STAJI DOKUMANLARI
VERSİYON : 5.3
TARİH : 15 Ağustos 2014
SÜRE VE TARİH
TÜM LİSTE
YAZ STAJI DİLEKÇE
DİLEKÇE GELDİKÇE NO GİR YAZ
YENİ SÖZLEŞME BAŞLIĞI
SÖZLEŞME SON SAYFASI
YENİ SÖZLEŞME METNİ (BİLGİ )
ÜST YAZI BİLGİ DOLDUR
TUTANAK
LİSTE İŞLETMELER
YAZ STAJI TOPLU DEĞ.FORM.
TEK ÖĞRENCİ NOT FORMU
DEĞİŞİM GEREKÇESİ :
"Yeni Sözleşme Başlığı" sayfasında;
işletmenin e-posta adresi, hizmet alanı,
işletme isimlerine ait sıra numarası
hatası ile adres bilgisindeki hatalar
düzeltildi. "Tüm Liste" sayfasında
İşletme No'su Açılır Menü sehven 10'a
kadar yapılmış. Düzeltildi ve işletme adı
da çoğaltılarak 40'a kadar çıkarıldı.
Ayrıca; İşletme Numarası seçildiğinde
sağ tarafta İşletme Adı da gelmektedir.
Bazı küçük değişimler de yapıldı.
Versiyon 4 : MEB tarafından yeni sözleşme
hazırlandığı için; "Sözleşme Başlığı" ile "Yeni
Sözleşmenin Son Sayfası" yeniden
düzenlendi. Ayrıca; Yaz Staj Dilekçesi ve
Yeni Sözleşme Metni de programa eklendi.
Download

süre ve tarih tüm liste yaz stajı dilekçe dilekçe geldikçe no gir