2014-2015 AKADEMİK YILI - GÜZ DÖNEMİ
HUKUK İNGİLİZCESİ - ENG 111
MUAFİYET SINAVI
MUAFİYET SINAVINA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARI
SAĞLAYAN ÖĞRENCİLER KATILABİLİR.
1- ENG 111 DERSİNİN MUAFİYET SINAVINA, İEÜ, YABANCI
DİLLER YÜKSEKOKULU’NA BAĞLI HAZIRLIK
PROGRAMINDA YER ALAN “PRE-FACULTY” MODÜLÜNÜ
BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER
KATILABİLİRLER.
2- ENG 111 DERSİNİN MUAFİYET SINAVINA, BAŞKA BİR
ÜNİVERSİTEDE BENZER BİR DERSİ ALMIŞ, BAŞARILI
OLMUŞ ANCAK DERS İÇERİĞİ UYUŞMAZLIĞINDAN DOLAYI
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEMİŞ OLAN ÖĞRENCİLER
GİREBİLİR.
3- ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
Yazılı Sınav: 24 Eylül (Saat:18.00) - A326
Sözlü Sınav: 25 Eylül (Saat:18.00) - A327
………………………………………………………………………….
THE STUDENTS WHO FİT İN ONE OF THE BELOW
CATEGORİES CAN TAKE THE EXEMPTİON EXAM.
1- The students who have finished Pre-faculty
2- Transfer studenrs whose prior English course was not accepted
3- International students
Written exam will take place on the 24th September at 18.00 - A326
Oral exam will take place on the 25th September at 18.00 – A327
ENG 111 (ENGLISH FOR LAW I) MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİ
‘Hukuki İngilizce I’ Muafiyet sınavı iki ana bölümden oluşmaktadır:
1. Yazılı (%80)
2. Sözlü sunum (%20)
1. Yazılı Sınav
Yazılı sınav iki bölümden oluşmaktadır:
1. Bölüm: Okuma ve Kelime Bilgisi* (Konular: Contract law ve Tort law) (%75)
2. Bölüm: Yazma** (An e-mail of advice)(%25)
* Belirtilen konularda test edilecek kelimeler Cambridge yayınevinin “Introduction to International
Legal English” isimli ders kitabının 2. ve 3. Ünitelerinden seçilmiştir.
** Yazma bölümünde sorulacak “email of advice” örneği Cambridge yayınevinin “Introduction to
International Legal English” isimli ders kitabının 2. Ünitesinden edinilebilir.
2. Sözlü sunum
Öğrencilerin “contract law” ya da “tort law” üzerine Powerpoint kullanarak beş dakikalık - giriş,
gelişme ve sonuç içeren - akademik konuşma yapmaları beklenir.
INFORMATION ON ENG 111 (ENGLISH FOR LAW I) EXEMPTION EXAM
The ‘English for Law I’ exemption exam consists of two main components:
1. Written (80%)
2. Oral presentation (20%)
1. Written exam
There are two parts in the written exam:
Part 1: Reading and Vocabulary*(Topics: Contract law and Tort law) (75%)
Part 2: Writing** (An e-mail of advice)(25%)
* Vocabulary for these topics is taken from Units 2 and 3 of the course book “Introduction to
International Legal English” by Cambridge.
** The writing sample for e-mail of advice can be found in Unit 2 of the course book “Introduction to
International Legal English” by Cambridge.
2. Oral presentation
Students are expected to give a five-minute academic talk - including an introduction, a body and a
conclusion - on either contract law or tort law using power point slides.
ENG 111 - Criteria for the Writing Task (25%)
Task Achievement (15pts): (x 3)
5
Task has been fully understood and achieved by providing sufficient support and is
comprehensible and coherent. (15)
4
Task has been understood and achieved; however insufficient support is provided.
The text is comprehensible and coherent. (12)
3
Task has been partially achieved but is comprehensible and coherent. (9)
2
The text has issues of comprehensibility and coherence. (6)
1
Task has not been achieved. (3)
0
No answer
(0)
Language Use (3pts):
3
Efficient use of the language despite minor errors. Meaning clear.
2
Adequate use of language with some errors. Meaning seldom obscured.
1
Major problems in language use. Meaning frequently obscured.
0
No answer
Lexical Resource (7pts):
7
The student uses an excellent range of relevant vocabulary /phrases, including a good
number of law-specific words and phrases.
6
The student uses an excellent range of relevant vocabulary/phrases
5
The student uses efficient range of relevant vocabulary/phrases, including a good
number of law-specific words.
4
The student uses an efficient range of vocabulary/phrases.
3
The student uses a basic but effective range of relevant vocabulary/phrases.
2
The student uses a range of words and phrases including law-specific but is largely
ineffective.
1
The student uses a poor range of relevant vocabulary/phrases.
0
No answer
ENG 111 - ORAL PRESENTATION CRITERIA (20%)
CONTENT (7)
Relevance to topic (3 – 2 – 1 – 0)
Beginning/ Middle/ End (2 – 1 – 0)
Own words (2 – 1 – 0)
FLUENCY (6)
Ease of Understanding (3 – 2 – 1 – 0)
Naturalness (3 – 2 – 1 – 0)
BODY LANGUAGE (5)
Positivity and Body Movement (2 – 1 – 0)
Use of appropriate and natural gestures (2 – 1 – 0)
Eye Contact (1 – 0)
VISUALS (2)
Relevance of slides (1 – 0)
Quality of slides (1 – 0)
Download

2014-2015 akademik yılı