Değerli Katılımcılar,
Biyolojik çalışmalarda deneysel verilerin kalitesi ve tekrarlanabilirliği ile ilgili endişelerin
yanı sıra gereksiz bütçe kullanımları da son yıllarda iyice aşikâr bir hal almıştır. Bahsedilen
endişeler "Nature" dergisinin 2013 yılına ait bir kaç sayısında "Editörler" tarafından önemli
bir tartışma konusu olarak ele alınmıştır.
Diğer yandan, bilim insanlarının çalışmalarında kullandıkları teknik, deneysel tasarım ve ön
ve son istatistiksel bilginin belli bir standartta olması beklenmektedir. Geleneksel yaklaşım ise
bilim insanlarının deneysel tasarımı, ön ve son istatistik kullanımını makale yazım
aşamasında ön plana çıkardıklarını göstermektedir. Böylece, makale yazım aşamasında hem
deneysel tasarım hem de istatistiksel değerlendirmede bir sorun ortaya çıktığında, deneysel
çalışma bittiği için araştırmacı geri dönüş yolunu kaçırmış olmakta ve çalışma için gerekli
olan tüm bütçe de tüketilmiş olmaktadır.
Sonuç olarak çalışmada kullanılacak tekniklerin, deneysel tasarımın ve ön istatistiksel
değerlendirmenin mutlaka proje başlangıcında yapılması önerilmektedir. Dünya genelinde
gözlenen bu sorunun çözümüne yönelik olarak hali hazırda sunulan öneri ise yüksek lisans ve
doktora öğrencileri başta olmak üzere tüm araştırıcılar için bu konu ile ilgili sempozyumların
gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Ülkemizin itibarı ve maddi kaynakları açısından oldukça önemli olan bu sorunun
giderilmesine yönelik olarak İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı
düzenleyiciliğinde "Deneysel Tasarım ve Ön Biyoistatistik Sempozyumu’nu" yurt dışı ve yurt
içinden konusunda uzman olan bilim insanlarının katkıları ile Türkiye’de ilk defa İstanbul
Üniversitesi'nde gerçekleştireceğiz.
Bu sempozyumun genç bilim insanlarımızın projelerini doğru formatta oluşturmalarına
katkıda bulunması Sempozyum Düzenleme Kurulu'nun en büyük dileğidir.
Sempozyum Organizasyon Komitesi Adına Prof. Dr. Mehmet KAYA
Detaylı Bilgi : deneyseltip.istanbul.edu.tr
GENEL BİLGİLER
Sempozyum Tarihi ve Yeri: 29 – 30 Eylül 2014 İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi,
İstanbul
Davet Mektubu: Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılar
[email protected] adresinden davet mektubu isteyebilirler. Bu mektup sadece
katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını
taşımaktadır.
Kongre Dili: Kongre dili Türkçe'dir.
Katılım Belgesi: Sempozyum katılım belgeleri 30 Eylül Salı günü dağıtılacaktır.
Yaka Kartı: Tüm aktiviteler için yaka kartı bulundurulmalıdır. Yaka kartı olmayan
katılımcılar, toplantı salonlarına alınmayacaklardır.
Kayıt Ücreti İade Politikası: Herhangi bir iade işlemi yapılmayacaktır.
Kayıt Konfirmasyon Koşulu: Sempozyum web sayfasındaki kayıt formunun eksiksiz olarak
doldurulması ve [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru formunun gönderilmesinin ardından hesap numarasını da içeren bir konfirmasyon
maili gelecektir. Gerekli ödeme yapıldıktan sonra banka dekontunun aynı mail adresine
gönderilmesini takiben kayıt işlemi tamamlanacaktır. Tek başına kayıt formu doldurmak veya
ödeme yapmak kayıt onayı için yeterli olmayacaktır.
KAYIT
Kayıt
1 Ağustos 2014 – 15 Eylül 2014
Kayıt için deneyseltip.istanbul.edu.tr adresindeki sempozyum
doldurularak [email protected] a gönderilmelidir.
Organizasyon Komitesi Eş Başkanları
Prof. Dr. Berrak YEĞEN
Prof. Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
Prof. Dr. Mehmet KAYA
Yard. Doç. Dr. Mutlu KÜÇÜK
Prof. Dr. Uğur ÖZBEK
Organizasyon Komitesi
Yard. Doç. Dr. Aydın ÇEVİK
Dr. Rivaze KALAYCI
Vet. Hek. Fatma TEKELİ
Araş. Gör. Dr. Gül BAKIRER ÖZTÜRK
Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ
başvuru
formu
İLETİŞİM
Araş. Gör. Dr. Gül BAKIRER ÖZTÜRK
Araş. Gör. Canan UĞUR YILMAZ
[email protected]
İstanbul Üniversitesi
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı
Download

Değerli Katılımcılar, Biyolojik çalışmalarda deneysel verilerin