ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI - DENEY RAPORUNUN
HAZIRLANMASI
Her deneyden sonra hazırlanacak raporlarda aşağıdaki kısımlar bulunacaktır.
1. Kapak
2. Deneyin Amacı
3. Deney Verileri
4. Hesaplamalar
5. Sonuçlar ve Tartışma
6. Yorum
Raporda yer alacak kısımların her birinde neler bulunması gerektiği aşağıda özetlenmiştir.
1. Kapak: Yapılan deneyin adı, deneyi yapan grup üyeleri, deney tarihi ve laboratuar ve
deney sorumlularının isimleri yazılır.
2. Deneyin Amacı: Deneyde neyin amaçlandığı birkaç cümle ile açıkça ifade edilir.
3. Deney Verileri: Bu kısma sadece deney sırasında alınan ölçüm değerleri herhangi bir
hesaplama yapılmaksızın doğrudan yazılır. Bu bölüm için tablo kullanımı uygun olacaktır.
4. Hesaplamalar: Gerekli hesaplamalar yapılır. Elde edilen deney verilerine göre deneyde
istenen grafik/grafikler (varsa) grafik çizim tekniklerine uygun şekilde çizilir.
5. Sonuçlar ve Tartışma: Bulunan sonuçlar (gerekli ise tablo halinde) verilir ve literatür /
referans değerleri ile karşılaştırılır. Hata varsa belirtilir, hesaplamaya çalışılır ve muhtemel
hata kaynakları tartışılır.
6. Yorum: Bu bölümde, deneyin kazandırdığı tecrübe ve faydalar, ulaşılan bilimsel
yargı/yargılar belirtilir. Ayrıca mümkünse deney yönteminin ve deney sisteminin bilimsel
eleştirisi yapılarak bazı önerilerde bulunulur.
Download

Endüstri MühendisliÄŸi Laboratuvar Raporunun HazÄ