ÖZET
Kaymalı yataklar, yüksek güç, düşük gürültü, yüksek performans, temiz çevre gibi ihtiyaçları
karşılamak için araştırmacılar tarafından geliştirilmektedir. Kaymalı yataklar basit ve ucuz
yapıları, radyal yönde az yer kaplamaları, iki parça halinde yapılabilmeleri, darbe ve
titreşimlere dayanabilmeleri gibi sebeplerle tercih edilirler. Yeteri kadar yağın bulunduğu
ortamda çalıştıklarında çok yüksek performansa sahiptirler.
Bu çalışmada yataklar hakkında genel bilgi elde edilmiş ve kaymalı yatakların önemi
vurgulanmıştır. Kaymalı yataklarının neden tercih edildiği, yağlamanın önemi, yatak
seçiminde etkili olan faktörlerin neler olduğu, malzeme seçiminin önemi araştırılmıştır.
Yataklar ağır çalışma şartları altında birçok olumsuz olayla karşılaşabilmektedir. Bu şartlar
altında çalışan yataklarda karşılaşan en önemli problemlerden birisi, yataklarda yüzey
yorulması olayıdır. Yatakların yük taşıma kabiliyetini belirleyen faktörlerden biri olan
yorulma olayına farklı konstrüksiyon ve yatak malzemesi seçimi ile uygun çözümler
bulunmaya çalışılmaktadır.
Kaymalı yataklarda oluşan diğer hasarların nedenleri ve uygun çözüm yöntemleri
belirtilmiştir.
Download

Kaymalı yataklar, yüksek güç, düşük gürültü, yüksek performans