MÜLAKAT
SEYYİDE DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
SARE TAMGÜNEY ZİYANSIZ
“Kadın elişi, yemek, diyet ve magazinden ibaret değildir.”
islamvemedya.com: Seyyide’ye neden ihtiyaç duyuldu?
Ziyansız: Sayısı küçümsenmeyecek kadar çok ve çeşitli dergilerin arasında, hanımlara
yönelik ilmi, kültürel, akademik ve her alanda faydalı olabilecek bir derginin
bulunmaması nedeniyle özel bir hanım dergisine ihtiyaç duyulduğunu fark ettik.
Kadın dergisi denince akıllara gelen dergiler belli başlı dergilerdi. Bunların içeriğinde ilk
sıralarda yer alan konuların ise elişi, yemek, diyet ve magazin olması bizce üzücü bir
durumdu. Kadının dünyası sadece bunlardan ibaret gösteriliyordu ve bizce öyle
olmamalıydı. Çünkü kadınlar toplumun temel taşları olan aileyi oluşturan, yetiştiren,
topluma kazandıran yegâne şahıslar, ilk öğretmenlerdir. Böylesi değerli bir topluluk
nasıl da meşgul ediliyor ve gerçek manada ihmal ediliyordu… Bundan 6 sene önce gayesi
Yüce Allah’ın rızası olan, hanımlara yönelik, sadece hanımlardan oluşan samimi bir
kadronun hazırladığı, içerisinde her konudan bir şeyler bulup faydalanabilecekleri, bir
dergi çıkarmayı hedefledik. İşte bu niyetlerle, sonsuz istek, gayret ve sabırla Seyyide
Dergisi okuyucusuna merhaba dedi.
“Hanımlar, daha titiz davranıyor.”
islamvemedya.com: Dergide hizmet veren isimlerin hanımlardan oluşmasının
artıları eksileri nelerdir?
Ziyansız: Öncelikle ekibimiz açısından değerlendirirsek, ekibin sadece hanımlardan
oluşması avantajlı bir durum. Özellikle aynı görüşe sahip yaklaşık 30 yazarın hizmet
verdiği dergimizde, bu vesileyle çok daha rahat çalışma imkanı ve sinerji oluşuyor.
Hanımlara hitap eden kitlenin hanımlardan oluşması da faydalı bir durum. Hanımların
naif bakış açısıyla yine hanımlarımıza uzanan bir söyleşi gibi, yeri geldiğinde dertleşir
gibi, tavsiye ve eğitim içerikli, doğruya yönlendiren, yazdığını söz söylemiş olmak için
1
değil uzmanı olduğu alanda, faydalı olabilmek adına hakkı ve sabrı tavsiye etmeye gayret
eden bir ekip.
Ayrıca hanımlar yaptıkları işlerde biraz daha titiz oluyor. Tabiri caizse ince eliyor sık
dokuyor, beklide bu sebeple “en titiz dergi ekibi ödülü” TÜRDEB tarafından ekibimize
verildi. Böyle bir ekiple canla başla Allah rızası için çalışmak gerçekten onur verici.
Genç hanımlara mesaj: “Sosyal medya bilinçsizce kullanılmamalı”
islamvemedya.com: Genç hanımlara medyayı etkin bir araç olarak kullanmalarını
önerir misiniz?
Ziyansız: Medyayı etkin bir şekilde faydalı olacak haliyle kullanabilmelerini, dünyadan
haberdar olmak gündemi takip edip doğruyu seçebilmek adına, doğru kanalları
kullanarak bilgiye ulaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ancak sosyal medyayı etkin bir şekilde
kullanmanın beraberinde getirdiği çok büyük sıkıntılar var. Özellikle genç hanımlara
sosyal medyayla ilgili ince ayrıntıları bilmeden sosyal medyayı aktif olarak
kullanmalarını tavsiye edemiyoruz. Bu hususta duyulan bilinçlendirme ihtiyacından
dolayı hanım kardeşlerimiz için son sayılarımızda sosyal medya kullanımına dair bir
yazı dizisi hazırladık. Sosyal medya kullanımına dair pek çok noktada bu yazılardan
istifade edebileceklerini düşünüyoruz.
“Feminizmden uzağız”
islamvemedya.com: Derginiz feminist bir söylem taşıyor mu?
Ziyansız: Dergimiz feminizmden ve İslami düşünceye ait olmayan görüşlerden uzaktır,
içinde yer almaz ve desteklemez. Feminizm batı menşeli bir görüştür, kaynağı onların
kendi kültürlerinde kadını hakir görmeleri, haklarını korumamaları ve bazı kadın
düşünürlerin de onlara karşı çıkışlarıdır.
Bizde ise durum çok daha farklı. İlk kadın haklarını savunan Peygamber
Efendimizdir(s.a.v.) İslamiyet’le birlikte kadına verilen değer artmış, veda hutbesinde
buyrulduğu gibi hakları koruma altına alınmıştır. Hanımlar ezilmemiş, hor görülmemiş
ve sosyal hayattan tecrit edilmemişlerdir. Hz. Hatice’de tüccar bir hanım modeli, Hz.
Aişe’de âlim bir hanım modeli, Hz. Zeynep’de yardımsever bir hanım modeli görüyoruz.
Bu hanımlar bizzat hayatın içinde ve değerlidir. Bizlerin bu konuda günümüz için
söyleyebileceğimiz tek şey feminizmdeki gibi kadının üstünlüğü değil kadına karşı
“adaletin” korunmasıdır.
2
“Müslüman kadınlar, başka kültürlere ve yaşam şekillerine muhabbet
duymamalı”
islamvemedya.com: Bazı muhafazakar hanım dergilerinin popüler kültürün
temsilcisi olduğu ve seküler bir yaşamı lanse ettiği şeklinde eleştiriler var. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Ziyansız: Öncelikle muhafazakâr terimi yerine dindar kelimesini kullansak daha uygun
olurdu.
“Biz çok iyiyiz diğerleri çok kötü” demekten Allah’a sığınırız. Hatalarımız olabilir ancak
doğruyu da tavsiye etmek gerekir ki hatalardan dönülebilsin.
Bizler bu ümmetin ve milletin kadınları olarak alelade olmamalı, başka kültürler ve
yaşama şekillerine muhabbet duymamalı, kendi kimliklerimize ve özümüze sahip
çıkmalıyız. Hayatlarımızı amaçsız bir şekilde ve boşluklarla tüketmemeliyiz. Bu
toplumun kadınları olarak bizlerin yüreğimiz imanla, zihinlerimiz bilgiyle dolu olmalı,
kültürlü ve edepli olmalıyız. Kadınsı duygularla ömür tüketmeden kendimiz, ailemiz ve
toplumuz için hayırlı ve güzel şeyler yapmalıyız.
3
Download

MÜLAKAT SEYYİDE DERGİSİ GENEL YAYIN