KATKI PAYI ÜCRETLERİ
Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerden 2014-2015
Akademik Yılında Alınacak Öğrenim Ücretleri
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
NORMAL
ÖĞRETİM
MİKTARI
591,00 TL
494,00 TL
313,00 TL
284,00 TL
387,00 TL
284,00 TL
316,00 TL
284,00 TL
316,00 TL
190,00 TL
190,00 TL
İKİNCİ
ÖĞRETİM
MİKTARI
1.155,00 TL
1.281,00 TL
1.529,00 TL
1.050,00 TL
1.924,00 TL
1.027,00 TL
1.924,00 TL
1.155,00 TL
770,00 TL
NOT: 2014-2015 akademik yılı için Bakanlar Kurulu kararıyla yabancı uyruklu öğrencilerden
alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı bu miktarların üstünde ve/veya altında olması
halinde öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Kurulunca yeniden belirlenecektir.
TUITION FEES FOR FOREIGN STUDENTS
Tuıtıon Fees for Foreign Students in 2014-2015 Academic Year
FACULTY/SCHOOL
VOCATIONAL SCHOOL
Faculty of Medıcıne
Faculty of Dentıstry
Faculty of Economıcs and Admınıstratıve Scıences
Faculty of Scıence and Letters
Faculty of Engıneerıng
Ereğli Faculty of Educatıon
Maritime Faculty
Faculty of Theology
Faculty of Fine Arts
School
Vocatıonal Schools
TUITION
FEES FOR
NORMAL
591,00 TL
494,00 TL
313,00 TL
284,00 TL
387,00 TL
284,00 TL
316,00 TL
284,00 TL
316,00 TL
190,00 TL
190,00 TL
SCHEDULE
TUITION
FEES FOR
EVENING
SCHEDULE
1.155,00 TL
1.281,00 TL
1.529,00 TL
1.050,00 TL
1.924,00 TL
1.027,00 TL
1.924,00 TL
1.155,00 TL
770,00 TL
NOTE: According to the Council of Ministers’ decision, the amount of minimal or tuition which will
be taken from the students, in case it exceeds this amount, will be specified over again by Board of
Directors.
Download

KATKI PAYI ÜCRETLERİ Kayıt Yapmaya Hak Kazanan Yurt