2014-­‐2015 Eğitim Yılı Mesajı Değerli öğretim üyelerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, hep şükranla andığımız Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’nun 1994’de, yani 20 yıl önce dekan olarak atanmasıyla kuruluş çalışmaları hız kazanmış, ilk mezunlarımızı 2001 yılında 32 öğrenci ile vermiş, kelimenin gerçek anlamı ile genç bir fakültedir. Fakültemiz, 2014-­‐15 eğitim yılında kamu tıp fakülteleri arasında 18. Sıradan öğrenci aldı ve üç büyük ildeki köklü tıp fakültelerini bir yana bırakırsak bizim üzerimizde yalnızca Uludağ, Akdeniz, Eskişehir ve Çukurova Tıp Fakülteleri vardır ki bunlar da bizden eski fakültelerdir. Bu yıl 14.üncü mezunlarımızı verdik; şimdiye kadar 1130 hekim yetiştirmenin, bu uzun olmayan sürede ülkemizin önde gelen tıp fakülteleri arasına girmenin kıvancını hep birlikte hissediyoruz. Her sabah yeniden hatırlamalıyız ki, tıp fakültelerinin en önemli görevi/ misyonu eğitimdir, bir başka deyişle “tıp fakültelerinin kalbi öğrencilerdir”; onlar olduğu için tıp fakülteleri ve hastaneleri vardır. İlk bakışta edebi gelebilir ama bu cümle, tıp fakültelerindeki canlılığın ve ruhun öğrenciler tarafından sağlandığını da anlatır. Bilime ve emeğe değer verilmeyen koşullarda görevini yapmaya çalışan öğretim üyelerinin, nöbetten yeni çıkmış asistanların, ev işleri gibi değeri bilinmeyen onca işi yapmanın altında ezilen hemşirelerin ve taşeron firmaların elinde güvencesizliğe mahkum edilmiş hastane emekçilerinin yüzleri her sabah onlara selam veren öğrencilerle aydınlanır. Bizim fakülte olarak görevimiz, öğrencilerimizi onur ve sevecenlik dolu bir mesleğin, hekimlik mesleğinin üyeleri yapmak, iyi hekimler yetiştirmektir. Bu yıl da öğrenci merkezli, öğrencileri ile “arkadaş” bir faküle olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Onların iyi hekim/iyi insan olmaları yanında mutlu ve özverili insanlar olmaları için çaba göstereceğiz. Kapılarımızı ve yüreklerimizi onlara açacağız, farklıklarına saygı göstereceğiz, özgür bir eğitim ve çalışma ortamı sunarak kendi kişiliklerini oluşturmalarına yardım edeceğiz. Bir çok fakültede olduğu gibi fakültemizde de iyi eğitimi sınırlayan en önemli faktör, öğrenci sayılarındaki artıştır. Bu yıl yeni başlayan, yatay geçişle gelen ve kalan öğrencilerle birlikte Dönem 1 öğrenci sayısı 335 olmuş, bu nedenle de yeniden Anadolu Salonu’nun Dönem 1 amfisi olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Zor koşullara rağmen iyi eğitim vermek için elimizden geleni yapacağız; öğrencilerimizin derslikleri doldurması ve hasta başı eğitimlerde aktif olması, intörnlük dönemini etkin bir eğitim dönemi olarak geçirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Değerli öğretim üyelerimiz, Sizlere emekleriniz ve fakültemizin bugünlere gelmesindeki katkılarınız nedeniyle en içten teşekkürlerimizi sunarken, her öğretim üyesinden derslere zamanında gelmesini, her dersi hakkıyla anlatmasını ve öğrencilere en yeni bilgileri vermek üzere sunumlarını güncellenmesini, klinik eğitimlerde eğitim disiplini ve hasta başı eğitim için etkin rol yüklenmesini beklediğimizi ve bunların sıkı bir takipçisi olacağımızı söylemek isteriz. Sevgili öğrencilerimiz, Sizlerden beklentimiz ise, ilk günden itibaren derslere düzenli gelmeniz ve merak duygunuzu diri tutmanız, 16 Eylül 2014 günü giyeceğiniz “Beyaz Önlüğün” anlamı ile uyumlu bir yaşam için yola koyulmanız, arkadaşlarınıza ve hocalarınıza saygı ve sevecenlikle davranmanız, klinikle erken tanışmak, hasta başı eğitimde etkin olmak ve araştırmalara katılmak için hocalarınızı zorlamanız, düzeltici bir eleştirellikle fakülte yönetimine katılmanız ve düzenli geri bildirimde bulunmanızdır. Değerli öğretim üyelerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, “Her başlangıçta bir anlam vardır” a inanan dekanlık ekibi olarak, 2014-­‐
15 eğitim döneminin başarılı ve mutlu geçmesini diliyor, fakültemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. 15 Eylül 2014 Prof. Dr. Şükrü Hatun Dekan Prof. Dr. Füsun Yıldız Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Tarkun Dekan Yardımcısı 
Download

2014-‐2015 Eğitim Yılı Mesajı - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi