R ö po r ta j
Her Birimiz Arıcılığı
Geliştirmek İçin
Girişimlerde Bulunuyoruz
2008 yılından bu yana Gümüşhane
İli Arı Yetiştiriciliği Birliği Yönetim
Kurulu Başkanlığı yapan Niyazi
GÜL, 2016 yılı genel kuruluna kadar
faaliyetlerini sürdüreceğini ayrıca
yeni projelerle Gümüşhane’de
arıcılığı geliştirerek Gümüşhane
marka haline getireceklerini
söyledi. Yaylalarda endemik bitki
çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle
baldaki aroma tadının da farklı
olduğunu ifade eden GÜL, yapılan
çalışmaları Anadolu İzlenimleri’ne
aktardı.
Görevi devraldıklarında birliğin üye
sayısının 160 olduğunu, şu an 450 kayıtlı üretici olduğunu ifade eden GÜL,
kayıtlı arılı kovan sayısının 57 bin olduğunu ayrıca bu üreticilerin 57 bin arıyla
yılda ortalama 750 ton bal ürettiklerini
söyledi. Üreticilerin kendi çabalarıyla
pazarlama yaptığını, ortak pazarlama
yapabilmek için girişimlerde bulunduklarını ayrıca üreticilerden alınan aidatlar yerel yönetim ve idarelerin yardımlarıyla birliğe kaynak sağladıklarını ifade
etti. Bu konuda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten GÜL, bu yıl bir takım
projeleri olduğunu dile getirdi Gümüşhane Harşit Vadisi ve Kelkit Vadisi’nin
arıcılık için çok uygun bir alan olduğunu, sadece vadi bazında değil yaylalarda bulunan endemik bitki çeşitliliğinin
fazla olması sebebiyle baldaki aroma
tadının da farklı olduğunu ifade eden
GÜL, “Gümüşhane, Doğu Karadeniz
ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan
iklim kuşağındaki bakir bir araziye sahiptir.Bu sebeple; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin bir kısmında
bulunan gezginci arıcılar Gümüşhane
yaylalarını tercihi ederek buralarda bal
üretmektedirler. Biz diyoruz ki balımız
doğal bir bal, sofralara doğal yollardan
gelen bir bal. Akademik bazda üniversitelerle çalışmalar yapıyoruz. Endemik
bitki çeşitliliğini ortaya koyarsak daha
iyi yol alacağımızı düşünüyoruz. Tabi ki
her şey bir anda olmuyor zaman istiyor.
Biz de bu zaman akışı içinde çalışmalarımızı sürdürüp bir takım yenilikleri
gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.
Ayrıca Gümüşhane’de Geven Balı’nın
ön plana çıktığını söyledi.
Orman ve su işleri Bakanlığı’nın da
bal olayına sıcak baktığını ve ormanları arıcılara açtıklarını istedikleri yerde konaklayabileceklerini ifade eden
GÜL, bunun yanında arıcıların faydalanabileceği bal ormanlarının oluşturulmakta olduğunu söyledi. “Orman
Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla
Akasya, Ihlamur ve Kestane gibi ağaçların arttırılması ile gerekli bal kaynaklarının oluşturulacağını dile getirdi.
Ayrıca arıcılıkla ilgili, Gümüşhane Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ve Orman İşletme Müdürlüğü ile çalışmalar yapılarak ilimizde arıcılığın geliştirilmesi için
çeşitli girişimlerde bulunduklarını dile
getiren GÜL,
bu çalışmalarla
üreticiyi teşvik
etmek ve doğal zenginlik
k ay n a k l ar ı n ı
ekonomiye katmak istediklerini söyledi. İlin IFAT proje kapsamına alınmasıyla yapılacak projelerle % 80 e varan
hibe destekleri ile daha hijyenik ortam
ve koşullarda bal üretimini yapabileceklerini, İş Geliştirme Merkezi’nde
(İŞGEM) birliğe ait bir dolum paketleme ve aynı zamanda üretim atölyesi
oluşturulacağını ve arıcılardan alınan
balları tahlil sonucu paketleyip piyasaya sunmayı planladıklarını söyledi.
“Üretilen mumları alarak temel petek
haline getirerek arıcılara geri dönüşümünü sağlamaya çalışacağız. Amacımız
sağlıklı ve kimyasallardan temizlenmiş
olarak tüketiciye yansıyacak olan güzel
bir çalışma olacağını düşünmekteyiz.
Bal Evi projemizi hazırlayarak Belediye
Başkanlığına sunduk. Belediye Başkanımız da sıcak baktı. Bu projemiz gerçekleşir ise hem Gümüşhane Balı’nın hem
de Gümüşhane’nin tanıtılması için iyi
bir adım olacağını düşünüyoruz” dedi.
Ocak 2015
13
Download

Her Birimiz Arıcılığı Geliştirmek İçin Girişimlerde Bulunuyoruz