GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE
DOKÜMANTASYON DAİRE
BAŞKANLIĞI
2014 Yılı Çalışma
Raporu
http://kutup.gop.edu.tr
[email protected]
KÜTÜPHANEMİZ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı 1992 yılında, 3 Temmuz 1992 tarih ve
3857 sayılı kanun ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin
kurulmasıyla birlikte oluşturulmuştur. 2001 yılı Mayıs
ayından itibaren kampüsteki binasında hizmet
vermeye başlamıştır. Kütüphane binamız zemin katla
birlikte 4 kattan oluşmaktadır. Binamız
toplam 3850 metrekare zemin üzerine kurulu olup
aynı anda 350 kişinin yararlanabileceği 4 salonu
şuanda tamamen elektronik ortamda hizmet veren
Merkez Kütüphanemiz; bünyesine 4 tane birim
kütüphanesi daha ekleyerek 5 yerde hizmetine
devam etmektedir.
MİSYONUMUZ
Üniversitemizin
misyonuna uygun olarak,
eğitim-öğretim, araştırma
ve bilgi yayma amaçları
doğrultusunda bilgi ve
belge hizmetlerini
günümüz teknolojilerini
kullanarak düzenlemek,
kullanıcıların hizmetine
sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Bilgi ve belge sağlamada
sınır tanımayan, zamanla
yarışan, evrensel
değerlere sahip çağdaş bir
bilgi ve belge merkezi
olmaktır.
DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
Şube Kütüphanelerimiz
Tıp Fakültesi Kütüphanesi
Görevli: Şura AVŞAR
Okuyucu Kapasitesi: 90
Turhal Meslek Yüksekokulu
Kütüphanesi
Görevli: Osman TAŞ
Okuyucu Kapasitesi: 40
Zile Dinçerler Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu Kütüphanesi
Görevli: Cafer DEMİRTAŞ
Okuyucu Kapasitesi: 40
Niksar Sosyal Bilimler Yüksekokulu
Kütüphanesi
Görevli: Salih Seçkin
TAŞMEKTEPLİGİL
Okuyucu Kapasitesi: 20
KÜTÜPHANE WEB SAYFASI
• Kütüphanemizin web
sayfasından katalog
tarama, online işlemler, ödünç
işlemleri gibi hizmetlere
erişebileceğiniz gibi güncel
duyurularımıza da
ulaşabilirsiniz. Web sayfamız
sürekli güncellenmektedir.
• http://kutup.gop.edu.tr
YORDAM FİLE MAKER PROGRAMI
YORDAM FİLE MAKER PRO programının ana menüsünde
görüldüğü gibi üyelik işlemleri,
kitap tasnif ,ödünç verme, arşivleme ,ayırtma saklama ,eser isteğinde bulunma
işlemleri program üzerinden sağlanmaktadır.
KÜTÜPHANE
HİZMETLERİMİZ…
ONLINE HİZMETLER
•
KATALOG TARAMA
http://193.140.180.119/yordambt/yordam.php
• ELEKTRONİK KAYNAKLAR
http://kutup.gop.edu.tr/e_kitap.aspx
• AÇIK ERİŞİM BİLGİ SİSTEMİ
http://earsiv.gop.edu.tr/xmlui/
KÜTÜPHANELER ARASI
ÖDÜNÇ VERME (ILL)
http://kutup.gop.edu.tr/kutup_istek.aspx
•
• KAMPÜS DIŞI ERİŞİM
http://www.gop-elibrary.com/
Başvuru ve Enformasyon
Hizmetleri
Eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerimize
kütüphaneyi tanıtmak ve kaynak kullanımını öğretmek
amacıyla oryantasyon eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteyen
kullanıcılarımıza birebir kütüphane kullanımı hakkında
bilgiler sunulmaktadır.
ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
Statü
Ödünç verme
süresi
G.O.P. Lisans öğrencisi
30 gün
Ödünç
alınabilecek
materyal sayısı
5
G.O.P.. Y. Lisans ve doktora
öğrencisi
30 gün
10
G.O.P. Öğretim üyesi
30 gün
10
G.O.P. Personeli
30 gün
7
Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilmez:
Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, el kitabı, dizin vb.),
Süreli yayınlar,
Tezler,
Yazma ve nadir basma eserler,
Atlas, harita vb.
Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına
çıkarılmasında sakınca bulunan (örneğin tek nüsha ya da
baskısı tükenmiş vb.) diğer materyaller
•Bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin
gözetiminde yararlandırılabilir.
a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)
Ödünç Verilen Kitap Sayısı
50.000
44.789
45.000
40.000
35.000
33.694
35.352
36.973
36.350
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
2013
Not: 2014 sonu gelmediğinden Ekim ayı rakamları verilmiştir.
2014
ENGELLİ OKUYUCU
HİZMETLERİ
2013 yılı itibarı ile görme engelli
kullanıcılarımıza “Kütüphane
Rehberlik Hizmetleri” başlatılmıştır.
Aynı zamanda kullanıcılarımız için
“Sesli kitap okuma” hizmeti kullanıma
açılmış ve optik okuyucu cihazı
sağlanarak hizmete sunulmuştur.
Kütüphane girişine engelli yolu
yapılmıştır.
DİĞER HİZMETLERİMİZ
•Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti
•Elektronik Veri Tabanları Hizmeti
Nadir Eserler
•Açık Erişim Bilgi Sistemi
•Tez Veri Bankası
•Nadir Eserler
•Tokat Şehir Kitaplığı
•Kampüs Dışı Erişim
•Dijital Tarama Hizmeti
•Fotokopi Hizmeti
2013 yılı içerisinde hedeflendiği gibi TOKAT ŞEHİR
KİTAPLIĞI ve NADİR ESERLER BÖLÜMÜ
oluşturulmuştur .Milli Kütüphane başkanlığı ile
iletişime geçilip; millî kütüphanenin dijital ortamda
bir yayını olmadığı için Dijital aktarımlar değil sosyo
kültürel konulu yayınların basılı olanları
kütüphanemize kazandırılmıştır
BÜTÇE
Bütçe
900000
800000
800000
700000
700000
600000
600000
570000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2010
2011
2012
2013
2010-2014 yılları arası bütçe 200 bin tl artmıştır.
2014
2010-2014 yılları arası bütçe
200 bin tl artmıştır. Bütçemizin
tümü verimli bir şekilde
kullanılmış ve 2011 yılından
sonra geri ödenek
gönderilmemiştir
2014 YILI KAYNAK
SAYILARI
BASILI KİTAP
112.124 ADET
VERİTABANI
35 ADET
BASILI SÜRELİ YAYIN
4.420 CİLT
TEZ
3.290 ADET
SEMİNER ÇALIŞMALARI
1.187 ADET
CİLTLİ DERGİ
1.944 ADET
ABONELİĞİ DEVAM EDEN DERGİ
113 ADET
E-KİTAP
500.026 ADET
CD-ROOM
437 ADET
YAZMA ESER
44 ADET
NADİR ESER
1.060 ADET
2013 YILI ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE VERİLERİ
Üniversite
adı
Kurul
uş Yılı
Bütçe
Kütüpha
ne
persone
l
sayısı(K
ütüp./Uz
man)
Bina
(metre
kare)
Oturma
kapasit
esi
Basılı
kitap
sayısı
Elektronik
kitap
sayısı
Veritaba
nı
Sayısı
Kayıtlı
okuyuc
u sayısı
Ödünç
verilen
kitap
sayısı
Gaziosman
paşa Ünv.
1992
700.000
16/6
3850
350
101.059
102.528
33
195517
44789
Cumhuriyet
Ünv.
1974
650.000
20/4
2910
450
60.998
1.137694
35
84377
35892
Trakya
Üniv.
1982
700.000
23/3
5.150
426
105.479
191.724
28
16.370
45.750
Karadeniz
Teknik Ünv.
1955
600.000
38/4
6.140
950
106.878
2.980.413
61
71.892
43.185
Sakarya
Üniv.
1992
1.200,000
19/9
6.721
730
169.049
20.93.100
35
16.196
66.225
Samsun
1975
1.600,00
63/6
4.748
400
91.457
196.000
65
33.329
68.436
Erciyes
Üniv.
1978
1.000,000
27/10
10.200
663
90.000
97.518
43
8875
37659
Fırat Üniv.
1975
400.000
21/3
1.716
287
100.274
53.466
24
11753
32047
Kahramanm
araş Üniv.
1993
300.000
13/7
1.230
220
55.978
85.201
23
19228
21129
İnönü
Üniversitesi
1975
1.050,000
24/7
7.000
696
150.701
126.025
38
36306
126844
PERSONEL VERİLERİ
PERSONEL SAYISI
18
16
16
13
14
17
14
12
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2010-2014 yılları arası personel artış sayısı 5 adettir.
2013
2014
VERİTABANLARINDA İNDİRİLEN
MAKALE SAYISI
VERİTABANI SAYISI
40
33
35
30
28
27
35
180.000
160.000
27
152.839
140.000
25
139.950
149.648
150.286
120.000
105.333
100.000
20
80.000
15
60.000
10
40.000
20.000
5
0
0
2010
2011
2012
2013
2010
2014
2011
2010-2014 tarihleri arası veritabanı artış sayısı 7'dir.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN
ATIF İNDEKSİNDE (WOS) YER ALAN
MAKALE SAYILARI
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
344
387
407
279
238
2010
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
E-KİTAP SAYISI
600000
KİTAP SAYISI
120000
500026
500000
112124
101059
100000
80000
400000
72710
74857
2010
2011
83492
60000
300000
40000
200000
100000
20000
46438
58000
87320
102528
0
0
2010
2011
2012
2013
2010-2014 yılları arası 453588 adettir.
KULLANICI SAYISI
250000
150000
166000
173000
2011
2012
195517
201050
2013
2014
142000
100000
50000
0
2010
2013
2014
2010-2014 yılları arası kitap artış sayısı 39414'dir.
2014
200000
2012
2010-2014 yılları arası Kullanıcı artış sayısı 59050 kişidir.
GOÜ Kütüphane Sayısal Verileri
YIL
KİTAP SAYISI
BÜTÇE
KULLANIM
MİKTARI
PERSONEL
SAYISI
ÖDÜNÇ VER. KİTAP
SAYISI
E-KİTAP SAYISI
VERİTABANI SAYISI
2010
72.710 ADET
600.000 TL
12
33.694
46.438
28
2011
74.857 ADET
570.000 TL
13
33.352
58.000
27
2012
83.492
ADET
600.000 TL
14
36.973
87.320
27
2013 101.059 ADET
700.000 TL
16
44.789
102.528
33
2014 112.124 ADET
800.000 TL
17
31.212
500.026
35
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Kütüphanemiz
kullanıcılarımıza 7 gün 24
saat hizmet vermektedir.
Ödünç verme işlemleri ise
hafta içi 08.00 – 21.00
saatleri hafta sonu ise
10.00 – 18.00 saatleri
arasında yapılmaktadır.
YENİLİKLERİMİZ
•Dijital Tarama Cihazı
2014 yılında kütüphanemize dijital tarayıcı sağlanarak
üniversitemizin
geçmiş dönemde yayınlanan yayınları dijitalleştirilerek
web
ortamında hizmete sunulmuştur.
Kullanıcılar diledikleri zaman dijital tarayıcıdan
yararlanabilirler.
Salon kapıları ve girişleri yenilenerek
modern bir hale getirilmiştir.
Ödünç Verme Birimindeki Değişiklikler
Ödünç verme birimimizde ödünç verme
bankoları değiştirilerek daha modern
bir görünüme kavuşturulmuştur.
Ayrıca kullanılan ara yüz programımızın
daha etkin çalışması için teknik cihazlar eklenmiş
ve yenilenmiştir.
YENİ GELEN YAYIN KÖŞELERİ
Kütüphane giriş katında
oluşturulan cam sergi
dolaplarında; yeni gelen
yayınlar 1 ay süre ile;
kütüphane
kullanıcılarımızın bilgisine
sunulmaktadır.
GAZETE OKUMA VE DİNLENME
KÖŞESİ
2011 yılından itibaren günlük 6 gazete
öğrencilerin kullanımına sunuldu.
ÇAY, KAHVE VE YİYECEK
SERVİSİ
GG
2011 yılında öğrencilerin yiyecek ve
içecek ihtiyaçlarını giderecek matikler
kütüphane girişine konuldu.
DİNLENME ODASI
20 kişinin aynı anda oturup
dinlenebileceği bir bölüm
oluşturuldu.
TEKNİK HİZMETLER SERVİSİ
Kütüphanemizin tüm teknik işlemleri
bu servis tarafından yürütülmekte
olup yaklaşık günde 100 kitabın
teknik işlemleri bitirilerek hizmete
sunulmaktadır.
TOKAT KİTAPLIĞI
Tokat hakkında Türkiye genelinde yayınlanan
yayınlar toplanarak bu köşede hizmete sunulmuştur.
Ayrıca milli kütüphanede Tokat ile ilgili eserlerin
birer fotokopisi alınarak kitap haline getirilmiştir.
Açık Erişim Bilgi Sistemi
•Açık erişim
bilgi
sisteminin
amacı
üniversitemiz
bünyesinde
oluşturulan
çalışmaların
ücretsiz bir
biçimde web
üzerinden
erişime
sunulmasıdır.
•Raporlar bölümü
oluşturuldu.
•Tez odası oluşturuldu.
•Elektronik tez veri bankası
oluşturuldu.
•Avrupa birliği kitaplık
köşesi oluşturuldu.
TIP FAKÜLTESİ ŞUBE
KÜTÜPHANESİ
2011 yılında tıp fakültemizin içinde 90 kişinin
aynı anda oturup çalışabileceği modern bir
kütüphane oluşturuldu.
Tıp fakültesi kütüphanemiz Türkiye’de ilk RFID
kullanan kütüphane özelliğini de taşımaktadır.
HEDEFLERİMİZ
•Kütüphanemizden daha fazla okuyucunun
yararlanmasını sağlamak
•Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyacağı kaynakları en
hızlı bir şekilde
sağlayıp hizmet sunmak
•Kaynak çeşitliliğini artırmak
•Kütüphaneler arası bilgi akışını hızlandırmak
•Veri tabanı kullanımını yaygınlaştırmak
•Kütüphane de konforu artırmak
•Kullanıcı memnuniyetini artırmak
•Kaynakların daha düzenli ve verimli kullanılmasını
sağlamak
•Yeni bir kütüphane binasına kavuşmak
TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PLAN VE
PROJELER
•Dergiler için iç kapak tarama çalışması başlatılarak
makale adlarına kolay erişim sağlanmıştır.
•Açık erişim arşiv politikası oluşturulmuştur.
•Kütüphane yönetmeliği kaldırılarak yönerge hazırlanmıştır.
•Strateji plan ve faaliyet raporları hazırlanmıştır.
•Nadir eserler dijitalleştirme çalışmaları devam etmektedir.
•Üniversite yayınlarımızın tümü dijitalleştirilmiştir.
TEŞEKKÜRLER
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
Download

gaziosmanpaşa üniversitesi kütüphane ve dokümantasyon daire