Kurumumuzca yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma bursu almaya hak
kazananlara ait liste aşağıdadır.
Burs hakkının kesinleşmesi için adayların 02 Ocak 2015 tarihine kadar aşağıda
belirtilen belgeleri http://burs.ayk.gov.tr/ adresindeki “Elektronik Evrak Yükleme Formunu”
kullanarak sisteme yüklemeleri ve bu süre içinde yükledikleri belgelerin asıllarını şahsen veya
kargo yoluyla Türk Tarih Kurumu Başkanlığına (Kızılay Sokak No: 1, Sıhhiye- Ankara)
ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıdaki tarihler arasında sisteme
yüklenmez ve Başkanlığımıza ulaştırılmaz ise adaylar hakkını kaybedecektir.
Sisteme yüklenecek ve Kuruma teslim edilecek belgeler:
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
a)Adli sicil beyanı,
b) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans diplomasının onaylı
örneği,
c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not
döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) Öğrenci işlerinden son bir ay içerisinde aldığı lisansüstü veya bunlara eş değer öğretim
programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci belgesinin aslı,
e) ALES sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı,
f) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından
alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
g) Araştırma görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge.
Doktora Sonrası Araştırma Bursu
a) Adli sicil beyanı,
b) Doktora veya eş değerli öğretim diplomasının onaylı örneği,
c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya
onaylı örneği,
d) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından
alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
e) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği,
f) Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair
belge.
Yukarıda istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla burs almaya hak kazanıldığı Kurum
tarafından onaylanabilir.
Yüksek Lisans
Türü
Doktora
S.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TÜRK TARİH KURUMU
Alanı
Adı Soyadı
Özge METE
Anadolu Araştırmaları
Nihal ESEN
Cankat KAPLAN
Gülşah TOK
Kafkas Araştırmaları
Hasan DEMİRCİ
Ümit Nazmi HAZIR
Mehmet KAVAK
Türk Tarihinin Kaynakları
Elif KURKUTALP
Haşim ÖZEL
Emine Yasemin İNBAŞI
Avrupa ve Balkan Araştırmaları
Göksel BAŞ
Ahmet Enes KARAKAYA
Enes DEPE
Halat AKIN
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları
Remziye YILMAZ
Hüseyin KAVAK
İlteriş ERGUN
Melike KİRİLEN
Orta Asya ve Uzak Doğu Araştırmaları
Nagehan GÜLER
Ali Can ÜTEBAY
Nagihan GÖKTAŞ
Fatma YILDIZ
Anadolu Araştırmaları
Cüneyt GÜNEŞ
Mustafa ÇAVDAROĞLU
Nihal METİN
Tekin Aycan TAŞCI
Kafkas Araştırmaları
Sezin ŞENTÜRK
Nusret Burak ÖZSOY
Tuğçe ÜNVER
Türk Tarihinin Kaynakları
Necdet ÖZ
Ebru ONAY
Orçun NALEZEN
Fırat YAŞA
Avrupa ve Balkan Araştırmaları
Canan SAMİ
Canan BALKAN
Selim KARAGÖZ
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları
Orta Asya ve Uzak Doğu Araştırmaları
Türk Tarihinin Kaynakları
Doktora Sonrası
Araştırma
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Avrupa ve Balkan Araştırmaları
Orta Doğu ve Avrupa Araştırmaları
Yusuf HEPER
Derya BÜYÜKDURU
Harun TUNCER
Sertuğ Galip İNAN
İbrahim DUMAN
Abdulhamit DÜNDAR
Nurullah ÇAKMAKTAŞ
Meryem DOYGUN
Aysel ERDOĞAN
Müge Kübra OĞUZ
Ali TORAMAN
Murat ÖZKAN
Mehmet Önder DURAN
Berna Burcu KORUCU ÜÇÜNCÜ
Fatma KAYTAZ (Yurt İçi)
Fırat MOLLAER (Yurt Dışı)
Tufan TURAN (Yurt İçi)
Mehmet Ali DOĞAN (Yurt Dışı)
Nagihan DOĞAN (Yurt Dışı)
Şenay YANAR (Yurt İçi)
Mustafa ÇABUK (Yurt Dışı)
Download

Kurumumuzca yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma