OKUL MUDURLER| TOPTANTISI GUNDEMi
Toplantr
T
arihi: t5 hZl 2OL4
Toplantr Saati: 15:30
Toplantr Yeri: Kaynarca Anadolu Lisesi Toplantr Salonu
GUNDEM MADDELERi:
1)A9rh9
2)0nceki Toplantrda Ahnan Kararlarrn Deierlendirilmesi
3)OGES Defierlendirmesi
4)YGS-LYS
5)Sosyal ve KUltUrel Faaliyetler
6)Resmi Yazrlar
7)Projeler
8)Mali Konular
9)Bakrm Onarrm igleri
10)Dilek ve Temenniler
11)Kapanrg
Download

OKUL MUDURLER| TOPTANTISI GUNDEMi