03.09.2014 BASIN AÇIKLAMASI DİSK/Genel-­‐İş Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko’nun basın açıklaması Taşeronlaştırmanın adaleti sefalet ve ölümdür. İşçileri yaşatmak TBMM görevidir. Bugün burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, taşeron köleliğine hayır demek için buluştuk. Bilindiği gibi Genel İş sendikası ve konfederasyonumuz DİSK olarak daha önce defalarca ilan ettik: Bedeli ne olursa olsun taşerona karşı mücadele edeceğimizi söyledik. Taşeron zulmünü bu topraklardan söküp atana dek mücadele edeceğimize söz verdik. Çünkü taşeron demek açlık sınırının altında bir ücret demektir. Taşeron şirketlerde çalışan işçiler, asgari ücret sefaletine mahkum edilmek istenmektedir. Taşeron demek iş cinayeti demek, ölüm demektir. 2014 yılının ilk sekiz ayında ölen 1270 işçinin önemli bir bölümü taşeron çalıştırılan işçilerdir. Taşeron demek çocuklarımızın geleceğini taşeron patronlarının insafına bırakmak demektir. Taşeron tüm haklarımızın gasp edilmesi demektir. Türkiye’de toplu sözleşmeden faydalanan işçi sayısının yüzde 5 düzeyinde olmasının başlıca nedeni taşeron sistemidir. Özellikle kamu hizmetlerinde taşeron hizmetin kalitesinin düşmesi demektir. Çünkü kamu hizmeti sürekli bir hizmettir ve bu hizmeti veren işçinin eğitimi, tecrübe kazanması zaman almaktadır. Oysa taşeron şirketlerin değişmesi ile beraber hizmette süreklilik kesintiye uğramaktadır. AKP iktidarı döneminde, özellikle belediyelerde, taşeron şirketler her yeri ağ gibi sarmıştır. Çıkarılan kanunlar neticesinde kamu hizmetleri bu şirketler aracılığı ile görülmeye başlanmıştır. Yerel yönetimlerde 120 bin işçi çalışırken, taşeron işçi sayısı 750 bini geçmiştir. Kent halkıyla her an yüz yüze olan, kente su hizmeti sağlayan, kanalizasyon borusu döşeyen, toplu taşıma araçlarını kullanan, sokakları temizleyen, parklara bakan, mezarlıklarda çalışan, yurttaşlara günlük ihtiyacı olan hizmetleri sağlayan işçilerin DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI :Çankırı Cad. No:28 Kat:7 Ulus/ANKARA TEL : (312) 309 15 47 FAX : (312) 309 10 46
taşeron şirketlerde çalışmaya zorlanması akıldışıdır. Bu zorlama, hem işçilerin haklarının gasp edilmesine, işsiz kalmasına, evrensel sendikal hakların yok edilmesine hem de hizmetlerin aksamasına, niteliksiz hale gelmesine yol açmaktadır. Öte yandan AKP hükümeti halen TBMM gündeminde olan torba yasadaki bazı hükümlerle taşeron işçi çalıştırmayı teşvik etmek istemiştir. Kamuda çalışanların sayısı, norm kadro uygulamaları ile sınırlandırılarak kamu hizmeti zorla taşerona devredilmektedir. Kamu İhale Mevzuatındaki zorlayıcı hükümlerle belediye şirketleri de devre dışı bırakılmakta, kamu hizmeti tümüyle özel sektöre, taşeron şirketlere açılmaktadır. İşte biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bu gidişe dur demek için bir araya geldik. Bu meclis önüne ilk gelişimiz değil. Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi daha önceden de DİSK Genel-­‐İş Genel Yönetim Kurulu olarak mecliste grubu bulunan grup başkan vekillerini ziyaret etmiştik. Taşeron uygulaması nedeniyle belediye hizmetlerinde ve diğer tüm iş kollarında çalışan işçilerin sendikal hak ihlalleri ile karşılaşmaması için, ekonomik ve sosyal hak kayıpları yaşanmaması için kendilerini uyarmıştık. Daha sonra Dev Maden Sen üyesi Somalı işçi kardeşlerimiz ile beraber gelmiştik. Madenlerde iş güvenliği önlemlerinin alınması, taşeron sistemine son verilmesi başta olmak üzere Somalı işçilerin 15 yaşamsal talebini mecliste grubu olan partilere iletmiştik. Ancak ne oldu? Bu sözlerin hiç biri tutulmadı. AKP hükümeti işçilere yaşam odalarını bile çok gördü. Soma için çıkarmaya söz verdikleri yasaları, kendi ihtiyaç duydukları yasalarla beraber bir torbaya attılar. Torba yasayı çuval yasa yaptılar ve sonuçta 1-­‐2 günde çıkacak yasaları aylardır çıkarmadılar. Sonuç ne oldu? Madenlerde ölümler devam etti. Son olarak dün Soma’da Metin Keskin isimli üç çocuk sahibi madenci hayatını kaybetti. Şimdi bu kader mi? Fıtrat mı? Hayır arkadaşlar! Bunun adı cinayettir. Katil taşeron düzenidir. Katil işçiyi insan olarak görmeyen, sadece maliyet olarak gören anlayıştır. Biz bugün meclis kapısında bir kere daha ilan ediyoruz. DİSK, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanmasını ve hem kamuda hem özel sektörde taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi sayılmasını savunmaktadır ve bunun için mücadeleye devam edecektir. DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI :Çankırı Cad. No:28 Kat:7 Ulus/ANKARA TEL : (312) 309 15 47 FAX : (312) 309 10 46
DİSK Genel İş sendikası olarak taşeron zulmünün yıkıcı etkilerini kısa vadede hafifletmek için atılması gereken adımları bir kez daha tekrarlıyoruz: 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı torba yasa ile İş Kanununda değişiklik yaparak taşeron sistemini daha yaygın hale getirmeyi planlamaktaydı. Sendikamız ve Konfederasyonumuzun diğer örgütlerle birlikte bu girişimi kısmen engellemiştir. İktidar bu girişimlerden tamamen vazgeçmelidir. 2. Bakanlar Kurulu, Belediyelere kanun tarafından tanınmış şirket kurma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Ayırca belediyeleri hizmet görmek için ihale açmaya zorlayan Kamu İhale Yasası düzenlemeleri kaldırılmalıdır. 3. Norm kadro uygulaması belediyeler için zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Belediyeler kendi kadrolarını kurabilmeli, şirket işçileri de belediye kadrolarına alınmalıdır. 4. Hükümet taşeron sistemine son vermeli, taşeron şirketlerde çalışan tüm işçilere kadro vermelidir. Unutulmamalıdır ki kamu hizmet en iyi kamu çalışanları eliyle yerine getirilir. DİSK Genel-­‐İş olarak, taşeronlaşmanın yol açtığı sorunların ortadan kaldırılması için yukarıda sıraladığımız öneriler doğrultusunda kanunlarda değişiklikler yapılmasını istiyoruz. Bu değişiklikleri TBMM’de grubu bulunan bütün partilerden bir kez daha talep ediyoruz. AKP iktidarı döneminde sermaye sınıfı çıkarına, işçi sınıfı aleyhine yüzlerce yasa çıkarmış olan bu meclisin, bir kez olsun işçi sınıfı için çalışmasını istiyoruz. Biz DİSK Genel-­‐İş sendikası ve konfederasyonumuz DİSK olarak azimliyiz, kararlıyız. 22 Eylül Pazartesi günü İzmir’de taşerona karşı büyük bir miting düzenliyoruz. Tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, sendikalı ya da sendikasız, taşeron ya da değil tüm işçileri ve emekçileri, taşeronsuz bir Türkiye için mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Taşeron köleliğine son vereceğiz! Yaşasın işçilerin birliği! Yaşasın Genel-­‐İş! Yaşasın DİSK! DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI :Çankırı Cad. No:28 Kat:7 Ulus/ANKARA TEL : (312) 309 15 47 FAX : (312) 309 10 46
Download

03.09.2014 BASIN AÇIKLAMASI DİSK/Genel