06 Haziran 2014 tarihinde duyurulan Unvan Değişikliği Sınavı
Başvuru İlanı sonucunda yapılan başvuruların değerlendirilmesi
MÜHENDİS:
Bilgisayar Mühendisliği
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -5. derece (2 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Ceyda BAYSAL
Programcı
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
S. Alper ALBAYRAK
Programcı
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
3
Mesut BAŞARAN
Çözümleyici
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
4
Ezgi ÇALIŞKAN
Çözümleyici
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Ziraat Mühendisliği
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -3. derece (1 Adet)
S.No.
Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Filiz ÇALIŞKANELLİ
Şef
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Mehmet SARIKAYA
Veri Haz.Ve Kont.İşlet.
Mezuniyet şartını taşımamaktadır.
KİMYAGER:
Kimya
Mühendislik Fakültesi -1. derece (1 Adet)
S.No.
Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Aytül OCAKOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Belgin TUNÇEL KIRKAR
Teknisyen
3
Meral ESEN
Araştırma Görevlisi
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
23.07.2014 tarihinde ilişik kestiğinden işleme alınmamıştır.
TEKNİKER:
Elektrik
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -1. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Murat ÖZBALCI
Şef
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Kıyasettin YASA
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Elektrik Teknolojisi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -1. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Metin KAPLAN Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Zafer ATEŞ
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
3
Çağdaş YOLCU
Bilgisayar İşletmeni
657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi uyarınca
kıdem yılı bakımından 1. dereceye atanma
şartını taşımamaktadır.
İklimlendirme-Soğutma
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -1. derece (3 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Ersan TUNÇCAN
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Oktay CAN Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
3
Ramazan ÇOBAN
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
İklimlendirme-Soğutma
Mühendislik Fakültesi -5. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Mahmut OĞUR
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Oktay KOÇ
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Kimya
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -3. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
1
Ahmet KURUL
Ünvanı
Açıklama
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Lastik-Plastik Teknolojisi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -1. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
1
Rahmi YÜZÜAK
Ünvanı
Açıklama
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Mekatronik
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -1. derece (2 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Atilla ÖZSAYIN
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Ertan KESKİN
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
3
Ersoy BULDUK
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Oto Boya ve Karoseri
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -1. derece (4 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Zafer AKKOYUNLU
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
UĞUR KIZILOĞLU
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
3
Hamza KAYAHAN
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
4
Şükrü KOÇYİĞİT
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
5
Polat BULANIK
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
6
Murat MİRZA
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
7
Mehmet TÜFEKÇİ
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Mobilya Dekorasyon
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
Ünvanı
Açıklama
1
Necmi ATICI
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
2
Ali ÇETİN
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Mobilya Dekorasyon
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 5. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
1
Ozan YEŞİLDERE
Ünvanı
Açıklama
Teknisyen
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
TEKNİSYEN:
Motor
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı -6. derece (1 Adet)
S.No. Adı Soyadı
1
2
Ertuğrul TOY
Ahmet HAK
Ünvanı
Açıklama
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
Sınava Katılmaya Hak Kazanmıştır.
NOT: Unvan Değişikliği Sınavı Ege Üniversitesi'nde 08 Eylül 2014 tarihinde Saat : 10:00'da yapılacaktır. Sınav Salonu ile ilgili bilgi daha sonra duyurulacaktır. 
Download

06 Haziran 2014 tarihinde duyurulan Unvan Değişikliği Sınavı