İsmail Beşikci Vakfı
Kürt Çalışmaları Konferansı II
Tarih: 7-8 Haziran 2014
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
İbrahim Bodur Auditorium
7 Haziran Cumartesi
09.30-10.00
10.00
Kayıt
Açılış: Prof. Dr. Fikret Adaman ( Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
İbrahim Gürbüz (İBV Yönetim Kurulu Başkanı)
Açılış Konuşmaları:
10.10-10.30
İsmail Beşikci: Akademik Özgürlük, İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü
10.30-10.50
Prof. Dr. Hamit Bozarslan (Sosyal Bilimler için İleri Çalışmalar Okulu,
EHESS): Kürt Araştırmaları: İmkânlar, Engeller ve Yeni Sahalar
10.50-13.00
Osmanlı Dönemi Kürtlerin Sosyal Tarihi
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ (Boğaziçi Üniversitesi)
1.Yrd. Doç. Dr. Janet Klein (Akron Üniversitesi): Osmanlı İmparatorluğunda Azınlığın
İnşası: Ermeniler ve Kürtler
2. Dr. Yavuz Aykan (Nantes İleri Çalışmalar Enstitüsü): Sünni Siyasa ve Hukuksal Kurgular:
Kürdistan’ın Osmanlı Döneminde Dar’ül-harb Olarak İnşası Üzerine
3. Zozan Pehlivan (Queen's Üniversitesi): Bir İsyanın Düşündürdükleri: Yerel Otoritelerin
Küçülmesi ve Devlet Gücünün İnşası
13.00-14.00 Yemek Arası
Öğleden Sonra:
14.00-16.00
Gündelik Hayatın Siyaseti
Moderatör: Dr. Bilgin Ayata (Freie Üniversite)
1. Welat Ay (Boğaziçi Üniversitesi): Kürtlerde Gündelik Hayat Ekseninde Özerklik
Okuması ve Mekânın Kürdistanlaşması
2.
Yrd. Doç. Dr. Hişyar Özsoy (Michigan-Flint Üniversitesi): Ölülerle Savaşmak: Bir Karşı
Egemenlik Mücadelesi Olarak Kürdistan’da Ölüm-Hayat Diyalektiği
3.
Onur Günay (Princeton Üniversitesi): Parçalı Öznellikler: Arzu ile Tövbe Arasında
İstanbul’da Kürt İşçiler
16.00-16.15
16.15-18.15
Kahve Arası:
Hafıza, Kültür ve Edebiyat
Moderatör: Ronayi Önen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
1. Dr. Ruken Şengül (Texas Austin Üniversitesi): 2000’ler Diyarbakır'ında "Şehr-i Kadim"
Arşivi: Tarihsellik Arzusu, Nostalji ve Erkeklik Üzerine
2. Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam (Arel Üniversitesi): Kürt Alanında Güncel Sanatın Kısa
Tarihi: Travma, Politik Estetik
3. Ramazan Alan (Mardin Artuklu Üniversitesi): Kürt Edebiyatının Apolitikliğinin
İmkânsızlığına Dair
8 Haziran Pazar
11.00-13.00
Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetilme ve Siyaset
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük (Boğaziçi Üniversitesi)
1. Dr. Naif Bezwan (Mardin Artuklu Üniversitesi): (Sıkı)yönetimlerden Özyönetimlere
Doğru - Yerelliğin Yeniden Keşfi
2. Derya Bayır (Queen Mary Londra Üniversitesi): Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkini
Yeniden Düşünmek: Uluslararası Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında bir
İnceleme
3. Çetin Gürer (SBF Ankara Üniversitesi): Demokratik Özerklik: Bir Yurttaşlık
Heterotopyası
Download

Konferans programı