İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI
PAZARTESİ
Saat
9.009.50
10.0010.50
11.0011.50
13.0013.50
14.0014.50
15.0015.50
16:0018:50
C1
ITA 432 TASARIM
YÖNETİMİ
C2
ILF 422 YENİ
MEDYA
C3
C4
İTA 122
RTS334 KISA
GÖRSEL ALGI FİLM YAPIMI
VE DÜŞÜNME
C6
ITA 432 TASARIM
YÖNETİMİ
ILF 422 YENİ
MEDYA
ITA 432 TASARIM
YÖNETİMİ
ILF 422 YENİ
MEDYA
İLF 126-01
SOSYOLOJİ
RTS 224 RADYO
TELEVİZYON
HABERCİLİĞİ
ILF424 İLETİŞİM HIT 326
HUKUKU
ÖRGÜTSEL
İLETİŞİM
ILF 322
İLETİŞİM
TARİHİ
İLF 126-01
SOSYOLOJİ
RTS 224 RADYO
TELEVİZYON
HABERCİLİĞİ
ILF424 İLETİŞİM HIT 326
HUKUKU
ÖRGÜTSEL
İLETİŞİM
ILF 322
İLETİŞİM
TARİHİ
İLF 126-01
SOSYOLOJİ
RTS 224 RADYO
TELEVİZYON
HABERCİLİĞİ
ILF424 İLETİŞİM HIT 326
HUKUKU
ÖRGÜTSEL
İLETİŞİM
ILF 322
İLETİŞİM
TARİHİ
C7
AMFİ7
ILF 222 HUKUK
BAŞLANGICI
STÜDYO
İLF 124 İŞLETME
STUDYO
C106
HIT 428 REKLAM
ÇÖZÜMLEME.
LABC109
MLABC110
ITA 328
TİPOGRAFİ
UYGULAMALA.
İTA 122
RTS334 KISA
GÖRSEL ALGI FİLM YAPIMI
VE DÜŞÜNME
ILF 222 HUKUK
BAŞLANGICI
İLF 124 İŞLETME
STUDYO
HIT 428 REKLAM
ÇÖZÜMLEME.
ITA 328
TİPOGRAFİ
UYGULAMALA
İTA 122
RTS334 KISA
GÖRSEL ALGI FİLM YAPIMI
VE DÜŞÜNME
ILF 222 HUKUK
BAŞLANGICI
İLF 124 İŞLETME
STUDYO
HIT 428 REKLAM
ÇÖZÜMLEME.
ITA 328
TİPOGRAFİ
UYGULAMALA
RTS 122
SİNEMAYA
GİRİŞ STUDYO
ITA230
ITA 228
GÖSTERGEBİLİM iLLUSTRASYON
ITA330 ATÖLYE
II MLAB 11O
GÜZEL
SANATLAR
RTS 122
SİNEMAYA
GİRİŞ STUDYO
ITA230
ITA 228
GÖSTERGEBİLİM iLLUSTRASYON
ITA330 ATÖLYE
II MLAB 11O
GÜZEL
SANATLAR
RTS 122
SİNEMAYA
GİRİŞ STUDYO
ITA230
ITA 228
GÖSTERGEBİLİM iLLUSTRASYON
ITA330 ATÖLYE
II MLAB 11O
ITA330 ATÖLYE
II MLAB 11O
(2.ŞUBE)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI
SALI
Saat
C1
C2
9.009.50
10.0010.50
11.0011.50
C3
C4
C6
C7
AMFİ3
STÜDYO
C106
LABC
109
MLABC110
RTS 228 UYGUL.
FOTOGRAF
RTS 324 DÜNYA
SİNEMA TARİHİ
İLF 122
İLETİŞİM II
AMFİ4
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
ITA 226 ARAYÜZ
VE WEB
TASARIMI
RTS 228 UYGUL.
FOTOGRAF
RTS 324 DÜNYA
SİNEMA TARİHİ
İLF 122
İLETİŞİM II
AMFİ4
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
ITA 226 ARAYÜZ
VE WEB
TASARIMI
RTS 228 UYGUL.
FOTOGRAF
RTS 324 DÜNYA
SİNEMA TARİHİ
İLF 122
İLETİŞİM II
AMFİ4
ITA 226 ARAYÜZ
VE WEB
TASARIMI
12.00
13.0013.50
14.0014.50
15.0015.50
17:0019:50
İLF 126-02
SOSYOLOJİ
ILF228 SOSYAL
PSİKOLOJİ
RTS 226 KAMERA ILF 226 SİYASAL
AYDINLATMA & DÜŞÜNCELER
ÇEKİM TEKNİKLERİ &REJİMLER
RTS430
HABERCİLİK
MUHABİRLİK
İLF 126-02
SOSYOLOJİ
ILF228 SOSYAL
PSİKOLOJİ
RTS 226 KAMERA ILF 226 SİYASAL
AYDINLATMA & DÜŞÜNCELER
ÇEKİM TEKNİKLERİ &REJİMLER
RTS430
HABERCİLİK
MUHABİRLİK
İLF 126-02
SOSYOLOJİ
ILF228 SOSYAL
PSİKOLOJİ
RTS 226 KAMERA ILF 226 SİYASAL
AYDINLATMA & DÜŞÜNCELER &
ÇEKİM TEKNİKLERİ REJİMLER
RTS430
HABERCİLİK
MUHABİRLİK
ILF 326
HIT 432 TÜKETİM
TÜRKİYE’NİN
KÜLTÜRÜ
SOSYO EKONOMİK
YAPISI
ILF 326
HIT 432 TÜKETİM
TÜRKİYE’NİN
KÜLTÜRÜ
SOSYO EKONOMİK
YAPISI
ITA124 TEMEL
TASARIM
SÜREÇLERİ II
(01)
ITA124 TEMEL
TASARIM
SÜREÇLERİ II
(01)
ILF 326
HIT 432 TÜKETİM
TÜRKİYE’NİN
KÜLTÜRÜ
SOSYO EKONOMİK
YAPISI
ITA124 TEMEL
TASARIM
SÜREÇLERİ II
(01)
ITA124 TEMEL
TASARIM
SÜREÇLERİ II
(02)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI
ÇARŞAMBA
Saat
C1
C2
C3
C4
C6
C7
AMFİ4
STÜDYO
C106
LABC109
MLABC110
RTS 128
MEDYA
SANATLARI
TARİHİ
RTS 424 FİLM İTA 122 GÖRSEL
ILF330 İNSAN EĞİTİM
KURAMI
ALGI VE DÜŞÜNME KAYNAKLARI VE FAKÜLTESİ
İLETİŞİM
HİT 122
ILF224 KİTLE
REKLAMA GİRİŞ İLETİŞİM
KURAMLARI
HIT 422 HALKLA
İLİŞKİLER
UYGULAMALARI
ITA322 REKLAM
GRAFİĞİ
10.0010.50
RTS 128
MEDYA
SANATLARI
TARİHİ
RTS 424 FİLM İTA 122 GÖRSEL
ILF330 İNSAN
KURAMI
ALGI VE DÜŞÜNME KAYNAKLARI VE
İLETİŞİM
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
HİT 122
ILF224 KİTLE
REKLAMA GİRİŞ İLETİŞİM
KURAMLARI
HIT 422 HALKLA
İLİŞKİLER
UYGULAMALARI
ITA322 REKLAM
GRAFİĞİ
11.0011.50
RTS 128
MEDYA
SANATLARI
TARİHİ
RTS 424 FİLM İTA 122 GÖRSEL
ILF330 İNSAN
KURAMI
ALGI VE DÜŞÜNME KAYNAKLARI VE
İLETİŞİM
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
HİT 122
ILF224 KİTLE
REKLAMA GİRİŞ İLETİŞİM
KURAMLARI
HIT 422 HALKLA
İLİŞKİLER
UYGULAMALARI
ITA322 REKLAM
GRAFİĞİ
SBMYO
9.009.50
12:0012:50
13.0013.50
RTS 422
TELEVİZYONDA
YAPIM YÖNETİM
II
ITA 332
ESTETİK
RTS 330 RADYO
YAYINCILIĞI
UYGULAMA. II
ITA 128
TASARIM
TARİHİ
HIT424 KRİZ
YÖNETİMİ
RTS332
SENARYO
UYGULAMA.
HIT 324 REKLAM
KAMPANYALARI II
BTU100 BİLGİ ITA 126
TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR
VE UYG.
DESTEKLİ
TASARIM
14.0014.50
RTS 422
TELEVİZYONDA
YAPIM YÖNETİM
II
ITA 332
ESTETİK
RTS 330 RADYO
YAYINCILIĞI
UYGULAMA. II
ITA 128
TASARIM
TARİHİ
HIT424 KRİZ
YÖNETİMİ
RTS332
SENARYO
UYGULAMA.
HIT 324 REKLAM
KAMPANYALARI II
BTU100 BİLGİ ITA 126
TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR
VE UYG.
DESTEKLİ
TASARIM
15.0015.50
RTS 422
TELEVİZYONDA
YAPIM YÖNETİM
II
ITA 332
ESTETİK
RTS 330 RADYO
YAYINCILIĞI
UYGULAMA. II
ITA 128
TASARIM
TARİHİ
HIT424 KRİZ
YÖNETİMİ
RTS332
SENARYO
UYGULAMA.
HIT 324 REKLAM
KAMPANYALARI II
BTU100 BİLGİ ITA 126
TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR
VE UYG.
DESTEKLİ
TASARIM
16:0016:50
İLF 321 İLETİŞİM
SOSYOLOJİSİ
ATA202
ATATÜRK
İLKELERİ ve
İNKILAP TARİHİ
(27. Şube)
ATA202
ATATÜRK
İLKELERİ ve
İNKILAP TARİHİ
(27. Şube)
BTU100 BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE
UYGULAMALA
RI
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI
PERŞEMBE
9.009.50
10.0010.50
11.0011.50
C1
C2
C3
C4
C6
C7
A
M
Fİ
4
ST
Ü
DY
O
C106
LABC109
MLABC110
TÜRK 102
(19.Şube)
TÜRK 102 (20.Şube)
RTS 432 BELGESEL
FİLM YAPIMI
RTS 428
SİNEMADA
OYUNCULUK
ITA 424 MARKA YARATMA
ITA 222
FOTOGRAFİK VE
DİGİTAL
İLLUSTRASYON
TÜRK 102
(19.Şube)
TÜRK 102 (20.Şube)
RTS 432 BELGESEL
FİLM YAPIMI
RTS 428
SİNEMADA
OYUNCULUK
ITA 424 MARKA YARATMA
ITA 222
FOTOGRAFİK VE
DİGİTAL
İLLUSTRASYON
TÜRK 102
(19.Şube)
TÜRK 102 (20.Şube)
RTS 432 BELGESEL
FİLM YAPIMI
RTS 428
SİNEMADA
OYUNCULUK
ITA 424 MARKA YARATMA
ITA 222
FOTOGRAFİK VE
DİGİTAL
İLLUSTRASYON
SBMYO
Saat
13.0013.50
HIT 430 HALKLA
İLİŞKİLERDE SOSYAL
SORUMLULUK
KAMPANYALARI
RTS 322
TELEVİZYON
PROGRAMCILIĞI
HIT 322
KİŞİLERARAS
I İLETİŞİM
HIT 224 UYGARLIK
TARİHİ
RTS 426
SİNEMADA
YÖNETMENLİK
HIT 222 HALKLA İLİŞKİLER VE
TANITIM POLİTİKALARI C106
BTU100 BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE
UYGULAMALARI
ITA428
PORTFOLIO
HAZIRLAMA MLAB
11O
14.0014.50
HIT 430 HALKLA
İLİŞKİLERDE SOSYAL
SORUMLULUK
KAMPANYALARI
RTS 322
TELEVİZYON
PROGRAMCILIĞI
HIT 322
KİŞİLERARAS
I İLETİŞİM
HIT 224 UYGARLIK
TARİHİ
RTS 426
SİNEMADA
YÖNETMENLİK
HIT 222 HALKLA İLİŞKİLER
VE TANITIM POLİTİKALARI
C106
BTU100 BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE
UYGULAMALARI
ITA428
PORTFOLIO
HAZIRLAMA MLAB
11O
15.0015.50
HIT 430 HALKLA
İLİŞKİLERDE SOSYAL
SORUMLULUK
KAMPANYALARI
RTS 322
TELEVİZYON
PROGRAMCILIĞI
HIT 322
KİŞİLERARAS
I İLETİŞİM
HIT 224 UYGARLIK
TARİHİ
RTS 426
SİNEMADA
YÖNETMENLİK
HIT 222 HALKLA İLİŞKİLER
VE TANITIM POLİTİKALARI
C106
BTU100 BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE
UYGULAMALARI
ITA428
PORTFOLIO
HAZIRLAMA MLAB
11O
BTU100 BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE
UYGULAMALARI
16:0016:50
İLF424 İLETİŞİM HUKUKU 2. ŞUBE YER: A 211
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI
CUMA
11.0011.50
13.0013.50
14.0014.50
15.0015.50
C3
C4
C6
C7
ILF225-01 DOĞRU
KONUŞMA VE DİKSİYON
AMFİ4
STÜDYO
C106
RTS336 POPULER
KÜLTÜR VE TÜRK
SİNEMASI
LABC109
MLABC110
ITA324 GÖRÜNTÜ
VE SES İŞLEME
IlF328 MEDYA
İŞLETMECİLİĞİ
ILF225-01 DOĞRU
KONUŞMA VE DİKSİYON
RTS336 POPULER
KÜLTÜR VE TÜRK
SİNEMASI
ITA324 GÖRÜNTÜ
VE SES İŞLEME
IlF328 MEDYA
İŞLETMECİLİĞİ
ILF225-01 DOĞRU
KONUŞMA VE DİKSİYON
RTS336 POPULER
KÜLTÜR VE TÜRK
SİNEMASI
ITA324 GÖRÜNTÜ
VE SES İŞLEME
ILF225-01 DOĞRU
KONUŞMA VE DİKSİYON
ILF225-01 DOĞRU
KONUŞMA VE DİKSİYON
ILF225-01 DOĞRU
KONUŞMA VE DİKSİYON
SBMYO
10.0010.50
C2
IlF328 MEDYA
İŞLETMECİLİĞİ
BTU 100 KOORDİNATÖRLÜĞÜ
9.009.50
C1
SBMYO
Saat
Download

tıklayınız... - İletişim Fakültesi