Yüzyüze Dersler
Video
Konfe
ra
ns
anlık
Danışm
E-
e
nm
e
Öğr
iği
me
Sanal
Sınıf
E
-Ö
n
ğre
r
İçe
Doğru Meslek Seçimine Destek Bursu
Tüm programlarda, Plato MYO tarafından hazırlanan “Mesleki Eğilim Testi”ni uygulayan ve çıkan sonuca göre kendilerine
uygun bölümleri seçen öğrenciler, bölüm hocalarından oluşan komisyonun test sonuçlarına göre vereceği karar ile
Ücretli kontenjanı kazanması durumunda % 50 burs alır,
% 50 burslu kazanması durumunda + % 10 burs almaya hak kazanırlar
Başvuru için; dogrumeslek.plato.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Çalışırken Okuyana Destek Bursu
İkinci Öğretim programlarını kazanan ve çalıştığını belgeleyen öğrenciler;
Ücretli kontenjanı kazanması durumunda % 50 burs alır,
% 50 burslu kazanması durumunda + % 10 burs almaya hak kazanırlar
Başvuru için; calisirkenoku.plato.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Meslek Lisesi Mezunlarına Alan Dışı Tercih Bursu
Meslek Lisesi mezunlarının alan dışı ücretli kontenjanlara yerleşmesi durumunda %40 burs imkânı sağlanmaktadır…
Alan dışı tercihleri ile % 40 burs almaya hak kazanan Meslek Lisesi mezunları da “Mesleki Eğilim Testi” sonuçlarına göre
+ % 10 burs almaya hak kazanırlar.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursu
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde yer alan programlara yerleşen öğrencilerin
tamamına %100 ve % 50 burs verilmektedir.
Yaşadıkları şehirdeki programları tercih eden öğrencilere % 50 bursun üzerine ek % 10 burs verilmektedir.
Başvuru için; seninsehrinde.plato.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Tercih Bursu
İlk 3 tercihine Plato Meslek Yüksekokulu’nu yazan öğrenciler % 25’e kadar Tercih Bursu kazanmaktadır.
1. tercih
%25
2. tercih
%20
3. tercih
%15
Burs Koşulları
Birden çok burs hak eden öğrenciler, en yüksek orandaki bursu kullanmaktadırlar.
Ancak özellikle belirtilen + % 10 burslar birleştirilmektedir.
Kayıt sırasında hak kazanılan burs 2 yıl (İngilizce Programlarda 3 yıl) boyunca geçerlidir.
2 yılın sonunda, (İngilizce Programlarda 3 yıl) okulun bir sonraki yıla uzaması durumunda, kalan ders kredileri kadar
ücret ödenir, yıllık ücret ödenmez.
ğretim
Örgün Ö
l
İstanbu
Balat /
ğretim
İkinci Ö
l
İstanbu
Balat /
İngilizce
Eğitim
l
İstanbu
Balat /
n Eğitim
Uzakta
l
İstanbu
a
r
a
Ank
Nasıl Platolu olunur
Bu program YGS-4 puan türünden 140
barajını aşan veya aşağıdaki meslek lisesi
bölümlerinden mezun olan tüm öğrenciler
tarafından tercih edilebilir.
Dikey Geçiş
Programları
Basın ve Yayın
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
İletişim
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
...
Diğer alanlar için; dikeygecis.plato.edu.tr
Sınavsız Geçiş Alanları
Fotoğrafçılık
Gazetecilik
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımı
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
Organizasyon Hizmetleri
Radyo Sinema ve Televizyon
Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon
.......
Diğer alanlar için; sinavsizgecis.plato.edu.tr
Ünvan
Kameraman,
Kurgucu,
Ses teknisyeni,
Yapım asistanı,
Reji asistanı,
Işık asistanı,
Senaryo yazarlığı
Çalışma Alanları
Televizyon kanalları
Yapım şirketleri
Casting şirketleri
Haber ajansları
Sinema – dizi setleri
Senaryo ekipleri
Radyolar
Freelance (Serbest) – Girişimcilik
rı
unla
b
i
!f
r
bii k
Prog
ğı ile
. Ta
ı
l
n
m
o
k
ı
y
a
d
n
ort
viz
mla
arka
Tele
lato
ama
T
t
P
e
v
a
e
k
d
o
ın
sen
ptı
lara
Rady
psam
.2
sü o
u
a
r Ka
ilm
l
m
ü
ı
k
a
u
t
c
d
p
k
i
n
l
r
AR F
ko
ya
çü
va
i
e
ü
Se
K
t
s
e
s
l
ı
l
i
k
s
u
e
aldı.
F
Yü
rı
ra
ok
r
k
a
a
i
l
e
l
k
e
r
y
v
ç
m
e
a
ı
l
ş
isi
de
lusl
Gen
ard
Mes
açılı
irinc
nde
8. U
nta
ın y
’
n
b
i
i
a
l
l
m
.
ı
Plato çüncüsü
F
a
a
r
m
m
v
i
n
şla
10.
nd
bie
esti
Ü
bölü
us
üstle
kada
tım.
lm F
onu
rek
i
r
t
p
i
Okul
e
F
l
a
a
n
a
i
i
rasm
r
y
ç
r
a
e
a
A
s
e
e
’
ı
v
l
s
m
ü
K
k
m
an
eki
ara
sse
arım
ığım
örlüğ
n
tmen
asınd
m ol
ocal
n Hi
şlad
rviz
nın ç
r
ı
e
a
h
e
a
j
a
r
p
d
b
o
oluşa
Yöne
a
ü
a
l
a
r
e
s
s
d
j
p
e
S
n
s
n
o
n
d
ı
a
ı
pr
sin
me
ad
ılığ
.K
rma
Plato
e
Bitir
önce
akik
e 50
im 6
karş
erfo
d
de ‘
d
.
p
m
e
n
l
r
iz d
i
i
m
r
n
l
e
ı
e
e
F
l
e
S
e
a
d
d
n
ş
s
l
k
v
n
’
.
i
h
.
’
a
e
i
t
i
0
a
l
İk
dım
em
yim
Fes
ülü
n2
ps
ena
katıl
erde
n öd
Film
lı içi
olaşı
r Bi
üyük
y
o
e
d
a
l
a
b
y
i
l
z
n
i
ı
r
m
s
a
m
i
s
i
k
k
ço
eh
diğ
mim
laşı
ğım
man
16 ş
uydu
Yak
a fil
l Ba
i iste
den
s
e
u
i
r
ı
d
i
r
d
n
b
k
e
b
m
n
e
l
n
i
i
l
i
mi
va
,ş
iml
İsta
aY
şliğ
filmi
festi
ık is
rımd
ga e
gittim
j
d
u
a
n
a
y
s
b
n
a
r
a
a
t
e
d
me
rad
ütün
ve M
ve T
peşin
.. B
ne O
n
uzun
nat
’
i
.
i
l
a
u
m
u
a
i
d
S
l
b
v
i
12
ller
mo
Festi
Şimd
T 20
haya
filmi
.
S
I
n
m
m
i
L
i
e
t
A
ek
.B
ben
VISU
imi ç
orum
filmi
m
y
l
i
r
fi
m
i
i
er
aj
get
göst
metr
aline
n
h
u
i
z
iz
iu
bir d
isiml
k
yin…
ü
l
lüm
leme
ö
e
t
b
r
13
ie
riniz
e
l
l
a
hay
ı
ılığ
amc
i
k
e
d
İçin
!
et
f
ş
e
k
u
ezun
M
2012
r
ampüsle
ürleri & K
T
im
n
e
r
ğ
Ö
tim
Örgün Öğre
tanbul
Balat /İs
tim
İkinci Öğre
tanbul
Balat /İs
ğitim
İngilizce E
tanbul
Balat /İs
ğitim
Uzaktan E
Bursa
Antalya
Samsun
Kayseri
Dersler Nelerdir
r
& Kampüsle
i
r
le
r
ü
T
im
Öğren
tim
Örgün Öğre
nbul
Balat /İsta
İstanbbul
Altunizade/
im
İkinci Öğret
nbul
Balat /İsta
İstanbbul
Altunizade/
itim
İngilizce Eğ
nbul
Balat /İsta
ğitim
Uzaktan E
Dersler Nelerdir
arak
mlay
a
m
’nde
le ta
20
oleji
i
ı
K
ı
r
l
m
i
aşa
gra
Erd
.
ını b
ıca
i Pro
l
v
şar
m
a
m
i
a
oldum
n
ş
a
ı
i
Y
l
s
Ç
p
i
e
a
e
h
e
G
ç
sit
sa
tı
en
k
eni
n Ay
İlk s
Çocu
niver
haya
nıma
retm
ü
.
a
u
ğ
s
l
n
ü
m
Ö
Cana
mi
u
m
ı
o
i
p
ok
. İşi
kam
irdiğ
zand
ek d
Sınıf
m
ı
g
c
a
r
ksek
d
i
u
e
k
l
l
ü
e
i
a
b
l
l
u
Y
ab
aş
fli
ai
rak
aok
ek
çalış
keyi
işe b
alışm
u ola
r An
Mesl
l
k
ç
k
e
k
s
l
a
o
a
r
a
r
t
r
y
i
r
u
a
lar
Şe
Pla
ıb
ıb
i ola
katıl
eni o
mı’n
a sık
e
üçük
timc
a
i
m
r
n
K
t
r
i
ğ
n
e
g
r
e
o
n
r
o
Pr
öğ
ile
ns
ikle
kme
tkinl
itim
ımda
sınıf
işimi
t
l
e
ğ
n Dö
e
a
e
ü
a
n
t
y
G
i
d
s
Ü
ım
k
ler
lu’n
e ha
aldığ
Çocu
aoku
bölüm
n lis
u
a
n
l
e
c
r
u
A
r
n
e
k
ü
u
er
diğ
oy
eko
yıl s
Şeyl
kse
ne b
Yüks
e
e
k
r
s
Dört
ü
e
k
i
ç
e
g
,
. İk
-Kü
Mesl
ümün
men
ladım
m
k
ö
ü
m
Plato
l
D
ö
a
m
n
ib
m.
Üstü
mı ta
urdu
kend
z
k
a
k
e
e
stajı
l
m
i
l
to
ger
lur o
’da
i Pla
m
un o
i
z
ğ
e
Plato
…
lece
.M
sizin
, ge
rdim
i
ı
m
i
ç
n
d
e
a
g
m
ren
a za
e öğ
m
fl
r
i
u
y
ke
izi k
eğin
c
e
l
i ge
Şimd
unu
ez
12 M
F-Yabancı Diller Bölümü
1. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
2. İngilizce Hazırlık
49
Ayvansaray Caddesi No: 45 Balat/İstanbul • 444 76 96 (PMYO) • plato.edu.tr • [email protected]
facebook.com/PlatoMeslekYuksekokulu • twitter.com/Plato_MYO
facebook.com/PlatodaHayatVar • twitter.com//PlatodaHayatVar
Download

Kataloğun pdf halini indirmek için tıklayın.