Pedagojik Formasyon Temmuz Grubu Öğrencilerinden Mazeret
Sınavına Girmeye Hak Kazananların Sınav Yerleri
Adı Soyadı
Gireceği Sınav
Sınav Yeri
Sınav Tarihi Saati
Yıldız BAYDEMİR
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Rehberlik
Sorumlu Öğretim
Elemanının
Belirleyeceği Yer
Edebiyat Fakültesi
Pedagojik Formasyon
Birimi(305 Numaralı
Oda)
Sorumlu Öğretim
Elemanının
Belirleyeceği Yer
Edebiyat Fakültesi
Pedagojik Formasyon
Birimi(305 Numaralı
Oda)
Kendi Ders Gün ve
Saatinde
Fatma EROĞLU
Burcu ÖZDEMİR
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Rehberlik
01 Aralık 2014 - 11:30
Kendi Ders Gün ve
Saatinde
01 Aralık 2014 - 11:30
Download

Pedagojik Formasyon Temmuz Grubu Öğrencilerinden Mazeret