EBEVEYNLERE BİLGİLER
Tüm dünyada 200 den fazla ülkede izci teşkilatları vardır. İzcilik çalışması, içindeki tüm etkinlikleri
belirleyen ve tüm dünya ülkelerinde aynı olan bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu temel ilkeler
şunlardır:
 İzcilik demokratik bir yapıya sahip, hiç bir siyasi partiyi ya da kurumu temsil etmeyen bağımsız bir
gençlik ve çocuk teşkilatıdır.
 İzcilik din, dil, ırk,soy farkı gözetmeksizin toplumun tüm üyelerine rehberlik eden, ilkeleri, amacı
ve metodu olan bir etkinliktir
 Eşitlik ve karşılıklı yardımlaşmayı geliştirir. İzcilik doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren
bir toplumsal etkinliktir
 İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, barışçı ve sorumluluk taşıyan gençler olarak
yetişmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar
Viyana;da 60 izci grubunda yaklaşık 20.000 izci
vardır. Bu gruplarda tüm dünya dinlerine mensup
izciler temsil edilmektedir. Herhangibir dine mensup olmayan çocuklar da izci olabilirler.
Grup üylerinin dini geleneklerine grup yaşantısını
kısıtlamadığı sürece dikkat edilir. Ayrıca beslenme gereksinimleri ve ruhsal ve bedensel gelişmelerine özen gösterilir.
Tüm çocuklar için fırsat eşitliği. izcilik hareketinin
kurucusu olan
Lord Baden Powell’in temel
düşüncelerinden birini oluşturmaktaydı. Lord Baden Powell günümüzde en büyük çocuk ve
gençlik teşkilatı olan izcilği 19. yüzyıl başında İngiltere’de yaşama geçirmiştir.
Çocukların ve gençlerin idaresi yetişkin gençler tarafından yapılmaktadır. Grupların idaresi ile sorumlu olan yetişkin gençler dört aşamalı 3 yıl süren bir eğitim programından geçtikten sonra bu
görevi üstlenirler. Tüm izci liderleri üstlendikleri görevi hiç bir maddi karşılık almaksızın serbest
zamanlarında aktif bir şekilde gönüllü olarak yürütürler ve her zaman grup üyeleri ile konuşmaya
hazırdırlar.
İzci teşkilatları üyelerinin en uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere dört yaş grubuna ayırırlar;
 Yavru kurtlar (7 – 10 yaş grubu): Çocuklar toplum yaşantısını oyun oynayarak öğrenirler oyunlarda farklı rollere girerler.
 Küçük izciler (10 -13 yaş grubu): Her türlü macerayı yaşarlar, küçük gruplarda becerilerine göre
görevler üstlenirler ve doğada bolca vakit geçirirler.
 İzciler (13 – 16 yaş grubu): Fikirlerini ve ilgi duydukları konuları ortaya koyarlar ve ortak etkinlikler
planlarlar, uluslararası buluşmalara katılırlar.
 Ergin izciler (16 - 20 yaş grubu): Her türlü zorlu görevi üstlenir ve gençlik politikaları, çevre koruması, entegrasyon vb. konulara angaje olurlar. Kanu gezintileri, bir kaç günlük bisiklet turları ve
yabancı ülkelerde kamp kurmak gibi etkinliklerde bulunurlar.
Viyana’da ayrıca küçük yaş grubu çocuklar için (5 – 7 yaş grubu) kunduzlar grubu oluşturulmaktadır.
İzci olmak demek arkadaşlarla birlikte boş zamanları aktif yaşamak, kendi fikirlerini geliştirmek ve gerçekleştirmek demektir. Olanakların çeşitliliğini bulmak ve kullanmak – meydana
getirmekte katkıda bulunmak ve sorumluluklar üstlenmek ........ve tüm bunlar din, dil, ırk,soy,
yaş farkı gözetmeksizin!
Landesverbandsleitung: 1160 Wien, Hasnerstraße 41 Tel.: +43/1/495 23 15 Fax: +43/1/495 23 21
E-Mail: [email protected] Homepage: www.wpp.at ZVR-Zahl: 323936327
Bankverbindung IBAN: AT531100009713455500 Ausbildungskonto IBAN: AT561100009713570100
Download

Wir dürfen Dich herzlich einladen zur