-1-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Eritema Enfeksiyozum (Beşinci Hastalık)
VİRÜS HASTALIK
Parvovirüs B19/Beşinci hastalık
ÖZELLİKLER
İlkbahar, 5-17 yaş 4-21 gün kuluçka
PRODROM
Hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik
DÖKÜNTÜ VE
HASTALIK
Ani başlangıçlı ‘’Tokatlanmış yüz’’şeklinde faysal eritem, ağız etrafında solukluk burun
etrafında döküntü olmaması. Gövdede makülopapüler ekzantem, el ayaları ve ayak
tabanında da olabilir.3-5 gün sürer. Atipik olarak,papüler-purpurik,eldiven ve çorap şeklinde
görülebilir.
TANI
IgM VE IgG serolojileri, akut ve nekahat titreleri, DNA tayini
TEDAVİ
Semptomatik, Hemotolojik komplikasyonlarda IVIG ve transfüzyonlar
KOMPLİKASYONLAR
Sağlıklı bireylerde; Henoch-Schonlein purpurası , poliarteritis nodosa, enfeksiyöz
mononükleoz HIV veya hemolitik anemili biyerlerde : aplastik anemi Gebelikte: hiprops
fetalis veya ölü doğum
KORUNMA
Aşı yok. Semptomik olduktan sonra izolasyona gerek yok (Bulaşıcı değil)
Eritema enfeksoyozum parvovirüs B19 adında tek sarmal DNA virüsünün neden olduğu sık rastlanan bir çocukluk
çağı hastalığıdır. Parvovirüs B19 sağlıklı bireylerde selim bir hastalık tablosuna neden olurken, hemolitik anemisi olan
vakalarda ve HİV ile enfekte kişilerde aplastik anemi nedenidir. Gebelikte geçirilen primer parvovirus B19
enfeksiyonu hidrops fetalise neden olur.
Hastalık 5-15 yaş arasında sıktır ve 3-5 yılda bir ilkbaharda epidemiler görülebilir. Erişkinlerin %50’sinde geçirilmiş
enfeksiyona ait serolojik bulgular saptanabilir. Virus solunum yolu salgıları ile ve kan yolu ile bulaşır. Kuluçka dönemi
4-14 gündür; ancak 21 güne kadar uzayabilir.
Eritema enfeksiyozum selim seyirli bir hastalıktır. Vakaların %20’sinde asemptomatiktir. Klasik olarak 2-3 gün süren
orta derecede ateş, baş ağrısı, nezle, halsizlik bulgularını izleyerek tipik döküntü gelişir. Çocuklarda döküntü ile
birlikte faranjit, miyalji, kusma,ishal, öksürük, nezle ve konjunktivit olabilir. Vakaların %10’unda genellikle büyük
eklemleri tutan artralji ve artrit de vardır.
Döküntü maküler, ödemli eritem plakları şeklindedir ve bu nedenle yanaklar “tokat atılmış gibi” kırmızıdır ve ağız
etrafında solukluk dikkati çeker. 1-4 gün içinde döküntü yaygınlaşır; gövde ve ekstremitelerde soluk makülopapüler
dantele benzer döküntüler saptanır. Hastalığı izleyen hafta ve aylarda ısı değişiklikleri, egzersiz, güneşe maruz kalma
veya emosyonel değişiklikler ile döküntüler tekrar gelişebilir veya artabilir. Tipik döküntü 5-10 gün sürer. Salgınlar
sırasında kaşıntı saptanabilir. Döküntü ortaya çıktıktan sonra hasta bulaştırıcı değildir. Nadir olarak döküntü el ve
ayaklara lokalize kalır ve “eldiven ve çorap” görüntüsü oluşturur.
Parvovirüs B19 kemik iliğinde eritroid seri öncüllerini etkiler, dolaşan retikülosit sayısını azaltır. Sağlıklı çocuklarda
bu durum anemiye neden olmaz; ancak eritrosit yaşam süresinin kısaldığı hastalıklarda parvovirus B19 enfeksiyonları
sırasında ‘’geçici aplastik kriz’’olarak adlandırılan ağır anemiler görülmektedir. Hemoglobinopatisi olan vakalarda ve
HİV ile enfekte çocuklarda bu tablo sıktır. Ayrıca bu hastalarda virüsün vücuttan atılma süresi de uzamaktadır.
Aplastik krizler IV immünglobülin ile tedavi edilmektedir.
Gebeliğin ilk 20 haftasında geçirilen primer enfeksiyon %33 oranında fetusta da enfeksiyona neden olur. Parvovirus
B19, fetusta gelişmekte olan eritroid seri öncülü hücrelern olgunlaşmasını durdurarak ağır anemiye neden olur. Kalp
yetersizliği, asit, plevral efüzyon ve ödem ile birlikte hiprops fetalis tablosu gelişir. Miyokardit, karaciğer yetersizliği
ve mekonyum peritoniti de bildirilmiştir. Erken tanı konan vakalarda intrauterin transfüzyonu başarılı olmaktadır.
Eritema enfeksiyozumun tanısı klinik olarak konur. IgM ve lgG tipi antikorların ölçülebildiği serolojik terstler de
vardır. IgM akut enfeksiyondan 6 ay sonraya denk saptanabilmektedir. IgG antikorları ise enfeksiyonun 7.gününde
belirir ve yaşam boyu gösterilebilir. Aplastik krize giren olgunların kemik iliği örneklerinde virus DNA’sı da
gösterilebilmektedir. Hastalığın özgül tedavisi yoktur.
Dr. Melek GÜNEL
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-2-
ÇOCUKTA CİNSEL TACİZ ve İSTİSMAR...
Ne yapmalıyız?
Hiç şüphesiz cinsel istismar çocuklarımızın başına asla gelmemesini umduğumuz bu olaydır. Öte yandan bu konuyu
uygun zamanda çocuklarımızla konuşmuş olmak oldukça önemlidir. Çünkü çocuklarımızı cinsel istismardan
korumanın en iyi yolu budur. Cinsel istismar konusunda bilgilendirilmiş çocuklar bu talihsiz deneyimi engellemek ve
yaşadıkları istismarı güvendikleri bir yetişkin ile paylaşmak konusunda daha hazırlıklı olurlar.
Çocuklara nasıl bu bilinç kazandırılmalı?
‘’Bedenim bana aittir’’bilinci kendi bedeninin kendisine ait olduğu hissini kazanamayan ve kendi bedeni üzerinde
başkalarının bir şeyler yapabileceğini düşünen çocuk rahatlıkla taciz tuzağına düşebilir.4 yaşından itibaren çocuğa bu
bilinç verilmeli. Örneğin terlemiş bir çocuğun Atleti izin alınmadan aniden çıkartılmamalıdır. Çocuk zamanla
kendisinden izin alınmadan bedenine yapılacak müdahaleleri hisseder ve rahatsız olur.
‘’İzin verirsen dokunabilirsin ‘’bilinci çocuk kendi bedenine olan hakimiyetini öğrenmekle birlikte hakim olduğu beden
üzerinde söz hakkı olduğunu bilmeli. Ebeveynlerin 4-5 yaşından sonra çocuklarını öperken seni öpebilir miyim ? diye
müsaade istemesi bu bilincin oluşmasında etkilidir.
‘’Dokunması yasak yerlerim’’refleksi çocuklar 4 yaşından itibaren vücutlarının belli bölgelerine dokunulmasından
rahatsız olmaya başlamalı. Çocuk eş dost ve akrabalar tarafından cinsel organlarına dokunularak, öperek vurarak
sevilmelidir.
‘’Fiziksel baskıya direnme‘’ refleksi taciz yaşamış çocukların bir çoğu çırpınmanın ve kaçmanın çözüm olmadığını
düşünüp kaçmayı denememişlerdir. Çocuklara olan sevgi gösterileri sırasında kendi güçsüzlüğünü hissettirecek kadar
orantısız güç gösterisinden sakınmalı.
‘’Vücudum görünmemeli ‘’ hissi çocuk çıplak olarak ortada bırakılmamalı kendisini başkalarının yanında çıplak
görmeye alışkın olmazsa elbisesinin birileri tarafından çıkarılmasından ciddi rahatsızlık duyar.
Cinsel tacize karşı çocuklar kendi bedenini koruma refleksi ile büyümeli çocuklara yönelik cinsel taciz anne babaların
en büyük korkularından biridir. Çünkü taciz insan yaşantısını değiştirmesi açısından cinayetten sonraki en ağır suç
olarak kabul edilir.
Çocuklara taciz ve tacizci yetişkinler tehlikesinden açıkça bahsetmek çocuğun tacizden korunabilmesi için yeterli
değildir. Ayrıca çocuğa tehlikeli kişilerden korunmasını tembih etmek ona sosyal gelişimini ve güven duygusu
zedeleme riski taşır. O yüzden çocuk kendisine yönelmiş bu taciz tehlikesine belki farkında bile olmadan reflex
halinde karşı koymasını öğrenmelidir. Çocukların en çok 4-11 yaş arasında tacize uğradığı belirlenmiştir. Çocuğa
‘’temel davranış refleksi ‘ kazandırmanın en başarılı olduğu yaş grubu ise 4-7 yaş dönemidir.
‘’Banyoda çıplak olunmaması ‘’ bilinci 4 yaşından sonra anne baba çıplak olarak çocukla aynı banyoda bulunmamalı 7
yaşından sonra çocuğun genital bölgelerinin başkasınca görünmesine izin verilmemeli.
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-3-
‘’Tuvalette benden başkası olmamalı’’ bilinci 4 yaşına girmiş bir çocuğa tuvaletin özel bir mekan olduğu ve tuvalet
ihtiyacını gideren birinin başkaları tarafından görülmesinin doğru olmayacağı öğretilmeli.
‘’Soyunma ve giyinmede yalnızlık’’ ilkesi çocuğun bedenine yönelmiş bakışlardan rahatsız olacak refleksi kazanması
için 4 yaşından itibaren ortalık yerde çıplak dolaşılmamayı öğrenmesi gerekir.
‘’İzin verirsem kabul edilirsin’’ ilkesi 7 yaşından sonra çocuğun odasına girerken anne-baba bile kapıyı çalarak izin
almalı. Giyinip soyunurken izin alarak yardım edilmeli.
Kaynak Şemsinur ÖZDEMİR
Cinsel tacizden ve istismardan korunmayı sadece çocuklardan beklemek problemi çözmeye yetmez. Annebaba olarak bizlerine alacağı tedbirler ve yerine getirilmesi gereken görevler vardır.
 Çocukların okula gidiş ve dönüş saatlerini, kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, kimlerle nereye gittiklerini
ve ne zaman eve döneceklerini yakından takip etmemiz gerekir.
 Çocuk sapıkları daha çok av mekanı olarak tenha yerleri, çocuk parklarını, oyun ve eğlence
mekanlarını tercih ederler. Buralarda tek başına dolaşan, kontrolsüz bilgisiz çocukları tercih ederler.
Bu sebepten çocuğun 24 saat anne ve babanın bilgisi ve kontrolünde olmalıdır.
 Akrabalarımızdan, komşularımızdan biri veya büyük bir çocuk, çocuğunuza aşırı ilgi gösteriyor
çocuğumuzda bu ilgiden sıkılıyor ve rahatsızlık belirtisi gösteriyorsa sebebini mutlaka araştırmalıyız.
 Çocuğa verilen hediyelerin kimden geldiği araştırılmalı sebebi bilinmeyen hediyelerden şüphe
edilmelidir.
 Çocuğu spor, müzik gibi özel etkinlik kursuna göndermeden önce kurumun ve ders verecek
öğretmenin ciddiyetini ve güvenilirliğini mutlaka araştırılmalıdır.
 Anneler evde çocuk bakımını tercih ediyorsa çalışacak olan kişi iyi araştırılmalı ve çocuğun çocuk
bakıcısı hakkındaki duyguları dikkate alınmalıdır.
 Çocuğun internet cafelere alınmasına izin verilmemeli. Evde bilgisayarda girdiği siteler takip
edilmelidir.
Çocuğa hissettirmeden odası ve eşyaları kontrol altında tutulmalıdır.
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-4-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MÜZİK ORFF...
Herkese Merhaba;
Havaların ısınması ile içimizdeki ritim de kıpır kıpır..İlkbaharın coşkusu, doğanın uyanışı ve güneşin sıcaklığı
enerjimize enerji katıyor.
Burdan yola çıkarak biz de bu ay çalışmalarımıza ilkbaharın ve doğanın ritmini aldık.







Çiçeklerin büyümesi üzerine konuştuk.
Toprak, güneş, tohum, filiz, fidan çiçeklerin oluşumu üzerine oyun oynadık.
Saksı adlı şarkıyı öğrendik. Konuyla ilgili olarak.
Saklanan güneş adlı hikayeyi anlatıp canlandırmasını yaptık.
Saklanan güneşin şarkısını öğrenip dansını yaptık.
Her çocuk sırayla dairenin ortasına gelerek güneşi oldu, diğerleri dışarıdaki halka da bulut oldu ve güneşi
sakladı.
Yılsonu gösterimize yaklaşırken çalışmalarımız hızlandı heyecanla.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimi Öğretmeni
YÜZME...
Sevgili velilerimiz,
 Yıldız duruşu çalışması yaptık .
Bu aktivitemizle çocuklarımız suda vücutlarını daha rahat bırakmayı, güvenerek hareket etmeyi öğreniyorlar.
 Suda parmak oyunu
 Suyun içinde gösterdiğim sayıları görebilecekleri heyecanı ile yüzlerini suya sokabilme, gözleri açabilme ve rahat
nefes egzersizleri yapabilmeyi öğreniyorlar.
 Ayak çırpma egzersizlerimize devam ediyoruz.
 Oyunlarla aktivitelerimizi bitiriyoruz.
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ENGLISH ACTIVITIES…
Class:
Visual Aid:
Teacher:







Age 4
Smartboard activities, stories, flashcards, books,Stories
Betül Baştürk – Zeliha Bozkurt
Spring has come and we have started talking about the things related to sunny weather, spring fruit.. etc.
We added new words and direction phrases into our vocabulary memory such as; , let’s dance, let’s go, sit
on your seat..etc.
We revised the days of the week.. Today is.. ‘Tuesday’
We sang songs related to our topics.
We revised last month vocabulary.
We have started preparing for the end of year show.
We are looking forward to presenting our end of year show 
Song :
Walking in the jungle
Walking in the jungle
We are not afraid
We are not afraid
Stomping in the jungle
Stomping in the jungle
We are not afraid
We are not afraid
Jumping in the jungle
Jumping in the jungle
We are not afraid
We are not afraid
One step
Two steps
Three steps
Four
One step
Two steps
Three steps
Four
One step
Two steps
Three steps
Four
Stop….. Listen….
What’s that?
Monkey
We are not afraid
Stop…. Listen….
What’s that?
Frog
We are not afraid
Stop…. Listen…
What’s that?
Bird
We are not afraid
Skipping in the jungle
Skipping in the jungle
We are not afraid
We are not afraid
One step
Two steps
Three steps
Four
Stop…. Listen….
What’s that?
Tiger
AAAAAAAAAAA
Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK
İngilizce Öğretmenleri
-6-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BEDEN EĞİTİMİ – TEMEL CİMNASTİK…
Eğitim dönemimizde çocuklarımızla öne takla, geri takla, amut, çember, köprü, denge yürüyüşleri,
trambolinde sıçrama çalışmaları yaptık. Artık her çocuğumuz öne takla hareketini kendi başına yapabiliyor.Denge
yürüyüşünde ise farklı koordinasyon hareketlerini başarıyla tamamladılar.Trambolin çalışmasında ise çocuklarımız
koordinasyon hareketleriyle sıçrayarak eğlenceli vakit geçiriyorlar.Kuvvet ve esneklik çalışmalarımız tüm hızıyla
devam etmektedir.
Sporu küçük yaşta sevdirmek ve yaşam biçimi halinde bilinç oluşturmak için hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz.
Hayata sporla gülümseyen çocuklar yetiştiriyoruz .
Meltem BAHAR
Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Duygu SAVAŞ
Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrönörü
RESİM – HEYKEL…
Atölyemizde, bir yıl boyunca yaptığımız çalışmalardan sizlere sunabilmek için hazırlandık. Eksiklerimizi
tamamladık, kuruyan killerimizi renklendirdik en beğendiğimiz resimleri annemizin günü için seçtik. Bu özel
günlerini resimlerimizle süsledik..
Atölyemizde çamurla oynamaya figürler oluşturmaya devam ettik. Parçalar oluşturmaya, o parçalara boyut
katmaya. Bunları yaparken ellerimizi güçlendirmeye.
Resimlerimizde pastel boyanın yağlı parlak dokusuyla özgün resimler yaptık. Boyamızı dik tutarak ne kadar daha
güçlü lekeler oluşturabiliyoruz denedik.
Özgün baskı tekniklerimizden, lino baskı çalışması uyguladık. Sünger kağıt kullandık linolyum yerine. Çizdiğimiz
resimlerimizi kalemimizin ucuyla negatif oluştururken eh biraz da şikayet ettik. Ama baskı resimlerin sonucunu
görünce unuttuk gitti yorulduğumuzu..
Bir yılı bazen fırçayı nasıl tutacağımızla geçirdik, masanın üzerinde bir türlü duramayan su kabıyla uğraştık, bazen
kağıtlara sığmadı resimlerimiz, masanın üzerinde devam etti renkler. O kadar meraklıydık, o kadar şaşkın, o kadar
sabırsız, sınırsız, saydam. Yaşlar büyüdükçe beni şaşırtan sorular, beni heyecanlandıran yine kontrast renkler, mutlu
eden figürler, harika kareler.. Ben bir yılı yine onlardan çok detay alarak bitirdim. Onların da heyecanlarına farklı
deneyimler katabilmiş olma dileğiyle...
Atölyemizden sevgiyle...
Hafize ÖNGÜÇ
Resim - Heykel Öğretmeni
-7-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BU AY NELER YAPTIK ...
 Trafik ve İlk Yardım Haftası ile ilgili sohbet edip yeni bilgiler edindik.
 Anneler günü için hazırlamış olduğumuz gösteriler, oyunlar ve yarışmalar ile keyifli vakit geçirdik. Annelerimiz için
öğrendiğimiz şarkıları söyledikten sonra onlar için hazırladığımız süprizleri öperek hediye ettik.
 Hemşireler Haftası ile ilgili sohbet ettik. Sanat etkinliğimizde hemşire taçı hazırladık.
 Renkleri pekiştirmek amacıyla legolar ile farklı şekiller oluşturarak keyifli vakit geçirdik.
 Oyun saatimizde ‘’Aşçı yemek yapıyor’’ adlı oyunu oynadık.
 Yazın gelmesiyle birlikte katlama tekniğini kullanarak ‘’Güneş’’ yaptık ve yaz mevsimi hakkında sohbet ederek
bilgilendik.
 Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiir, şarkı ve parmak oyunları öğrendik.
 Cooking etkinliğimizde beyaz rengi pekiştirmek amacı ile ayran yapıp afiyetle içtik.
 Sınıfta hazırladığımız uçurtmalar ile bahçede eğlenceli vakit geçirdik.
Öğrendiğimiz parmak oyunu, şarkı, oyun ve drama çalışmasını sizlerle paylaşalım.
Öğrendiğimiz parmak oyunu
Balonlarım
Benim tam on balonum var
Renk, renk çeşit, çeşit
Elime bir iğne aldım
Balonlarımı patlatmaya başladım
Balonları pat pat patlatalım
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Geriye kaldı bir balonum
İğneyi son kez değdirip balonumu da patlattım
Hiç balonum kalmadı.
Öğrendiğimiz Şarkılar
Annemize Türkü
Güneşin alası çok
Her evin çilesi çok
Analar çeker yükü
Kimsenin bilesi yok
Gelin çiçek verelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Şarkı
Arı Vız Vız
Yaz geldi çiçekler açtı
Arılar hep çalıştı
Arı vız vız vız
Diye çalışır
Önce menekşeyi koklar
Sonra gülü emeriz
Arı balını biz çok severiz.
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-8-
ÖĞRENDİĞİMİZ OYUN: Aşçı Yemek Yapıyor.
Çocuklar halka şeklinde oturdular ve bir kişi aşçı seçildi. Aşçı olan çocuğun gözleri kapatıldıktan sonra öğretmen
çocuklar yemek yapmak için hangi sebzeyi kullanmak istiyorsa onu seçmesini söyledi. Aşçı olan çocuk bir sebze
söyledi ve o sebzeyi seçen çocuk aşçının yerine geçti. Oyun bu şekilde devam etti.
FEN VE DOGA ETKİNLİĞİMİZ: İz Bırakan Gemiler
3 adet su dolu kabın içine renkli gıda boyalarını karıştırdık. Bu suları gemi şeklindeki buz kalıplarına döküp
dondurduk. Suda oluşan değişiklikleri gözlemledik. Suyun sıvı buzun ise katı olduğu hakkında sohbet ettik. Buz
kalıplarından çıkarttığımız gemileri suya bıraktık. Renklerin birbirine karışmasıyla hangi renklerin oluştuğunu
gözlemledik.
ÖĞRENDİĞİMİZ RENK
: Ana ve ara renkler, Kahverengi ve siyah
ÖĞRENDİĞİMİZ KAVRAM: Başlangıç-bitiş, Tek- çift
MAYIS
AYINDA DOĞANLAR
Tuna Mert Ayçiçek 15.05.2010-BULUT
Uras –Kuzey ŞENSOY - 21.05.2010 ŞİMŞEK
Elif Ayçiçek - 13.05.2010-BULUT
Seray KALKAN - 15.05.2010-ŞİMŞEK
Berra Eliz MORİNA - 25.05.2010-ŞİMŞEK
Download

4 Yaş Bülteni - (5.2014)