ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Sedat Par
Doğum Tarihi: 09.01.1959
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Y. Lisans
Diş Hekimliği
Ankara Üniversitesi
1982
Ankara, GATA
1990
Fakültesi
Doktora
Oral Diagnoz ve
Radyoloji
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Temporomandibuler Eklem Fonksiyon Bozukluklarında Tc 99m-MDP Kemik Sintigrafisinde Tanı
Değeri, 1990.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kemal Karakuurumer
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 27.10.2014 (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities):
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
- Karakuurumer K., Par S., Öztunç H., Özen T. Kusma Refleksi ve Dental Radyografideki Önemi.
G.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi 7;2: 95-100, 1990.
- Karakuurumer K., Par S., Özen T., Doğan N. Ehlers-Danlos Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle).
G.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi 7;2: 215-222, 1990.
- Karakuurumer K., Par S., Özen T., Doğan N. Açı Ortay "Bisecting" Tekniği ile Radyogramlarda
Görülen Hataların İncelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi 17;1: 191-193, 1990.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
- Karakuurumer K., Par S., Öztunç H., Özen T. Kusma Refleksi ve Dental Radyografideki
Önemi.GATA 1. Bilimsel Kongresi 12-16 Mayıs 1989, Ankara.
- Kınacı C. Par S. Normal radyolojik bulguları olan olgularda TME spect uygulamaları. 9 Eylül
Üniversitesi Ulusal Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi. 2-4 Kasım 1989, İzmir.
Seminerler:
 Diş hekimliğinde ağrı ve yansıyan ağrılar, 1988
 Hepatitis B ve Diş Hekimliği, 1988
 AIDS ve Diş Hekimliği, 1987
Projeler:
İdari Görevler:
2004-2013 Kasımpaşa Asker Hastanesinde Hekim ve Klinik Şefi
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
Download

Özgeçmiş - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi