Şenbük 27 MW Rüzgar Enerji Santralı
Proje Özeti
Şenbük 27 MW Rüzgar Enerji Santralı
Ankara 21.03.2014
Yeni Belen Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (Yeni Belen) tarafından Gold Standard
Gönüllü Emisyon Azaltım Sürecinde Gerçekleşen Yerel Halk Danışma Süreci için hazırlanmıştır
Giriş
Yeni Belen Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A. Ş. (Yeni Belen), Hatay İli, Belen ilçesi, Ötençay
yakınlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan aldığı üretim lisansıyla elektrik üreterek ulusal
şebekeye aktarmaktadır. Elektrik üretimi için rüzgar enerjini kullanılması, Türkiye’nin mevcut elektrik
üretimi portföyü dikkate alındığında sera gazı emisyonlarını azaltan bir yöntemdir. Gold Standard
organizasyonu, emisyonların uluslararası ticaretini düzenleyen Kyoto Protokolüne uygun olarak,
projelerin emisyon azalttığının kanıtı olan sertifikaların edinilmesi ve pazarlanması konusunda bir
prosedür belirlemiştir.
Proje
Proje için üretim lisansı 2012’de EPDK tarafından verilmiştir. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme
çalışmaları da olumlu olarak sonuçlanmış ve projenin türbin montaj çalışmaları 2013 ortalarında
tamamlanarak, Haziran 2013’te proje devreye alınmıştır. Projeye en yakın yerleşim yeri 1.2 km
uzaklıkta bulunan Ötençay köyüdür. Proje sahasının türbin yerleri ve yollar için kullanılacak küçük bir
bölümü dışında kalan tüm alan proje öncesinde olduğu gibi yine köylünün kullanımına bırakılmıştır.
Proje, yıllık 93.000 MWh’lik bir elektrik üretimiyle, ortalama 54.000 ton karbondioksit (CO2) azaltımı
sağlamamaktadır. Proje yenilenebilir ve yerel jeotermal enerjiden elektrik elde ederek sisteme
verecektir.
Yerel Halkın Proje Hakkında Yorumları
Yerel Halk toplantısı 20 Temmuz 2012 tarihinde Ötençay köyü kahvehanesinde düzenlenmiştir. Tüm
yerel halk, hassasiyetle yapılan yerel duyurular ve yerel gazete ilanları sayesinde toplantıdan haberdar
edilmiştir. Toplantı ve toplantıda yapılan yorumlar hakkında detaylı bilgiyi yerel halk toplantı
raporunda bulabilirsiniz.
Bundan Sonra Yapılacaklar
Yukarıda belirtilen hususlar Proje Dizayn Döküman’ında (PDD) detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
Yerel Halk Danışma Sürecinden elde edilen sonuçlar Proje Dizayn Döküman’ında projenin çevresel ve
sosyoekonomik etkilerini açıklamada kullanılacaktır. Bu dökümanlar bağımsız bir denetçinin
değerlendirmesine sunulacaktır.
Gold Standard VER ile ilgili Daha Fazla Bilgi için: www.cdmgoldstandard.org
Sunulan proje ile ilgili sorularınız ve görüşleriniz için lütfen aşağıda iletişim bilgileri verilen
yetkili ile temasa geçiniz:
İsmail Hakkı GÜL
Industrial Engineer
Hatır Sk. No:18/6 G.O.P., 06700 ANKARA - TURKEY
T : +90.312.446 71 07, F : +90.312.446 71 02
E : [email protected], W : www.ztybenergy.com
Yeni Belen Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Sayfa 1
Download

Şenbük WPP Proje Ozeti