Üniversitemize Hoş Geldiniz!
Düzce Üniversitesi’ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
-
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1- “Lise Diploması”nın aslı yada yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi”nin aslı.
a) Diplomanın kayıp olması durumunda bir defaya mahsus verilen Diploma Kayıp Belgesinin
aslı (Noter onaylı suretler ya da bu belgeler dışında hiç bir belge kabul edilemez).
b) Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir
resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak,
diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
2- ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı
3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- 4 (dört) adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
5- 1 (bir) adet A-4 ebadında büyük beyaz zarf ve 6 (altı) adet 1,25TL.’lik posta pulu (Toplam
7,5TL. tutarında)
6- II. öğrenim öğrencileri için Banka Dekontu (II. öğrenim öğrencileri Türkiye İş Bankası Şubelerine
TC Kimlik Numaraları ile öğrenim giderlerini 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında yatırabilirler.)
7- Ön Kayıt Formu (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden
http://obs.duzce.edu.tr/preregistration/checkstudent adresinden online doldurulacak olup, bir
çıktısı kayıtta kayıt görevlisine teslim edilecektir.)
8- Askerlik çağına gelen 1992 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin üniversitede eğitim-öğretim
için Askerlik Şubesinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi”ni getirmeleri zorunludur. Askerliğini
yapmış olan öğrencilerin “Terhis Belgesi”nin aslını veya fotokopisini, askerlik görevinden muaf (sağlık,
engel sorunları vb. nedeniyle) olanların “Muafiyet Belgesi”nin aslı veya fotokopisini getirmeleri
gerekmektedir. (www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama adresinden askerlik durumu öğrenilebilir.)
9- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmak için tam teşekküllü bir hastaneden
“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir
sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.
Açıklamalar:
1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
3- Belgelerde tahrifat yapıldığı tesbit edilenlerin kayıtları yapılmaz.
4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5- Adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı alınacaktır.
6- Her bir belgeden kayıtta teslim edilmek üzere 1 (bir) adet fotokopi gerekmektedir.
-
-
KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ
Kesin Kayıt Tarihleri : 01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
(Sabah 08.00-12.00 – Ö.Sonra 13.00-17.00 saatleri arasında)
Kayıt Yerleri :
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
KAYIT YERİ
BİLGİ ALINACAK TELEFONLAR
Tıp Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Tıp Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1416
Teknoloji Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1133
Orman Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Orman Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1137
Fen Edebiyat Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 541 2404
Mühendislik Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1036
İşletme Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
İşletme Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1370
Eğitim Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1355
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
0 (380) 542 1264
Sağlık Yüksekokulu
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 5421141
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 5421215
Çilimli Meslek Yüksekokulu
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 681 7312
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 735 4048
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 731 4005
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 711 3123
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 544 2811
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Merkezi Derslikler
Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE
Sağlık Hizm. MYO Müdürlüğü
0 (380) 542 1051
Meslek Yüksekokulu
Düzce Yerleşkesi
Merkez/DÜZCE
Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 524 0099
Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Düzce Yerleşkesi
Merkez/DÜZCE
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 514 4892
Cumayeri Meslek Yüksekokulu
Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Akçakoca Turizm İşl. ve Otelcilik Akçakoca Yerleşkesi
Yüksekokulu
Akçakoca/DÜZCE
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Akçakoca Yerleşkesi
Akçakoca/DÜZCE
Akçakoca Turizm İşl. ve Otelcilik. Yüksekokulu
Müdürlüğü
0 (380) 611 2999
Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
0 (380) 611 8420
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Konuralp Yerleşkesi 81620 – DÜZCE
Tel : 0 380 5421118
Faks : 0 380 5421119
E-posta : [email protected]
-
-
YURT BİLGİLERİ
*** Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için; http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/index.html internet
adresinden başvuru yapmanız gerekmektedir.
Düzce’de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Bilgileri :
-
KYK Konuralp Yurdu:
İnternet Adresi : https://eyurtkur.kyk.gov.tr/Duzcekonuralpyurdu
İkametgah Adresi : Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi (Ana Yerleşke) yanı -DÜZCE
Telefon Numarası : 0 380 5421356 -57
-
KYK Avni Akyol Yurdu :
İnternet Adresi : https://eyurtkur.kyk.gov.tr/Duzceavniakyolyurdu
İkametgah Adresi : Şıralık Mah. D-100 Karayolu Üzeri Soğancı Mevkii - DÜZCE
Telefon Numarası : 0 380 5427496-99
-
KYK Akçakoca Yurdu :
İnternet Adresi : https://eyurtkur.kyk.gov.tr/Akcakocayurdu
İkametgah Adresi : Doğancılar Köyü Akçakoca Yerleşkesi yanı – Akçakoca/DÜZCE
Telefon Numarası : 0 380 6114985
-
KYK Kaynaşlı Yurdu :
İnternet Adresi : https://eyurtkur.kyk.gov.tr/Kaynasliyurdu
İkametgah Adresi : Sarıyer Mah. Çağlayan Sok. No:41 Kaynaşlı / DÜZCE
Telefon Numarası : 0 380 5443638
Not : Ayrıca Düzce’de 30’dan fazla kız, erkek, kız/erkek özel yükseköğrenim yurtları da bulunmaktadır.
-
KREDİ/BURS BİLGİLERİ
*** Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi / bursları için http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/index.html
internet adresinden başvuru KREDİ/BURS başvurusu yapmanız gerekmektedir.
-
ULAŞIM
Konuralp Yerleşkesine ulaşım : Düzce ve Konuralp Belediyesi otobüsleri ve özel minübüsler ile
sağlanmaktadır.
Düzce Yerleşkesine ulaşım
: Düzce şehir merkezinde bulunup Düzce Belediye otobüsleri ile
sağlanmaktadır.
Akçakoca Yerleşkesine ulaşım: Düzce Çoban mevkiindeki Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs
Terminalinden Akçakoca minibüsleri (Akçakoca şehir merkezine kadar)
ve Akçakoca şehir merkezinden özel minübüsler ile sağlanmaktadır.
-
Download

Üniversitemize Hoş Geldiniz! - Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri