KSS ri
e
leşil
y
ö
S
Yaklaşımımız sürdürülebilir verimlilik
ve değer oluşturmaya yönelik
Atlas Copco Makinaları İmalat
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Holding Türkiye, Ortadoğu,
Pakistan, Kuzey Afrika Başkan
Yardımcısı Ronny Onkelinx
KSS Türkiye’nin sorularını
cevaplandırdı.
Şirketinizin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
anlayışı hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Hiç şüphesiz, günümüzde işletmelerin karşılaştığı
en büyük zorluk, kaynakları gittikçe sınırlı
hale gelen dünyada; müşteriler, paydaşlar ve
çalışanlar için pozitif değer yaratmak ve bunu
sürdürülebilir hale getirmek. Ben, Atlas Copco’nun
kurumsal sorumluluk stratejisini, “çevresel ve
sosyal sorumluluğu bütün işletme sürecine ve iş
görevlerine dahil etmek” olarak özetleyebilirim.
Atlas Copco dünya çapında 180’den fazla ülkede
faaliyet gösteriyor ve faaliyet gösterdiği her
pazarda sorumluluk sahibi bir tüzel kişi olmak için
çalışıyor. Var olduğumuz kompleks pazarların
çoğunda yüksek oranda insan hakları ihlali, işçiişveren sorunları ve yolsuzluk meseleleri riski
bulunuyor; yasalar, çevresel standartlar ve sosyal
koşullar büyük değişiklik gösteriyor. Bu zorlukları
aşmak ve bütün Atlas Copco firmalarında aynı
standart ve kuralları uygulayabilmek için, 2002
yılında iş etiğinin yanı sıra toplumsal ve çevresel
performansla ilgili tüm şirket içi politikaları
özetleyen İş Etiği Kuralları yayınlandı. İş Etiği
Kuralları, 2008’den beri Atlas Copco’nun da
üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi gibi uluslararası kabul edilen temel
etik ilkelere ve çerçevelere dayanıyor. Atlas
Copco, bütünsel yaklaşımı KSS’ye yansıtarak,
işletme için olduğu kadar toplum için de değer
oluşturan finansal raporlarla birlikte; toplumsal, etik
ve çevresel performansı ölçüyor ve bunlarla ilgili
raporlar hazırlıyor.
6
Atlas Copco toplumsal katılım, KSS entegrasyonu
ve yenilikçiliği aracılığıyla bütün paydaşlar için
sürdürülebilir verimlilik ve değer oluşturmaya
yönelik üç katlı bir yaklaşım kullanır. Örneğin;
hayır işleri aracılığıyla, faaliyet gösterdiğimiz
çoğu yerde toplumun koşullarını iyileştirmeye
çalışıyoruz. Maddi bağışlar, çalışanlarımızın kendi
özel zamanlarından feragat ederek yaptıkları
gönüllü işler ve sivil toplum örgütleriyle güvenilir
ortaklıklar yoluyla toplumsal koşulları etkin bir
şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Toplumsal
katılım girişimleri orta veya uzun vadelidir; eğitim
seviyesini arttırmak için okullara veya üniversitelere
destek olmayı, çocuklara güvenli bir çocukluk
dönemi sağlamayı, hastalıklarla mücadeleyi içerir.
Atlas Copco’nun toplumsal katılım ve hayır işlerinin
odaklandığı temel alanlar: Eğitim, sağlık, çocuklar
için güvenli bir yetişme/yetiştirme olanağı sağlamak
olarak özetlenebilir.
Toplumsal sorumluluk bilinci ve hayır işleri
konularında yapılan çalışmaların olumlu dönüşlerini
görsek de, gururla söyleyebilirim ki, Atlas
Copco kendi operasyonlarında sürdürülebilirlik
konularının üzerinde hassasiyetle durarak toplum
ve çevre üzerinde çok daha büyük olumlu bir
etki yaratmaktadır. Bunu bir adım daha öteye
götürerek, Atlas Copco çalışmalarının çevreye
olumsuz etkilerini azaltmak için sorumlu kaynak
kullanımına ve iş etiğine teşvik etmektedir. Bunun
toplum ve çevre üzerindeki olumlu etkilerinin yanı
sıra; maliyetler düşer, riskler daha kolay yönetilir ve
operasyonel mükemmellik sağlanmış olur.
Bildiğiniz gibi, yeni bin yılın başlarına, hızla artan
karbondioksit salınımlarından kaynaklandığı
söylenen ortalama hava sıcaklıklarındaki artışla
birlikte tırmanan iklim değişiklikleri damgasını
vurdu. Artık şirketlerden, çalışanları cezbetme ve
elde tutma, müşteri tabanını geliştirip genişletme
ve aynı zamanda itibarlarını muhafaza etmek icin
sorumlulukla hareket etmeleri ve bu konulardaki
başarılarını aktarmaları bekleniyor.
Atlas Copco iyi bir tüzel kişilik olma sorumluluğunu
ciddiye alan, salınımı azaltmak ve doğal
kaynakların tüketimini minimize etmeye yönelik
amaçlar ve hedefler belirlemiş bir şirket.
Operasyonlarımızın çevresel etkilerini minimuma
indirmeyi hedefliyoruz. Operasyonlarda kullanılan
enerji ile malların nakliyesinden kaynaklanan
karbondioksit salınımını 2020 yılına kadar satış
maliyetleriyle bağlantılı olarak %20 azaltmayı
amaçlıyoruz.
Hepsinden önemlisi, yarattığımız en büyük ve
en olumlu toplumsal ve çevresel etki; endüstriyel
pazarı kökten değiştirecek ve standartları yeniden
belirleyecek kalitede yenilikçi ürünler geliştirmemiz
ve üretmemizle gerçekleşiyor. Örneğin; Atlas
Copco’nun devrim niteliğindeki Değişken Devirli
Kompresörü diğer modellerin boşa harcadığı
bütün enerjiyi bulunduğu binanın veya suyun
ısıtılmasında kullanılmak üzere yönlendirebiliyor.
2005 yılında pazara sunulan ve neredeyse
sessiz olan yuzey delme makinası, yoğun nüfuslu
bölgelerdeki inşaat işlerinde gece gündüz kullanım
için ideal.
Ne tür KSS projeleri oluşturuyorsunuz?
HIV/AIDS’LE mücadele projesi: HIV/AIDS tüm
dünyada, özellikle hastalığın en yaygın olduğu
sahra altı Afrika ülkelerinde, toplumlara karşı
büyük bir tehlike oluşturuyor. Olumsuz toplumsal
etkilerinin yanı sıra, potansiyel iş gücünün büyük
bir çoğunluğu hastalıktan etkilendiği için hastalık bu
ülkelerin ekonomilerini de zayıflatıyor. Bu sebeple,
HIV/AIDS’le mücadele toplumsal bir amaç olmanın
yanı sıra, aynı zamanda önemli bir iş gerekçesidir.
Ne yazık ki milyonlarca insan bu hastalıktan
muzdarip. Bunun temel sebebi de, çoğu toplumda
test ve tedavinin toplumsal bir ayıp olarak
görülmesi. Önleyici tedbirler de dâhil olmak üzere
birçok konu hakkında konuşmanın tabu olarak
görüldüğü bu toplumlarda, hastalık tüm nüfusa
hızla yayılmaya devam ediyor. Atlas Copco’nun
İşyeri HIV/AIDS programı bütün çalışanlara ücretsiz
ve gizli test yaptırma imkânı sunarak hastalıkla
mücadeleye yönelik çalışıyor ve HIV+ çalışanların
ve aile üyelerinin ilaç masraflarını karşılıyor. Bütün
işyeri programlarına gönüllü rehberlik, testler ve
ayrımcılık içermeyen bir iş ortamı oluşturabilmek
için HIV+ çalışanlara destek sağlanması da dâhil.
Tam kapsamlı bir HIV/AIDS programını
yönetmenin yanı sıra, bu girişimi sürekli olarak
geliştirip yenilik getirerek liderlik gösterdiğinden
dolayı Atlas Copco Güney Afrika, İİHAP (İsveç
İşyeri HIV/AIDS Programı) tarafından “En İyi
Sürdürülebilir Uygulama” ödülüne layık görüldü.
Programın başarısının başlıca göstergesi, Güney
Afrika’da yeni HIV+ vakalarında çift haneli bir artış
yaşanmasına rağmen, 2007-2013 yılları arasında
Grup’ta HIV+ teşhisi konulmuş yeni bir çalışan
bulunmamasıdır. Günümüzde Atlas Copco’nun
HIV/AIDS programı Afrika’da dokuz ülkeyi
kapsamaktadır ve iş ortaklarını da dahil edecek
şekilde genişletilmiştir.
Water For All, Herkes İçin Su projesi:
Gezegenimizde herkes için yeterli tatlı su
bulunuyor. Buna rağmen, bir milyara yakın
insanın hala temiz suya erişimi maalesef yok
ve her gün dünya genelinde 5.500 çocuk, kirli
sudan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını
kaybediyor. Hatta savaş veya şiddet sebebiyle
ölenlerden daha fazla insan, kirli sudan ve kötü
hijyen koşullarından dolayı yaşamını yitiriyor.
Her gün milyonlarca kadın ve çocuk genellikle su
getirmek için, üstelik ne yazık ki bu su genelde kirli
oluyor, kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.
Kadınların ve çocukların her gün temiz su peşinde
geçirdikleri zaman, okula gitmeye veya ailelerine
yiyecek veya para sağlayacak diğer şeylere
harcanabilir. Temiz suya olan erişim hastalıkları
azaltmanın ötesinde, kadınlar ve çocuklar köylerini
ve yaşamlarını değiştirebilecek daha fazla
özgürlüğe sahip olacakları için, tüm toplumun
gelişmesi ve yaşamların değişmesi anlamına da
gelir.
Water for All, iki Atlas Copco çalışanı tarafından
1984 yılında İsveç’te kuruldu. Peru’da devam eden
kuraklık ve akabinde gelen zor hayat şartlarıyla
ilgili bir belgeseli İsveç kanalında seyrederken,
gördüklerinden etkilenmeleri üzerine yardım
etmek için bir yol arayışına girdiler. Peru’daki
kuraklıktan muzdarip alanlara temiz içme suyu
erişimi sağlamaya yönelik bir projeye destek
olmak amacıyla meslektaşlarını başarılı bir şekilde
organize ettiler. Atlas Copco da bu davaya katılarak
çalışanlar tarafından toplanan para kadar bağışta
bulunacağını açıkladı.
İlk Water for All projesi sadece Peru halkı için bir
başarı hikayesi olmakla kalmadı, aynı zamanda
Atlas Copco’nun başka ülkeler için de güzel şeyler
yapmak isteyen büyük bir çalışan grubu olduğunu
ortaya çıkardı. Bir zamanlar tek seferlik olarak
yola çıkan bu proje, aradan 30 yıl geçtikten sonra,
günümüzde dünya çapında uygulanan projelerle
küresel bir girişim haline geldi. Dünya çapındaki
Atlas Copco firmalarında 4,000’den fazla üyemiz
olduğunu gururla söyleyebilirim. Birlikte, 1,5
milyondan fazla insanın temiz suya erişiminin
sağlanmasına yardımcı olduk. Günümüzde,
7
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
26 ülkede yerel Water for All temsilciliklerimiz
bulunuyor.
Zengin ülkelerde yaşayacak kadar şanslı olan
bizler, bizimki kadar şanslı olmayan ülkelerdeki
insanlara yardım etmek için ortak bir sorumluluk
taşıyoruz. Bu vizyonumuzu, dünya çapında bir
oyuncu olan işverenimiz Atlas Copco da paylaşıyor
ve Water for All organizasyonuna derin bir bağlılık
ve sorumluluk duyuyor. Bu sebeple Şirket, Water
for All için çalışanlarının bağışladığı miktarın iki katı
kadar bağışta bulunuyor ve nihayetinde projeler
için çalışanların bağışladığının üç katı bir miktara
ulaşılıyor.
Gündeminizde yeni/yerel herhangi bir proje var mı?
Bana göre sosyal sorumluluk yalnızca bir yönetim
anlayışı değil, aynı zamanda çalışanlarımızın
hayatında kendiliğinden gelişen ve günlük
hayatın bir parçası olarak yerleşen deneyimlerdir.
Paydaşlarımızı etkileyebilecek olan krizlerde
aldığımız aksiyonlar, sorumluluğun günlük yönetim
anlayışımızın temel taşlarından biri olduğuna olan
inancımızın en iyi kanıtıdır.
8
Soma madencileri trajedisinden sonra, spontan
beyin fırtınalarıyla başlayan ve başarılı şekilde
organize olan yardım hareketimizi, “bu felaketin
kurbanlarına ve kurbanların ailelerine yardım etmek
için nasıl bir prosedür izlemeliyiz ve bunu mümkün
olan en kısa sürede nasıl uygulayabiliriz?” üzerine
temellendirdik.
Trajedi gerçekleştikten hemen sonra görüşmelere
başladık. Fikirler paylaşıldı ancak aksiyonları
gerçekleştirebilmek için genel bir çerçeve
oluşturulması gerekiyordu. Şeffaflığı sağlamak
ve çalışanlarımızın önerilerilerine önceliği vermek
amacıyla, yine çalışanlarımız tarafından üretilen
fikir ve önerileri değerlendirmek için bir anket
başlatıldı. Anket sonuçları tüm çalışanlarla
paylaşıldı ve sonuçlarda bir STK’ya bağış yapmak
en yaygın fikir olarak görüldü. Hangi STK’ya
bağış yapılacağı da yine çalışanlarımız tarafından
doldurulan ikinci bir anket sonucunda belirlendi.
Şirket, söz hakkını çalışanlarına bırakarak, TEV’e
yapılacak bağışlara katkıda bulunma kararı aldı.
K
Download

İndir - Atlas Copco