Fikri ve Sinai Haklar
Yap$ğınız ürün geliş1rme ya$rımını nasıl korursunuz? Thomas Edison’un patent başvurusu, 1 Kasım 1879 –  Fikri mülkiye1n 4 temel 1pi vardır. –  Bunlar nelerdir? Patent Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent Fayda Tasarım Bitki Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent Fayda Tasarım Bitki Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent Fayda Tasarım Bitki Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent Fayda Tasarım Bitki Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent Fayda Tasarım Bitki Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent Fayda Tasarım Bitki Ticari Marka Ticari Sır Telif Hakkı Patent
– 
Bir buluşçuya, bir hükümet taraRndan buluşunu kullanmakta diğer taraflara karşı geçici münhasırlık sağlayan hak$r. – 
Buluşun tüm detaylarıyla kamuya açıklanması gerekir. – 
Belirli bir süre sonra bu hak sona erer. Ticari Marka
–  Bir ürün veya servis sınıRyla ilgili olarak bir marka sahibine bir kelime veya sembolle ilişkili olarak verilen münhasır kullanım hakkıdır. –  Sınırsız kullanım süresi vardır. Ticari Sır
–  Bir 1caret veya işte, sahibine rekabet avantajı sağlayan ve şirket taraRndan saklanan bilgilere 1cari sır denir. –  Örnek? –  Ticari Sırrı Ne Korur? Kim Korur? –  “Haksız rekabet?” Telif Hakkı
–  Orjinal esere hükümetler taraRndan verilen münhasır kopyalama ve dağıtma hakkıdır –  Edebiyat –  Grafik –  Müzik –  Sanat –  Yazılım –  95 yıla kadar sürer! Patent Sisteminin
Fonksiyonu
–  Buluşçu faaliye1 teşvik –  Sınırlı sürenin gelişmeye katkısı –  Ya$rım ve ürün geliş1rilmesi için uygun ortam –  İşbirliğinin artması –  Rakiplerinin buluşlarının etraRndan dolanabilme imkanı –  Toplumun bilgi havuzuna katkı Patent Sistemi
İlkeleri
–  Patent, sahibine münhasır hak tanır, buluşu kullanma hakkı vermez –  Patent koruması için tescil şar`r –  Patent ilk başvuru yapana verilir –  Paten1n sağladığı korumanın kapsamını istemler belirler –  Ülkesellik ilkesi geçerlidir Türk Patent Sisteminin
Gelişimi
–  1879 tarihli İh1ra Bera$ Kanunu –  1995 tarihli 551 sayılı KHK (PatKHK) –  Patent ve Faydalı Model Kanunu Taslağı Ülkesellik İlkesinin
Esnekleştirilmesi
–  1883 Paris Konvansiyonu –  1970 Patent İşbirliği Sözleşmesi (PCT) –  1973 Avrupa Patent Konvansiyonu (EPC) Neden Patent?
–  Pres1j: Ben yap$m, ilk yap$m! –  Lisanslama imkanı –  ArGe giderlerini karşılama imkanı –  Rakiplere karşı 1cari avantaj –  Operasyonel bağımsızlığın güvence al$na alınması Ne Patentlenemez?
–  Az sayıda sınırlama: –  Algoritma –  Bilimsel bir bilgi veya teori –  Bir insan Ne Patentlenebilir?
–  Kullanışlı –  Yeni – Kamu taraRndan bilinmeyen –  Aşikar olmayan –  Bir fikir veya öneriye patent alınamaz. –  Makine fikrine değil makinenin kendisine –  Makinenin tam ve eksiksiz bir tarifnamesine Patent Belgesinin İçeriği
–  Özet –  Tarifname (PatKHK m.46; PatYön m.8) –  Buluşun başlığı –  İlgili teknik alan –  Bilinen teknik –  Buluşun açıklanması –  İstemler (PatKHK m.47, 83; PatYön m.9) –  İstem türleri –  İstemlerin yapısı –  Resimler Örnek: Recyclable Corrugated
Beverage Container and Holder
Detaylı Tarifin Yazılması
A preferred embodiment of the inven1on is shown in Figure 10. A linear surface 22 and an outer surface 24 sandwich a corruga1on 21. The assembly 200 forms a tubular shape whoe diameter changes linearly with lenghth so as to form a sec1on of a truncated cone. The smoot outer surface 22 provides a smooth surface onto which graphics may be printed. Corruga1on 21 is bonded to outer surface 24 and liner surface 22 with a recyclable adhesive. Patent Kapsamındaki
Tasarım Alternatifleri
Patent Claims (İsterler)
SORU
Concept System-­‐Level Detail Tes7ng and Produc7on Planning Development Design Design Refinement Ramp-­‐Up Fikri Mülkiyet hazırlıkları hangi aşamalarda yapılmalı? Patent Korumasına Hazırlık
–  Laboratuar kayıtlarının özenli tutulması (ispat için) –  Süreç boyunca imza ve tarih kullanımı –  Tarih ve imzalı şahit kullanımı (buluşçu dışında) Patentleme Süreci
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Strateji Belirleme Önceki Buluşların İncelenmesi İsterlerin Dökümü Buluşun Tariflenmesi İsterlerin Detaylandırılması Başvuru Sonuçların Değerlendirilmesi SORU
Ancak bir buluş patentlenir. Buluş nedir? Neye buluş denir? Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur. 33 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
–  Tekniğin bilinen durumunun aşılması (PatKHK m.9): –  Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman taraRndan, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir. 34 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
Tekniğin bilinen durumu: -­‐  Buluş başvurusunun yapıldığı tarihten önce, -­‐  Dünyanın herhangi bir yerinde, -­‐  Herhangi bir dilde, -­‐  Herhangi bir şekilde, -­‐  Toplumca ulaşılabilen açıklamalar 35 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
İlgili teknik alandaki uzman kişi: –  Ortalama bir uygulayıcı –  İlgili teknik alandaki genel bilgiye sahip –  Önceki teknikteki bütün bilgilere ulaşabilen –  Ru1n çalışma ve denemeleri yapabilme yeteneği olan –  Uzman kişinin problemin çözümünü bir başka alanda araması gerek1ği söylenebiliyorsa aşikârlık o kişiye göre değerlendirilecek1r –  Uzman kişinin bir takım olarak da ele alınabilir 36 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
–  Aşikâr olmama: –  Problem – Çözüm Yaklaşımı 37 Aşikârlık
Bilinen teknikte objek1f olarak tespit edilen teknik problemle karşılaşan uzman kişiyi en yakın referansta gereken değişiklikleri yaparak problemi buluşun çözdüğü biçimde çözmeye götürecek (götürebilecek değil) öğre1 var mıdır? 38 Problem – Çözüm Yaklaşımı
1-­‐ En yakın referansın tespi1 2-­‐ Bu referansa dayanarak çözülmesi gereken teknik problemin objek1f bir şekilde belirlenmesi 3-­‐ Koruma talep edilen buluşun en yakın referans ve teknik problemden yola çıkarak teknik alandaki uzman kişi için aşikâr olup olmadığının saptanması 39 Problem – Çözüm Yaklaşımı
1-­‐ En yakın referans hangisidir? 2-­‐ En yakın referans ile koruma talep edilen buluşun teknik unsurları arasındaki farklılıklar nedir? 3-­‐ Bu farklılıkların yara`ğı teknik sonuç nedir? 4-­‐ Bundan hareketle koruma talep edilen buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem nedir? 5-­‐ Bilinen teknikteki öğre1ler doğrultusunda uzman kişi teknik problemi buluştaki gibi çözer mi? 40 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
En yakın referans hangisidir?: -­‐  En yakın referans genellikle koruma istenen buluşa yapısal olarak da en çok benzeyen referans$r -­‐  Buluşun ilgili olduğu teknik alanda yer alması gerekir 41 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
En yakın referans ile koruma talep edilen buluşun teknik unsurları arasındaki farklılıklar nedir? -­‐  Buluş ile ortak olan teknik unsurlar ve sonuçlar -­‐  Buluştaki farklılıklar -­‐  Bu farklılıklar dolayısıyla buluş ile elde edilen sonuçlar 42 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
Bu farklılıkların yara`ğı teknik sonuç nedir?: -­‐  Farklılıklar nedeniyle buluş ile elde edilen teknik sonuçların tespi1 43 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
Farklılıktan hareketle koruma talep edilen buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem nedir? 1: -­‐  Başvuruda belir1len teknik problem farklı olabilir (sübjek1f) -­‐  Teknik problem ortaya konulurken başvurudaki çözüme ilişkin unsurlar soruya dahil edilmemelidir 44 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
Farklılıktan hareketle koruma talep edilen buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem nedir? 2: -­‐  En yakın referans buluşun ortaya koyduğu teknik sonuçları meydana ge1rmiyorsa teknik problem: “buluşun bilinen teknikteki en yakın dokümandan farklı olarak ulaş5ğı teknik sonuçlara ulaşmak için en yakın referansta hangi değişiklikler yapılmalıdır?” şeklinde ortaya konmalıdır 45 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
Farklılıktan hareketle koruma talep edilen buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem nedir? 3: -­‐  En yakın referans buluşun ortaya teknik koyduğu bütün sonuçları meydana ge1riyorsa teknik problem: “bilinen teknikteki en yakın dokümanın ulaş5ğı teknik sonuçlara alterna>f bir şekilde ulaşmak için en yakın referansta hangi değişiklikler yapılmalıdır?” -­‐  şeklinde ortaya konmalıdır 46 Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Basamağı
–  Bilinen teknikteki öğre1ler doğrultusunda uzman kişi teknik problemi buluştaki gibi çözer mi? –  Genellikle iki referans kullanılır –  Bu sorunun cevabının aranacağı tarih, başvuru tarihi veya rüçhan tarihidir. 47 Patent Araştırma
–  Patent Araş$rma Tarifi –  hup://www.lib.utexas.edu/engin/patent-­‐tutorial/index.htm –  Google Patent –  hup://www.google.com/patents –  Diğer Yararlı Siteler –  www.freshpatents.com –  www.freepatentsonline.com Patent ve Faydalı Model
Faydalı Model (KHK)
Faydalı Model (Taslak)
!  Yenilik (Nisbi) (m.156)
!  Sanayiye uygulanabilirlik
(m.154)
!  FM ile korunamayan
buluşlar (m.155)
!  Yenilik (Mutlak) (m.132)
!  Çok aşikâr olmama (m.
132)
!  Sanayiye uygulanabilirlik
(m.132)
!  FM ile korunamayan
buluşlar (m.133)
!  Şekli inceleme (m.
160-161)
!  Şekli inceleme (m.135)
!  Talep halinde araştırma
raporu (m.137)
!  Maddi inceleme (m.138)
!  10 yıl (m.164)
!  10 yıl (m.139)
Patent (KHK)
Verilebilirlik
Şartları
!  Yenilik (Mutlak) (m.7)
!  Tekniğin bilinen
durumunun aşılması
(buluş basamağı; aşikâr
olmama) (m.9)
!  Sanayiye uygulanabilirlik
(m.10)
!  Patent verilerek
korunamayan buluşlar (m.
6)
Araştırma
Ve İnceleme
! 
! 
! 
! 
Süre
!  20yıl (m.72)
Şekli inceleme (m.54)
Araştırma raporu (m.57)
Sistem tercihi (m.59)
Maddi inceleme (m.62)
Download

Patent