.
.
.
.
.
.
MÜCADELEMİZİN SONUCUNDA DEĞİŞTİLER…
Her yerde kalıplaşmış ifade de hep hukuk ön planda idi, bunu
yazanlar Alman Savcı Kirchman’ın “İlim açısından hukukun
değersizliği” makalesini bilmiyormuşçasına “ Hukuk, Tıp, Dişçilik,
Eczacılık, Mühendislik ve Eğitim fakülteleri” kalıp ve klişe olarak
kullanılıyor ve bunlara STS yaparım, denkliğine karışırsım
perdesinden bakıyordu. Bu klişeden “Hukuk” itirazlarımız,
Davalarımız ve uyarılarımız sonucunda çıkarıldı.
YÖK web sayfasında “ Denklik verdiğimiz Üniversiteler “ başlığı
altında üniversitelerin listesini yayınlıyordu, bu da kaldırıldı.
Çünkü AB bölgesinde 5463 sayılı yasa yapıldıktan sonra böyle bir
hakları yoktu.
Hukuk mezunlarına STS yapıyorlardı, şimdi yetkilerinin
olmadığını kabullendirdik. Lizbon’un ruhu; Kendi öğrencine
yapmadığını benim öğrencime yapamazsın şeklindedir.
Önce 17 sonra 11 ders çıkardılar, Danıştay iptal etti,
savunamadılar. Hakim karara, Kurum Avukatının niye bu 11 ders
gerekli sorusunu savunamadığını da yazdırdı.
Şu anda Hukuk Fakültesi olan 3 üniversite yazacaksınız, YÖK
birisini seçecek ve orada gidip diplomanızın eşdeğerliliğini ve
eğitiminizin denkliğini onaylatacaksınız gibi karışık ve şaibeli bir
şekle gerilediler. Niye üçten biri; kafa karışıkta ondan.
Uzantılarına pas etmeye çalışıyorlar.
Devamlı ikaz ve itirazlarımız ile MEB Yurtdışı Yüksek Öğrenim Genel
Müdürlüğü tekrardan kuruldu.
Download

MÜCADELEMİZİN SONUCUNDA DEĞİŞTİLER… Her yerde