
ÖZKAN
MORTAŞ
GÜNAY
TÜYSÜZ
KORKMAZ
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji (Y.L) (İngilizce)
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji (Y.L) (İngilizce)
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji (Y.L) (İngilizce)
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji (Y.L) (İngilizce)
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji (Y.L) (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Y.L) (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Y.L) (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Y.L) (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Y.L) (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Y.L) (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (Doktora) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Y.L.) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Y.L.) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Y.L.) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Y.L.) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Y.L.) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Y.L.) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Doktora) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Doktora) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Doktora) (İngilizce)
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Doktora) (İngilizce)
Mezuniyet
Mezuniyet
Notu
Notu (Yüksek
(Lisans)
Lisans)
72,50
78,76
76,70
69,66
76,90
59,40
56,83
77,36
79,00
70,83
83,20
91,36
64,06
85,94
94,63
62,20
71,30
99,06
70,13
89,73
75,48
97,20
57,06
88,33
71,30
74,80
ALES
73,83
76,49
70,48
93,02
74,93
77,80
76,76
90,10
90,00
74,88
81,75
84,09
80
88
76,31
80,78
88,87
76,57
86,09
96,44
72,24
Yabancı Dil
Sınav Türü
Dil Muafiyeti
AGÜ İYS Başarısız
Muaf
AGÜ İYS Başarısız
Muaf
AGÜ İYS Başarısız
AGÜ İYS Başarısız
KPDS: 78,75 Muaf
KPDS: 83,7
Muaf
TOEFL-IBT:92 Muaf
YDS: 73,75
Muaf
YDS: 91,25
Muaf
AGÜ İYS Girmedi
AGÜ İYS Girmedi
AGÜ İYS Girmedi
AGÜ İYS Başarısız
KPDS: 71
Muaf
AGÜ İYS Başarısız
AGÜ İYS Başarısız
YDS: 86,25
Muaf
KPDS: 84
Muaf
AGÜ İYS Başarısız
ÜDS: 77,05
Mülakat
Ortalama Sonuç
Notu
Girmedi
85
75
80
80
40
Girmedi
40
Girmedi
Girmedi
90
70
90
90
80
75
90
70
90
Girmedi
79,81
73,00
84,96
77,00
61,81
70,65
85,33074
76,15
84,39
89,69
75,48
77,34
90,80
75,27
87,31
-
Başarısız
Başarılı
Başarısız
Başarılı
Şartlı Başarılı
Başarısız
Lisans Mezuniyet Notu Yetersiz
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarılı
Şartlı Başarılı
Şartlı Başarılı
Şartlı Başarılı
Şartlı Başarılı
Başarılı
Şartlı Başarılı
Başarısız
Başarılı
Lisans Mezuniyet Notu Yetersiz
Başarısız
Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 7. maddesine göre şartlı başarılı öğrenciler bir yıl içerisinde kendi imkanları ile ingilizce düzeylerini istenen seviyeye getirmeleri durumunda
kesin kayıtları yapılır. Şartlı başarılı öğrenciler AGÜ öğrencisi olarak sayılmadıkları için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilecek adaylardan, tüm diğer şartları yerine getirdiği halde,
yalnızca İngilizce becerileri ile ilgili koşulları sağlayamayanlar, başvurdukları lisansüstü programa koşullu olarak kabul edilebilir ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için bir yıl süre verilir.
Adaylar bir yıllık sürede, dil becerilerini geliştirip ilgili dil koşullarını sağladıktan sonra, lisansüstü programlarına başlarlar.
(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan, bilimsel hazırlık ve sanatsal hazırlık programları da dahil, lisansüstü programlar kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.
(3) Öğrenci kendine tanınan süreden daha önce İngilizce dil şartını sağlaması durumunda, gelecek ilk akademik dönemde, kesin kayıt yaptırıp derslere başlayabilir.
Kayıt Tarihi: 01-02 Ekim 2014
Kayıt Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıtta İstenen Belgeler
1. Diploma Aslı
2. Transkript Aslı
3. Dil Belgesi
4. Ales Belgesi
5. İki Adet Fotoğraf
6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Download

2014-2015 Güz Ek Dönem Mülakat sonuçları