DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Temmuz 2014
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
4.396.287.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
2.291.820.489
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2014 Yılı Ödeneği
Kullanılan Ödenek
758.947.190
800.000.000
700.000.000
600.000.000
409.493.343
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2014 Yılı Ödeneği
Kullanılan Ödenek
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
195.885.000
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
83.389.689
2014 Yılı Ödeneği
Kullanılan Ödenek
24.170.653
24.200.000
24.100.000
24.000.000
23.900.000
23.800.000
23.665.000
23.700.000
23.600.000
23.500.000
23.400.000
2014 Yılı Ödeneği
Kullanılan Ödenek
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
68.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
12.049.939
20.000.000
10.000.000
0
2014 Yılı Ödeneği
Kullanılan Ödenek
2014 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları
5.000.000
3.500.000
3.000.000
3.906.964
4.000.000
4.396.287
4.500.000
2.000.000
%102,14
68.000
53.871
%17,72
202.231
23.665
500.000
146.554
1.000.000
%42,57
195.885
1.500.000
661.865
%53,96
758.947
x 1.000
2.500.000
0
Personel Giderleri
Sosyal Güv.Kur.Dev. Mal ve Hizmet Alım
Prim Gid.
Gid.
2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
Cari Transferler
2014 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme
Sermaye Giderleri
Gerçekleşme Oranı
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü









KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü








KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Strateji Geliştirme Başkanlığı
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Mushaf İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
















Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl : 2014
EK-1
Kurum Kod : 07.86-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
MAYIS GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ARTIŞ
ORANI *
(%)
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
#BAŞV!
#BAŞV!
#BAŞV!
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
4.971.484.729
5.442.784.190
505.769.602 598.686.379 378.415.287
435.643.275 372.116.480 435.018.694 385.587.540 451.209.186 377.328.611 451.597.685 389.963.380 448.768.894 2.409.180.900
2.820.924.113
17,09
48,46
51,83
5.972.780.663
01 - PERSONEL GİDERLERİ
3.906.963.913
4.396.287.000
426.325.991 504.257.307 312.746.843
357.115.910 307.732.794 355.413.842 315.218.791 365.447.321 309.034.195 357.571.522 306.691.431 352.014.586 1.977.750.044
2.291.820.489
15,88
50,62
52,13
4.583.640.978
MEMURLAR
3.577.304.239
4.330.493.000
394.630.467 497.531.612 284.368.643
346.791.325 278.038.726 341.895.266 283.743.179 349.282.867 277.623.150 342.051.400 277.503.522 340.059.323 1.795.907.687
2.217.611.794
23,48
50,20
51,21
4.435.223.588
234.159.507
3.732.000
28.892.000
1.016.088
23.180.377
724.061
22.278.489
727.890
22.623.673
866.656
22.406.838
1.202.988
22.447.982
1.634.808
141.829.358
6.172.491
-95,65
60,57
165,39
12.344.982
1.272.876
1.491.000
65.397
244.599
129.373
149.963
98.132
170.972
102.394
112.067
92.438
105.175
121.671
131.482
609.406
914.259
50,02
47,88
61,32
1.828.518
93.653.183
60.000.000
2.638.025
5.327.927
5.019.799
9.333.809
7.275.742
12.491.581
8.715.438
15.102.925
8.877.593
14.131.244
6.577.783
10.113.751
39.104.380
66.501.238
70,06
41,75
110,84
133.002.476
100.103
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
574.107
571.000
137.080
48.651
116.751
41.704
128.133
34.107
82.806
34.175
80.716
40.473
75.220
299.213
620.707
107,45
52,12
108,71
1.241.414
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
661.865.167
758.947.190
75.553.110 88.932.242
54.863.441
64.296.907
54.065.002
64.108.066
54.144.686
64.596.741
54.075.531
64.225.341
53.737.646
63.334.046
346.439.416
409.493.343
18,20
52,34
53,96
818.986.686
MEMURLAR
608.152.832
741.707.190
70.358.269 87.653.694
50.420.550
62.399.227
49.313.042
61.498.672
49.129.335
61.495.404
49.079.180
61.246.206
49.154.021
61.124.245
317.454.397
395.417.447
24,56
52,20
53,31
790.834.894
35.764.135
607.000
4.590.772
227.301
3.433.542
-1.286
3.358.914
73.496
3.376.543
101.492
3.367.016
167.538
3.243.601
210.831
21.370.389
779.373
-96,35
59,75
128,40
1.558.746
375.613
366.000
39.215
40.008
29.545
30.285
16.520
40.309
9.924
20.043
17.342
18.655
26.162
24.590
138.708
173.889
25,36
36,93
47,51
347.779
17.572.587
16.267.000
564.854
1.011.239
979.804
1.868.681
1.376.526
2.495.589
1.628.883
2.979.802
1.611.994
2.792.942
1.313.862
1.974.380
7.475.922
13.122.633
75,53
42,54
80,67
26.245.267
DİĞER PERSONEL
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
146.554.314
195.885.000
3.865.501
5.437.032
10.605.951
13.900.551
9.676.857
14.982.358
11.753.750
20.076.271
10.101.412
14.488.564
8.497.892
14.504.914
54.501.364
83.389.689
53,00
37,19
42,57
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
59.983.195
110.898.000
1.801.531
2.629.225
3.532.287
4.305.375
3.164.821
8.111.117
4.829.299
11.770.090
4.409.835
5.419.348
3.152.042
5.104.418
20.889.814
37.339.573
78,75
34,83
33,67
118.788.000
YOLLUKLAR
50.932.027
36.156.000
1.786.461
2.599.175
5.592.388
7.498.431
4.488.338
4.852.927
4.747.597
5.109.692
3.092.724
5.680.099
3.358.829
6.306.515
23.066.338
32.046.839
38,93
45,29
88,63
57.873.000
444.757
511.000
15.096
31.595
24.580
34.755
36.972
36.840
17.300
130.464
35.669
32.323
40.075
78.174
169.692
344.151
102,81
38,15
67,35
711.000
26.531.656
34.538.000
192.145
98.088
1.188.827
1.814.598
1.296.822
1.763.704
1.796.447
2.454.621
1.775.827
2.831.275
1.534.106
2.682.703
7.784.173
11.644.989
49,60
29,34
33,72
36.201.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
1.881.143
2.713.000
0
0
6.422
31.337
181.991
39.169
1.134
269.164
346.978
216.716
105.715
18.863
642.241
575.248
-10,43
34,14
21,20
2.640.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.770.027
6.904.000
0
12.587
50.765
27.206
19.225
56.793
45.641
105.656
173.952
148.125
134.473
186.185
424.056
536.552
26,53
23,96
7,77
7.350.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
3.529.697
1.965.000
0
0
27.563
123.288
105.805
89.963
208.804
192.811
181.577
98.526
61.847
86.026
585.596
590.614
0,86
16,59
30,06
2.455.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
1.481.811
2.200.000
70.269
66.362
183.120
65.560
382.882
31.846
107.528
43.772
84.850
62.154
110.805
42.030
939.454
311.724
-66,82
63,40
14,17
2.125.000
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
202.230.787
23.665.000
25.000
59.798
74.621
168.171
272.310
72.486
168.680
209.734
1.815.358
13.510.402
10.394.113
10.150.063
12.750.082
24.170.653
89,57
6,30
102,14
274.010.000
GÖREV ZARARLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
HAZİNE YARDIMLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
201.976.142
23.305.000
25.000
59.798
74.621
168.171
272.310
72.486
140.485
175.734
1.751.375
13.481.627
10.369.117
10.120.971
12.632.908
24.078.786
90,60
6,25
103,32
273.650.000
DİĞER PERSONEL
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
05 - CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
228.143.000
254.645
360.000
0
0
0
0
0
0
28.194
34.000
63.983
28.775
24.997
29.092
117.174
91.867
-21,60
46,01
25,52
360.000
DEVLET SOSY AL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA Y APILAN FAY DA ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06 - SERMAYE GİDERLERİ
53.870.548
68.000.000
0
0
124.431
161.737
369.517
441.942
4.301.633
879.119
2.302.115
1.801.856
10.642.298
8.765.285
17.739.994
12.049.939
-32,07
32,93
17,72
68.000.000
MAMUL MAL ALIMLARI
32.042.205
33.200.000
0
0
99.120
82.663
4.549
314.664
745.600
691.243
649.949
1.115.453
9.151.469
8.183.365
10.650.687
10.387.388
-2,47
33,24
31,29
33.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
3.656.561
6.200.000
0
0
0
50.504
181.755
0
179.065
0
0
162.139
51.212
59.516
412.032
272.159
-33,95
11,27
4,39
6.200.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
7.181.989
19.000.000
0
0
0
0
0
51.454
3.340.031
0
1.405.400
0
857.099
241.600
5.602.529
293.054
-94,77
78,01
1,54
19.000.000
895.481
1.400.000
0
0
25.311
28.571
33.212
75.824
36.938
95.966
46.955
24.057
30.698
29.190
173.114
253.609
46,50
19,33
18,11
1.400.000
10.094.312
8.200.000
0
0
0
0
150.000
0
0
91.909
199.811
500.207
551.820
251.614
901.631
843.730
-6,42
8,93
10,29
8.200.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
Download

diyanet işleri başkanlığı 2014 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler