A
Ç
M
ALARM ÇAĞRI
M E R K E Z İ
24 Saat Güvenlik
Türkiyenin Alarm Merkezi
Markası
AÇM ABONELİK SÖZLEŞMESİ
(0850) 259 6 911
ALARM ÇAĞRI MERKEZİ
7/24 Saat Güvenlik
www.alarmcagrimerkezi.com
24 Saat Güvenlik
ABONE BİLGİ FORMU
TARİH :
ABONE NO:
Abone Adı :
Doğum Tarihi :
Adres :
Tel :
Fax :
(0850) 259 6 911
24 Saat Güvenlik
Tarifi :
Panel Tipi :
Panel Tel-1:
Panel Tel-2:
E-mail :
Tesis Tipi :
Montaj Sorumlusu :
Satış Elamanı :
KULLANICI NO.
KULLANICININ ADI
YETKİSİ
PAROLASI
ALARM DURUMUNDA ARANACAK KİŞİLER LİSTESİ
AD/SOYAD
PAROLASI
EVET
AÇILIŞ / KAPANIŞ İZLEME İSTENİYOR MU?
H. İÇİ AÇILIŞ :
EV TEL
H. İÇİ KAPANIŞ :
GSM 1
HAYIR
GSM 2
C.TESİ
H. SONU AÇILIŞ :
PAZAR
H. SONU KAPANIŞ :
DEDEKTÖR DAĞILIMI VE TANIMLAR
1.BÖLGE
2.BÖLGE
3.BÖLGE
4.BÖLGE
5.BÖLGE
6.BÖLGE
7.BÖLGE
8.BÖLGE
9. BÖLGE
10.BÖLGE
11.BÖLGE
12.BÖLGE
ALARM ÇAĞRI MERKEZİ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme, ................................işli / İST.'da bulunan ALARM ÇAĞRI MERKEZİ (Bundan böyle sözleşmede AÇM olarak alınacaktır.) ile ..........................
.........................................................................................................................................................................................................................................
......................................Adresinde bulunan......................................................................................................(Bundan böyle abone olarak anılacaktır.) arasında
abonenin AÇM'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla...................................... tarihinde 2 yıl süre ile geçerli olacak bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme
karşılığında 1 Yıllık ..................................................+ KDV li tutar alarmın montajını gerçekleştiren ...........................................................................................
firması aracılığı ile AÇM'ye ödenecektir. Sözleşmenin bitimine bir ay kala abone tarafından AÇM hizmetinin iptalinin yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, sözleşme
aynı koşul ve şartlarla bir yıl daha devam eder. AÇM hizmeti ile ilgili anlaşılan tutarın ödenmemesi durumunda AÇM durumu aboneye ve montaj firmasına tebliğ eder
ve hizmeti iptal eder. Bu sözleşme ile AÇM abonenin güvenlik tesisatında AÇM sistemine ulaşan alarmları 24 saat gözetmeyi gerektiği takdirde ilgili mercilere ve aboneye
haber vermeyi taahhüt eder. AÇM anılan bu görevin dışındaki konularda meydana gelebilecek aksamalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sözleşme hırsızlık, yangın
gibi olaylara karşı sigorta hükmünde olmadığı gibi, abonenin güvenlik tesisatının arızalarla ilgili bir taahhüdünü de içermez. Abone kendi sisteminin çalışmasını sağlamakla
yükümlüdür.Güvenlik tesisatıyla korunmuş bu bölgede, montaj firması tarafından bağlanan alarm sisteminizin sağladığı korumadan, uyarıya rağmen meydana gelebilecek
hırsızlık olayından dolayı AÇM sorumlu tutulmayacaktır. Abone, güvenlik tesisatıyla ilgili bilgileri gizli tutmak yükümlülüğüne sahiptir. Bu bilgilere sahip olan kişi ve kişilerce
yapılacak hırsızlık vakalarında sorumluluk bu bilgilerin(şifre, kod, bağlantılar vs.) güvenliğini sağlayamayan aboneye aittir. Montajcı Firma tarafından kurulan alarm sistemleri,
kurulduğu mekanda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarında hırsızın telefon hatlarını, elektrik sistemlerini,internet hatlarını ve alarm sirenlerini etkisiz hale getirmesi, internet
hatlarını kesmesi, tahrip etmesi ve alarm sistemindeki sinyallerin alarm çağrı merkezine ulaşmasını engellemesi neticesinde doğabilecek zararlardan ACM’nin hukuki ve cezai
sorumluluğuna gidilemez. Telekom Hatlarından doğabilecek sorunlardan dolayı GPRS modülü eternet modülü v.b. cihazların takılması sistemin daha sağlıklı çalışmasını sağladığı bu
modülleri kullanmam gerektiği tarafıma bildirilmiştir. Müşteri bu hususları bilerek ve isteyerek kabul etmiştir İş bu sözleşme ile belirtilmiş olan tüm maddelerin koşulsuz olarak
kabul edildiği ve belirtilen maddeler dışında bir talepte bulunulmayacağı, sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğu her
iki tarafça kabul ve tasdik edilir.
Aylık Raporlar : İstiyorum
İstemiyorum
@
e-mail
Her türlü şikayetleriniz için [email protected]
ÖZEL ŞARTLAR :
* Abone Bilgi Formu doldurulup, montaj işlemi tamamlanıp, Alarm Çağrı Merkezi'ne verilene kadar alarm sistemimizden gelen alarmlar dikkate alınmaz.
* Haftada 3 (üç) sefer açma / kapama gecikmesi durumunda AÇM saatlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* İş bu formdaki tüm bilgilerin doğru olduğunu sözleşmenin bir bölümünü teşkil edeceğini, ilk peşinatın ödenip, bu formun şirketçe onaylanması ile sistemin devreye alınacağını, daha
önceden geçerli olmayacağını beyan ederim. Müşteri 1 Yıl sonunda ödeme yapmaz ise bağlantısı iptal olur, İptal edildikten sonra 1 yıllık kalan tutar müşteriden tahsil edilir.
* 1 yıllık Alarm Çağrı Merkezi aboneliği olan 180$ süre dolmadan 1 ay önce alınacaktır. Bu sözleşme 24 ay taahhütlüdür.
Not: Abone bilgi formunda yapılacak değişikliğin daha önceden AÇM'ye faks ile bildirmesi zorunludur.
A ÇM
ALARM ÇAĞRI MERKEZİ
2 4
S a a t
G ü v e n l i k
(0850) 259 6 911
www.alarmcagrimerkezi.com
[email protected]
AÇM Alarm Çağrı Merkezi Tescilli Markamızdır.
AÇM (Alarm Çağrı Merkezi)
(Kaşe - İmza)
Montajcı Firma (Kaşe - İmza)
Müşteri / Abone (Kaşe - İmza)
Tarih ....../...../.............
Tarih ....../...../.............
Tarih ....../...../............. Yukarıdaki hususların
tamamını aynen kabul ederim.
Download

Abone Sözleşmesi - Dedektif Güvenlik Merkezi / Alarm Cagri