İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci
İsrail Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam
ediyor.
Maalesef uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ve gerçekte bir terör
örgütü gibi davranan İsrail’in silahlı unsurları ayaklarındaki kirli postallarla
Mescid-i Aksa’ya girdiler.
Aynı kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estiren bu silahlı unsurlar
camide bulunan Kur’an-ı Kerimleri yerlere attılar, üzerlerinde gezindiler.
Cami içindeki Müslümanları tartakladılar. Dışarıda olayları protesto eden
Müslümanların üzerine ses bombası, gaz bombası ve plastik mermi ile
saldırdılar. Çıkan çatışmada birçok kardeşimiz yaralandı.
Terör örgütü İsrail’in yaklaşık bir haftadır Mescid-i Aksa ile ilgili
kışkırtmaya yönelik yaklaşımlarının Filistin’de kan dökmeye yönelik bir
çaba olduğu aşikârdır.
İsrail küstahca tüm kutsal değerlerimize saldırarak Filistinli Müslümanları
çileden çıkarmaktadır.
Terör örgütü İsrail’in ve aynı örgütün silahlı unsurlarının bu çirkeflileri
kabul edilebilir değildir.
İsrail sadece Müslümanlar için değil, insanlıktan nasibini almış herkes için
bir beladır.
Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm
tüm insanlık için 7 - 24 problem üretmektedir.
Siyonist İsrail’in bu küstahca davranışlarının kaynağı Batı’dan aldığı
cesarettir.
Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail’in her sapkınlığına el
altından ya da açıktan deste olmaktadır.
İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, başta Türkiye olmak üzere İslam
Ülkelerindeki hükümetlerin Batı ile olan ilişkileri İsrail’i
cesaretlendirmektedir.
Şunu tüm dünya bilmeli ki Müslümanların Yahudi düşmanlığı yoktur.
Ancak işgalci İsrail’in varlığı ve sapkın Siyonizm düşüncesi kabul edilemez.
Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura
kavuşması mümkün değildir.
Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör
olaylarının kışkırtıcısı İsrail’dir.
İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın işgali kabul edilemez.
İsra ve Mirac’ın şehri Kudüs’ün işgali kabul edilemez.
Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali
kabul edilemez.
Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve
mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail’in silahlı unsurlarının kanlı ve
kirli postalları ile dolaşması en aşağılık bir davranıştır.
Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizm’in insanlığa
getireceği ancak ve ancak köle düzenidir.
Bölgeye barış ve huzurun gelmesinin tek yolu Kudüs’ün tekrar
Müslümanlarca idare olunmasından geçmektedir.
Hazreti Davut’un Kudüs’e hâkimiyeti insanlığa saadet getirmiştir.
Hazreti Süleyman’ın Kudüs’e hâkimiyeti insanlığa saadet getirmiştir.
Hazreti Ömer Kudüs’ü fethetmiş ve oradaki tüm insanların can ve mal
emniyeti sağlamış, bölgeye huzur ve saadet getirmiştir.
Sultan Selahaddin Kudüs’ü yeniden fethetmiş ve aynı şekilde oradaki tüm
insanların her türlü hakkını teminat altına almıştır.
Oysa aynı Kudüs Haçlı ordularınca işgal edildiğinde Sapkın Hıristiyanlar
şehirde Müslüman ve Yahudi katliamı yapmışlardır. Aynı şekilde Kudüs
Siyonist Yahudilerin eline geçtiğinde ise onlarda Müslüman ve Hıristiyan
katliamı yapmışlardır.
Çünkü ne Evangelist Hıristiyanlık ne de Siyonizme dayanan Yahudilik
insanlığa saadet getirebilir.
Sapmışlarla ve lanetlenmişlerle beraber yürümenin insanlığa bir faydası
yoktur.
Bu akşam burada yaptığımız bu açıklama ile Mescid-i Aksanın
kandillerinde yakılmak üzere bir miktar zeytinyağını Kudüs’e göndermiş
oluyoruz.
Bu akşam burada yaptığımız bu açıklama ile tüm dünyaya Kudüs’ün
sahipsiz olmadığını beyan etmiş oluyoruz.
Bu akşam burada yaptığımız bu açıklama ile tüm dünyaya Filistin halkının
sahipsiz olmadığını beyan etmiş oluyoruz.
Bu akşam burada yaptığımız bu açıklama ile terör örgütü İsrail’e “çok
yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini” bir kez daha hayırmış
oluyoruz.
Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp
atılacağı günler çok yakındır.
Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.
Download

İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan