Doç. Dr. Güneş Gür
Ankara Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
Doç. Dr. Güneş Gür Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
Uzmanlığını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldı.
Uzmanlık sonrası Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve
Viyana Tıp Üniversitesi Dermatoloji Kliniğinde görevine devam
etmiştir. Halen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dermatoloji Kliniğinde Başasistan olarak görev yapmaktadır. Daha
çok Tırnak Hastalıkları, Saç Hastalıkları, Nevüslerin Değerlendirilmesi,
Behçet Hastalığı konularıyla ilgilenmektedir. Türk Dermatoloji Derneği,
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Dermatoimmünoloji
Derneği üyesidir.
Download

Doç. Dr. Güneş Gür Ankara Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma