ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI
İLK GRUP SORULAR VE CEVAPLARI
1- 3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak için öğrenci olmamın bir
engel olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Böyle bir projede bulunmak ve
insanlığımız adına bende bir şeyler yapmak isterim.
Cevap:
Şartnamenin 2.3. maddesinde yarışmaya katılım koşulları belirtilmiştir. Bu
maddenin 2.3.1 nolu fıkrası şu şekildedir:
“Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1
Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir
mimar bulunan ekipler katılabilirler.
Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların,
aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik
etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de
yeterli olmayacağı düşünülmektedir. “
Buna göre ekip içinde en az bir mimar, (mezuniyet durumda olan ve 1 Temmuz
2014 tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi olabilecek olan mimarlık
bölümü öğrencileri dahil) olan ekipler yarışmaya katılabilirler.
2- Girişiminizi kutlamak ve yarışmaya katılıp destek olmak istemekle birlikte
teslim tarihi konusunda öngörüsüz karar verdiğinizi düşünüyorum. 9
haziran tarihinde (roboski'den 2 gün önce) oldukça ilgi çekecek bir yarışma
(expo antalya kule) teslimi var. Hemen hemen aynı meslek grubunun
ilgileneceği iki yarışmanın aynı tarihlere denk gelmesi tercih yapılmasını
gerektirecek ve böyle bir durumda tahmin edebileceğiniz gibi ödülsüz olan
roboski yarışması dezavantajlı durumda olacaktır.Teslim tarihi konusunda
diğer yarışmaları da gözeterek yapılacak bir revizyon, yarışmaya daha çok
sayıda ve daha nitelikli önerilerin gelmesini sağlayacaktır.
Cevap:
Gelen benzer talepler değerlendirilerek yarışma takvimi ekteki şekilde revize
edilmiştir:
Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba
Soru sormak için son tarih: 16.05.2014 Cuma
Cevapların yayınlanması: 19.05.2014 Pazartesi
Proje teslimi için son gün: 01 Temmuz 2014 Salı
Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 04-06 Temmuz 2014
Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 11-13 Temmuz 2014
İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 18-20 Temmuz 2014
Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 21 Temmuz 2014
3- Mimarlık 3 sınıf öğrencisiyim biz bir grup olarak tasarım yarışmasına
katılmayı düşünüyoruz. Benim sorum bu müze nerde yapılacak ve kaç m2
düşünüyorsunuz buyukluk olarak. Buarada böyle bir çalışma yaptığınız için
sizlere tşk ediyorum umarım çok güzel bir proje ortaya çıkar..
Cevap:
Şartnamenin 2.1. İhtiyaç Programı bölümünde açıkça belirtildiği üzere
“Roboski Müzesi toplam kapalı inşaat alanı en fazla 300 m2 olacaktır.”
Müzenin yerine ilişkin detaylar da Şartname’nin 1.4. Roboski Müzesi’nin Yeri
başlığı altında ve Şartname ekinde sunulan arsa ile ilgili belgelerde açıkça
belirtilmiştir.
4- Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim.Yarışmayı görünce çok etkilendiğimi belirtmek
isterim çaba göstermiş herkesi kutlarım.Fakat katılım koşullarını okuduktan
sonra öğrencilere kapalı olduğunu öğrendim. Acaba bir ekibin içinde yer
alabiliyor mu öğrenciler?
Cevap:
Şartnamenin 2.3. maddesinde yarışmaya katılım koşulları belirtilmiştir. Bu
maddenin 2.3.1 kısmı şu şekildedir:
“Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1
Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir
mimar bulunan ekipler katılabilirler.
Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların,
aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik
etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de
yeterli olmayacağı düşünülmektedir.”
Buna göre, ekip içinde en az bir mimar, (mezuniyet durumda olan ve 1 Temmuz
2014 tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi olabilecek olan mimarlık
bölümü öğrencileri dahil) olan ekipler yarışmaya katılabilirler.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde yarışmaya katılacak ekiplerde mimarlık
öğrencilerinin yer almasının önünde bir engel olmadığı gibi yukarıda da belirtildiği
üzere seçici kurul karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir.
5- Merhaba biz ... üniversitesi öğrencileri olarak katılmak istiyoruz. Bizim imza
yetkimiz yok ikincisi ise projeyi dwg dosyası olarak mail adresinize
göndersek yeterli mi yoksa çıktı şeklinde mi belirtilen adrese gönderecez.
Üçüncüsü ise bu projeyi kaç m2 düşünüyorsunuz ortalama olarak.
Cevap:
Şartname’nin 2.8. nolu bölümünde belirtildiği üzere;
“Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir.
Çizimler ölçeğinin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olmalıdır.
Sunum panoları A0 boyutunda toplam 2 adet olmak üzere, fotoblok
altlık malzemeden hazırlanacaktır.
Pafta sunumları kuzey yönü yukarı olacak şekilde yapılmalıdır.
Sunum panolarının 300 dpi çözünürlüklü PDF, JPEG ve TIFF
formatındaki kopyaları CD’ye kaydedilecek ve zarf içine konulmuş
olarak kimlik zarfı içinde teslim edilecektir.”
Bu şekilde hazırlanacak başvurular Şartnamenin 2.12. maddesinde belirtilen
“ROBOSKI MÜZESI DERNEĞI
Meşrutiyet Mahallesi Selanik Caddesi No: 82/32 Çankaya / ANKARA”
adresine, süresinde, elden ya da kargo ile teslim edilmelidir.
6- Bize iletilen autocad çizim dosyasında layer adı “arsa” olan mavi çizgili bir
yol belirtilmiş. Aynı zamanda çizimde eğrilerle aynı layer altında olan ve
layer adı “yol” olan başka bir yol tanımlanmış ve bu yol arsa içinden
geçerek arsanın üst kısımlarına doğru ilerlemektedir. Yol düzenlemesi
yaparken bu yollardan hangisini dikkate almalıyız?
Cevap:
Layer adı “arsa” olan mavi renkli yol imar paftasına göre olması gereken yoldur.
Layer adı “yol” olan çizgi ile belirlenen ise mevcutta kullanılan, oluşmuş olan
yoldur. Dolayısıyla mavi renkli olan “arsa” adlı layer esas alınmalıdır.
7- Kendi tasarımımıza uygun olacak şekilde yol güzergahında yeni bir kurgu
yapabilir miyiz?
Cevap:
Paftanın güneyinde doğu batı aksında giden ana yola müdahale edilemez. Ancak
ana yol ile arsa arasındaki bağlantı için yeni bir kurgu önerilebilir.
8- Arsanın çevresinde bir peyzaj düzenlemesi önerebilir miyiz?
Cevap:
Arsa ile mezarlık arasında kalan alanın ve mezarlık içinin peyzaj düzenlenmesi
için yarışmacıların önerileri beklenmektedir.
9- Mevcut haritada iki yol görünüyor. Bunların hangisi köye giden yoldur ve
mezarlık ile köy arasındaki mesafe kaç km'dir? Bir de yitirilenlerin köyden
çıktıktan sonra katledildikleri yere kadar olan mesafeyi çok aramama
rağmen bulamadım. Bununla ilgili bir veri var mıdır? Bunun harita üzerinde
bir gösterimi mevcut mudur? Teşekkür ederim, kolay gelsin...
Cevap:
Paftanın güneyinde bulunan ve doğu-batı aksında uzanan ana yol her iki yönde
yaklaşık birer buçuk km mesafede bulunan iki köy arası yoldur. Ancak bölgede
köy yerleşimleri oldukça dağınık yapıda olup mezarlık yakınlarında da yerleşim
birimleri bulunmaktadır. Mezarlık alanı her iki köyden de görünen bir konumdadır.
Katliamın gerçekleştiği yer köylere 5-8 km mesafede, sınır noktasındadır. Paftaya
göre güney yönde olup gözle görülebilecek mesafededir. Ancak harita üzerinde
gösterilememiştir.
Milliyet Gazetesi’nden gazeteci Namık Durukan’ın ekli haber videosu açıklayıcı
olabilir:
http://www.milliyet.tv/video-izle/Olum-yolculugu-2LluIO72AZup.html
10- Mimarlar Odasına kayıtlı mimar öğrenci üyesi olabilir mi? Yani takımda
mimarlık öğrencisi bulunabilir mi?
Şartnamenin 2.3. maddesinde yarışmaya katılım koşulları belirtilmiştir. Bu
maddenin 2.3.1. kısmı şu şekildedir:
“Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1
Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir
mimar bulunan ekipler katılabilirler.
Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların,
aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik
etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de
yeterli olmayacağı düşünülmektedir.”
Buna göre ekip içinde en az bir mimar, (mezuniyet durumda olan ve 1 Temmuz
2014 tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası üyesi olabilecek olan mimarlık
bölümü öğrencileri dahil) olan ekipler yarışmaya katılabilirler.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde yarışmaya katılacak ekiplerde mimarlık
öğrencilerinin yer almasının önünde bir engel olmadığı gibi yukarıda da belirtildiği
üzere seçici kurul karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir.
11- En son kayıt tarihi ve proje teslim tarihi ne zaman?
Cevap:
Yarışmaya kayıt için en son gün proje teslimi için belirtilen son gündür.
Yarışma takvimi ertelemelerle revize edilerek aşağıdak gibi belirlenmiştir:
Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba
Soru sormak için son tarih: 16.05.2014 Cuma
Cevapların yayınlanması: 19.05.2014 Pazartesi
Proje teslimi için son gün: 01 Temmuz 2014 Salı
Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 04-06 Temmuz 2014
Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 11-13 Temmuz 2014
İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 18-20 Temmuz 2014
Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 21 Temmuz 2014
12- Böylesine değerli bir proje için çalışmayı ve yarışmayı katılmayı çok
istiyorum ancak başka yarışmaların teslim tarihleri ile çakışmakta bu da
hem benim hem de başka katılmak isteyen arkadaşların katılımını engelliyor
acaba yarışmanın teslim tarihinin ileri çekilme ihtimali var mı?
Cevap:
Gelen benzer talepler değerlendirilerek yarışma takvimi ekteki şekilde revize
edilmiştir:
Yarışmanın ilanı: 16.04.2014 – Çarşamba
Soru sormak için son tarih: 16.05.2014 Cuma
Cevapların yayınlanması: 19.05.2014 Pazartesi
Proje teslimi için son gün: 01 Temmuz 2014 Salı
Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi: 04-06 Temmuz 2014
Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı: 11-13 Temmuz 2014
İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 18-20 Temmuz 2014
Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen): 21 Temmuz 2014
ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI
İKİNCİ GRUP SORULAR VE CEVAPLARI
13- Projeyi “dwg” olarak e-mailinize göndersek olur mu? Yoksa çıktı alıp da mı
göndermeliyiz?
Cevap:
Şartnamenin 2.8. Projelerin Çizim ve Sunumu bölümünde açıkça belirtildiği gibi
“Sunum panoları A0 boyutunda toplam 2 adet olmak üzere, fotoblok altlık
malzemeden hazırlanacaktır.” Ayrıca 5. sorunun cevabına bakınız.
14- Yarışma şartnamesinde proje alanı dışında kalan arazilerde öneriler
sunabilir miyiz? Örneğin mezarlık ve müzeye doğru insanların yürüme
alanları ana caddeden ele almaya başlarsak daha sonra uygulama safasında
arsa başka şahıslara ait olduğu için herhangi bir sorun teşkil eder mi?
Cevap:
Halihazır çizimde ‘anayol’ olarak belirtilmiş olan yol ile müze ve mezarlığın
ilişkisinin kurulması, tanımlanması, yaklaşımların belirlenmesi yarışma
kapsamında yarışmacılardan beklenmektedir. Bu kısımlarda arsa ve mülkiyet
sorunları bulunmaktadır. Ancak kazanan projedeki öneri ve tasarıma göre bu
sorunlar çözülmeye çalışılacaktır.
15- Toplam inşaat alanı en fazla 300m2 iken taban alanı kaç metrekare
olmalıdır?
Cevap:
Müzenin toplan inşaat alanı 300 m2 olması dışında arsaya yerleşimi, eni boyu,
yüksekliği yarışmacıya bırakılmıştır. İnşaatın taban alanı serbest olup, sadece
toplam inşaat alanı belirlenmiştir.
16- Köy imarı baz alınacaktır ama bina yüksekliği ya da çatı eğimi gibi
zorunluluklar var mıdır?
Cevap:
Binanın yeri, eni boyu, yüksekliği, yerleşimi yarışmacıya bırakılmıştır. Jüri,
yarışmacılara iklim koşullarının ve yapı maliyetinin göz önünde bulundurulmasını
önermektedir.
17- Sert zemin metrajı yaklaşık ne olmalıdır?
Cevap:
Şartnamede belirtilen açık alan ihtiyaçlarının yorumu çerçevesinde yarışmacıya
bırakılmıştır.
18- Mezarlar kısa mesafeli tasarıma göre taşınabilir mi?
Cevap:
Yarışma hazırlıkları sırasında Roboskîli aileler ile yaptığımız görüşmeler
sonucunda mezarların yerleri değiştirilmeden düzenlenip tasarlanabileceği
(mezarların kendisi, ara ve çevre yolları dahil) kararına varıldı.
19- Mezar taşı tasarımı da projeye dahil midir?
Cevap:
Yarışmacıya bırakılmıştır.
20- Teslim el çizimi yapılmak istenirse A0 düzeni şart mıdır ya da el çizimi için
teslim düzeni nedir?
Cevap:
Şartname’nin 2.8. Projelerin Çizim ve Sunumu bölümünde açıkça belirtildiği gibi
“Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir.” ancak “Sunum panoları A0 boyutunda
toplam 2 adet olmak üzere, fotoblok altlık malzemeden hazırlanacaktır.” Sunum
A0 olması koşuluyla, çizim tekniği serbesttir.
21- Müze alanı olarak gösterilen alandan kabaca 300 m² çıkarırsak geriye 225 m²
kalıyor. Şartnamede "Halihazırda işaretlenmiş anıt yeri de dikkate alınarak,
mezarlık alanı düzenlemesi" ibaresi yer almakta ve müze giriş avlusunun
aynı zamanda toplanma alanı olarak kullanılması öngörülmesi istenmiştir.
Müze alanı yazılırken peyzaj düzenlemesi hesaba katılarak bir sınır yaratma
amacıyla mı belirlenmiştir? Anma yerinin de düzenlenmesi beklenmekte,
hatta ana yol ile müze arasında yeni bir kurgu bile önerilebilmesi
düşünülmektedir. Müdahale edebileceğim alan ile herhangi bir sınırlama
yok mudur? Müze alanı olarak gösterilen polyline'ı ana yol baz alarak offset
yaptığımda ortaya çıkan yaklaşık 1800m² lik alana, peyzaj düzenleme
anlamında müdahale edebileceğim alan olarak varsayabilir miyim?
Cevap:
Müze alanı diye taralı olarak gösterilen alan, Roboskîli ailelerden birinin hibe
müze için ettiği alandır. Müzenin bu taralı alana nasıl ve ne büyüklükte
yerleştirileceği yarışmacılara bırakılmıştır. Anma yeri ve mezarlık-müze ilişkisi için
tanımlı bir alan yoktur. Jürinin önerdiği ve oradaki arsa şartlarının sonucunda
anma, toplanma alanı müze arsası olarak taralı alan ile mezarlar-mezarlık
arasında kalan boşluktur. Burasının tanımlanması için yerleşim, yaklaşım ve
öneriler yarışma kapsamında yarışmacılardan beklenmektedir.
22- Şartnamede toplam inşaat alanı 300 m² olarak belirlendiği üzre giriş, depo,
50 kişilik toplanma salonu, okuma ve işlik alanı, 2 adet ofis, çay ocağı,
ibadethane, tuvaletler ve teknik hacimler çıktıktan sonra geriye sergileme
alanları için neredeyse yer kalmıyor; oysaki müze alanı ve sergileme
alanlarının 3 ayrı kategoriye bölünmesi bekleniyor. 300m² ibaresi sadece yer
üstünde kalan inşaat alanı mı ifade ediyor. Metrekarelerle ilgili biraz daha
detaylı bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
Cevap:
İhtiyaç programı, tasarlanması gereken ayrı ayrı mekanların dökümü olmaktan
ziyade, karşılanması gereken ihtiyaçların dökümü olarak anlaşılmalıdır.
Şartnamenin ilgili bölümünde belirtildiği gibi; yarışmacıdan bu ihtiyaç programını,
müze projesinin ana amacı doğrultusunda yorumlanması beklenmektedir. İhtiyaç
programındaki her işlev için ayrı mekan tahsisi zorunlu değildir.
Ayrıca yapı taban alanını izini geçmemek kaydı ile, zemin kotu altında da mekan
düşünülebilir. Ancak her halükarda, toplam inşaat alanınının verili 300m2’yi
%20’den fazla aşmaması gerekir.
23- Mezarlık alanının düzenlenmesi ile ilgili bir sorum olacak. Şırnak için Kıble
yönü Kuzeye göre 189 derece açılı görünmekte. Mevcut mezarlar
bu düzende kurulmamış. Düzenleme aşamasında mezarların yerine de
müdahale edilecek mi? Yoksa peyzaj düzeyinde düzenleme mi yapılacak?
18. Sorunun cevabında belirtildiği üzere, yarışma hazırlıkları sırasında Roboskîli
aileler ile yaptığımız görüşmeler sonucunda “mezarların yerleri değiştirilmeden”
düzenlenip tasarlanabileceği (mezarların kendisi, ara ve çevre yolları dahil)
kararına varıldı.
Köy mezarlığındaki mevcut mezar yönleri verili kabul edilmelidir.
24- Şartnamenin 2.1.3. maddesinde yapı içerisinde mescit yapılması talep
edilmektedir. Mescit yanında abdesthane de yapılması beklenmekte midir?
Cevap:
Abdest olanakları ıslak hacimlerde veya anma yeri ve çevre düzenlemesinin bir
parçası olarak dış mekanda önerilebilir.
25- İhtiyaç programında talep edilen mekanlara eklemeler yapılabilir mi? Bina
programı geliştirilebilir mi?
Cevap:
İstenen birimler yarışmacıların yorumuna açıktır. Program ve m2 problemleri
yarışmacılardan çözülmesi beklenen tasarım problemlerindendir. ve tasarımın
özelliğine göre yoruma açıktır. Ayrıca lütfen, 22. sorunun cevabına da bakınız.
26- Yapının işletme modeli üzerine jürinin genel öngörüleri nelerdir? Yapı özel
iştirak tarafından mı işletilecektir yoksa Roboski halkı tarafından mı?
Cevap:
Jüri, Müzenin işletmesinin yarışmayı birinci dereceden etkilecek bir konu olarak
görmemektedir. Roboskîli aileler adalet arayışlarını kurdukları Rodoskî-Der ile
sürdürmektedirler. Müzenin işletmesi konusundaki karar bu örgütlenme
çerçevesinde Roboskîli ailelerce verilecektir.
27- Yapının gelecekteki kullanılabilirliği ve esnekliği bağlamında 300 m2 inşaat
alanı kısıtlamasının sıkıntı yaratabileceğini düşünüyoruz. İnşaat alanı
sınırlaması konusunda jürinin kararı kati midir? İnşaat alanı bir miktar daha
arttırılabilir mi?
Cevap:
İnşaat alanı, arsa ve maliyet gözetilerek belirlenmiş olup zaman içinde gelişime
açık olmasının tasarımın öngörüsü dahilinde değerlendirilmesi beklenmektedir.
28- Şartnamenin 2.1.1. bölümünde 3 farklı sergileme alanından
bahsedilmektedir. Bu alanlar ile ilgili jüri daha fazla açıklamada bulunabilir
mi?
Cevap:
Bu sorunun cevabı için lütfen 22. sorunun cevabına bakınız.
29- Şartname belirtilen Roboski Anıtı hakkında daha fazla bilgi paylaşılabilir mi?
Anıtın ebatları nedir? Müze ile aynı anda mı inşa edilecektir? vb.
Cevap:
Halihazır planda Roboskî Anıtı'nın yeri ve büyüklüğü verilmiştir. Anıt henüz
uygulanmadığı için ayrıca maket fotoğrafları da verilmiştir. Şartname ekinde
Roboskî Anıtı ile ilgili verilen bu bilgiler yeterlidir.
30- Vaziyet planı yaparken yürüme yolları ve yer döşemeleri vb. için verilen
müze alanı dışına taşılabilir mi?
Cevap:
Bu sorunun cevabı için lütfen 14. sorunun cevabına bakınız.
Download

roboski müzesi ve anma yeri mimari tasarım yarışması ilk grup