2014 Yılı Rayiç ve Birim Fiyat Listelerine Ait Düzeltme Listesi
A) Mekanik Tesisat Birim Fiyatları
Makina Tesisatı Birim Fiyatlarında sehven yer almamış Tanım ve Fiyatlar aşağıdaki çizelgedeki
gibi ilave edilmiştir.
POZ NO
204-975
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan
spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı.(Ölçü: m)
590-1000
MONTAJ
BEDELİ
(TL)
0,75
0,1
DÜZELTİLMİŞ TANIM
MEVCUT TANIM
POZ NO
MONTAJLI
BİRİM FİYAT
(TL)
…TSE belgeli paket tip soğuk depo cihazının …paket tip soğuk depo cihazının
borulaması,…
borulaması,…
B) Elektrik Tesisatı Birim Fiyatları
POZ NO
YANLIŞ BİRİM FİYAT (TL)
924-051
924-052
924-053
924-061
924-062
924-063
950-109
950-110
950-111
950-112
950-113
950-114
950-118
950-119
950-120
950-121
950-122
950-124
POZ NO
742-450
742-200
742-259
742-430
26.000,00
27.500,00
28.500,00
26.000,00
27.500,00
28.500,00
36.480,00
43.070,00
53.610,00
51.810,00
61.920,00
67.620,00
130.200,00
176.700,00
197.000,00
263.000,00
458.300,00
673.900,00
MEVCUT TANIM
“Gövde ile….IP 20 koruma sınıflı,…..nakli ve
yerine montajı.”
…TSE belgeli balastları ve starteri, yanmayan
malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli
bağlantı kabloları,…..
TSE belgeli balastları ve starteri yanmayan
malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli
bağlantı kabloları her nevi malzeme ve işçilik
dahil,….
…TSE belgeli balast kablo elektriksel
elemanları ve pirinç kontak uçlu starteri, ….
DÜZELTİLMİŞ BİRİM FİYAT
(TL)
28.600,00
30.250,00
36.630,00
28.600,00
30.250,00
36.630,00
39.480,00
46.070,00
57.610,00
61.810,00
65.920,00
69.620,00
150.200,00
196.700,00
217.000,00
293.000,00
488.300,00
693.900,00
DÜZELTİLMİŞ TANIM
“Gövde ile…IP 54 koruma sınıflı,…..nakli ve
yerine montajı.”
….balastları ve starteri, yanmayan malzemeden
kilitli tip duyu, bağlantı kabloları, …
…balastları ve starteri yanmayan malzemeden
kilitli tip duyu, bağlantı kabloları her nevi malzeme
ve işçilik dahil, …..
… balast kablo elektriksel elemanları ve pirinç
kontak uçlu starteri,….
Download

2014 Yılı Rayiç ve Birim Fiyat Listelerine Ait Düzeltme Listesi-ÇŞB