Değerli UNICEF Dostu,
Son dönemde sizin de bildiğiniz gibi yoğun olarak 3-5 yaş arası çocuklarımızın anaokullarına gidebilmelerini
sağlamak konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız.
Okul öncesi eğitimin önemini biliyoruz. Kendi çocuklarımız, yeğenlerimiz, torunlarımız anaokullarına
gitmekteler. Düşünün ki yoksulluk ve yoksunluk olan yerlerde eğitim daha da önemli. Böyle dezavantajlı
yerlerde doğmuş çocuklar genelde kalabalık aile çocukları. Ve biliyoruz ki çocuk yoksulluğu yurt çapında
%32’lere varıyor. Az gelirli evlerin çocukları daha kırılgan ve eğitim şansları az. Bu sebeple UNICEF olarak en
ulaşılmaza ulaşmak için, en dezavantajlı ilçelerde ‘toplum temelli merkezler’ açıyoruz, sıfırdan bina inşa etmek
yerine var olan kamusal alanlarda, kullanılmayan mekanları teçhiz edip buraları anaokullarına dönüştürüyoruz.
Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için değerli desteklerinizle bir yandan ‘toplum temelli merkezler’ açarken
diğer yandan da okula gidemeyecek çocuklara maddi destek sağlıyoruz. Bir çocuğun anaokuluna gidebilmesi için
ayda 25 TL’lik bir maddi katkıya ihtiyacı var.
‘Okul Öncesi Eğitim’ projemizle ilgili bu sene çok önemli ve olumlu bir gelişme oldu. 10 ilde pilot olarak devam
eden projemiz 25 ile yaygınlaştırıldı. UNICEF olarak çocuklar için tüm projelerimizde kalıcı ve sürdürülebilir
değişiklikler yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. O sebeple ‘Okul Öncesi Eğitim’ projemizin 25 ile
yayılması demek daha fazla çocuğun hayata ‘en iyi başlangıç’ dediğimiz anaokullarına kavuşması demek. Ve
çocuklarımız ve ülkemiz için daha güzel bir gelecek demek. İngilizlerin saygın Tıp dergisi ‘The Lancet’da
yayınlanan bir makalede belirtildiği gibi “erken çocukluk gelişimine yetersiz yatırım yapılmasından kaynaklanan
insan potansiyeli kaybı, yetişkinlikte elde edilen gelirin %20’sinden fazlasına denk geliyor ve ulusal kalkınma
üzerinde olumsuz etki yaratıyor”.
Gelin hep birlikte, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini güzelleştirmek için hemen şimdi bir adım atalım, ‘Ayda
25 TL, yılda 300 TL’ bağışlayarak, çocuklarımızın okul öncesi eğitime kavuşabilmelerini mümkün kılalım.
Çalışmalar, çocuğa – özellikle çocuğun eğitimine- yapılan yatırımın dengeli bir toplum yaratmada etkili
olduğunu, yoksulluğu kırdığını ve sürdürülebilir gelişme sağladığını gösteriyor. Haydi gelin çocuklarımıza destek
olalım, ‘Ayda 25 TL, yılda 300 TL’ bağışlayarak onların gelişimine ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunalım.
En derin saygılarımla,
Prof. Talât Halman
TC’nin İlk Kültür Bakanı
Download

Değerli UNICEF Dostu, Son dönemde sizin de bildiğiniz gibi yoğun