Download

2013/109TLMT Satılmasına karar verilen taşınmazın