Sonuçlara göre Üniversitemize ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atanmaya hak
kazananların, aşağıda istenen belgelerle birlikte, 22.08.2014 Cuma günü mesai bitimine
kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde
müracaat etmeyen adayların atamaları iptal edilecektir.
Başvurularda Gerekli Belgeler
:
1- Lisans diploması (Geçici mezuniyet belgesi) ve transkript belgesi aslı ve noter
onaylı suretleri.
2- Doktora veya Yüksek Lisans mezuniyet belgesi aslı ve noter onaylı suretleri.
(Doktora veya Yüksek Lisans yapıyorsa öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesinin
aslı.)
3- ALES ve Yabancı Dil Sınav Belgesi.
4- Halen resmi bir kurumda çalışan veya daha önce çalışmış olanlar için hizmet
belgesi.
5- Askerlik durum belgesi (tecil veya terhis belgesi).
6- 8 adet vesikalık fotoğraf.
7- Özgeçmiş.
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
9- Mal Bildirimi.
NOT: Adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Kişiler şahsen veya posta ile başvuru
yapabilirler. (Evrakların aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
Adres: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Yenisey Yerleşkesi /ARDAHAN
Tel: 0 478 211 75 19
0 478 211 75 00 (2234)
Download

Üniversitemize ÖYP ile Araştırma Görevlisi olarak atanmaya hak