ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ İŞLEM AKIŞ ŞEMASI
STAJ İŞLEMLERİNE BAŞLA
DÖNEM DIŞI STAJ
DÖNEM İÇİ STAJ
“Güz Yarıyılı Başlangıcında” dönem içi staj başvuru formunu,
transkriptini ve öğrenci otomasyon sisteminden aldığın haftalık ders
programını Bölüm Sekreterliğine teslim ederek başvurunu yap.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU’NDA 7. VE 8.
YARIYILLARDA BULUNAN ÖĞRENCİLER, PROTOKOL İMZALANMIŞ VE BURSA İL
GENELİNDE KURULU OLAN İŞYERLERİNDE DÖNEM İÇİ STAJ YAPABİLİRLER.
Zorunlu Staj Formu’nu Fotokopi Bürosu’ndan al,
gerekli yerleri doldur, fotoğraf yapıştır ve
Evrak Kayıt Bürosu’na onaylat.
Zorunlu Staj Formu ile firmaya başvur.
Fotokopi Bürosu’ndan boş staj defteri al,
Staj defterinin ilk sayfasına fotoğraf yapıştır ve
Fakülte Evrak Kayıt Bürosu’nda onaylat
Staja başlama tarihinde evraklarınla
firmaya git ve staja başla
Staj sırasında yaptığın çalışmaları staj değerlendirme
formuna uygun olarak staj defterine yaz
Staj başvurun
kabul edildi mi?
Hayır
Evet
Zorunlu Staj Formu’nu
2 asil nüsha olarak (fotokopi, faks vb. değil) hazırla
ve firma yetkilisine onaylat.
Firmanın onaylamış olduğu Zorunlu Staj Formu’nun
2 asil nüshası ile birlikte Staj Komisyonu’na başvur.
Firmanın staja uygun olması durumunda,
form’daki firma onaylarını tamamladığı
tespit edilen öğrencinin
Zorunlu Staj Formu, Staj Komisyonunca onaylanır.
1 nüshası Staj Komisyonunda kalır.
Onaylı Zorunlu Staj Formu’nun 1 asil nüshası,
ile Fakülte SGK Bürosuna başvur.
DÖNEM DIŞI STAJLARDA BU İŞLEMLERİN
STAJA BAŞLAMA TARİHİNDEN EN AZ 20 GÜN
ÖNCESİNE KADAR TAMAMLANMASI
GEREKMEKTEDİR !
Fakülte SGK Bürosundan
Staj Sicil Belgesi Zarfını ve SGK Formunu al.
Staj bitiminde, Staj Defterini ve Staj Sicil Belgesini
firma yetkilisine onaylat
(Staj Sicil Belgesi İçeriğinin Öğrenci
Tarafından Görülmesi Yasaktır)
Staj Komisyonunca ilan edilen tarihlerde
Staj Sicil Belgesi Zarfını
Staj Komisyonuna teslim et
Staj Sicil Belgesi Zarfını
Staj Komisyonuna
teslim ettin mi?
Hayır
Firma
posta ile
gönderecek
Evet
Staj Defterini Staj Değerlendirme Kurulu’na
teslim et ve Staj Sözlüsüne/Sunumuna gir
BAŞARISIZ
(0-49 puan)
STAJ
SONUCU
BAŞARILI
(70-100 puan)
EKSİK
(50-69 puan)
Eksikliklerini
verilen sürede
tamamla
Download

Staj İşlem Akış Şeması - Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği