YENİLENEBİLİR
ENERJİ
KAYNAKLARI
VE
DALGA
ENERJİSİ
O.Okan YEŞİLYURT
Gökhan IŞIK
NEDİR BU ENERJİ?





İş Yapabilme Yeteneğidir.
Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar.
İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır.
Yaşam Kalitesinin Bir Göstergesidir.
Ve En Kötüsü Günümüzde Bir Savaş Sebebidir.
www.dusunenadamlar.com
ENERJİ
KAYNAKLARI
YENİLENEBİLİR OLANLAR
YENİLENEMEZ OLANLAR
Hidroelektrik Santralleri
Rüzgar Enerjisi
Jeotermal Enerji
Güneş (Solar) Enerjisi
Biokütle Enerjisi
Dalga Enerjisi
•Fosil Yakıtlar
•Nükleer Enerji
www.dusunenadamlar.com
ENERJİ KAYNAKLARI
www.dusunenadamlar.com
FOSİL YAKITLAR
 Kömür Petrol ve Gaz Fosil Yakıt Örnekleridir.
 Petrolün Çıkarılması ve Taşınması Daha Kolaydır.
 Kömür Termik Santrallerde Önce Kırılır
Sonra Kazanlara Püskürtülür.
 Doğa için Çok Zararlıdırlar
 Elbette Bir Gün Bitecekler!
www.dusunenadamlar.com
TERMİK SANTRALLER
 Soğutma İçin Suya İhtiyaçlar Var
 Kurulumu Masraflı ve Çevreye de Çok Zararlıdır.
www.dusunenadamlar.com
NÜKLEER





Uranyumun Parçalanmasıyla Enerji Üretilir.
Dünyanın Enerji İhtiyacının %11i Nükleer Enerjiden Karışılanır.
Soğutma İçin Suya İhtiyaç Vardır ve Su Kenarlarına Kurulmalıdır.
Doğaya Bir Zararı Yoktur!
Doğal Afetlere ve Dikkatsizliğe Karşı Dayanıksızdır.
www.dusunenadamlar.com
NÜKLEER ENERJİ NASIL ÇALIŞIR
 Nükleer Füzyon Tepkimeleri Sonucu Enerji Meydana Çıkar ve
Enerjide Suyu Isıtır.
 Su>>Su Buharı
 Su Baharı>>Türbinleri Çevirir
 Türbinlerde Elektrik Üretirler.
www.dusunenadamlar.com
GÜNEŞ ENERJİSİ
 Photovoltaic yada Photoelectric Olarakta Bilinirler
 Genellikle Güneşin
Işınlarını Elektrik Enerjisine
Dönüştürürler
 Günümüzde Maliyetleri
Halen Yüksektir
 Elektrik Üretimi İçin Solar
Tower Kullanımı Bir Başka
Yöntemdir.
www.dusunenadamlar.com
Solar Panel
 Temek Olarak Işığı Elektrik
Enerjisine Çevirirler
 2 Farklı Yarı İletken Malzeme
Kullanılır.
www.dusunenadamlar.com
SOLAR SU ISITICILARI
 Işığı Absorbe Eden Mat Siyah
Boru Ve Plakalardan Oluşur
 Türkiye’de Oldukça Yaygın bir
Kullanıma Ulaşmıştır.
 Maliyeti Uygundur.
www.dusunenadamlar.com
SOLAR TOWER
 Güneş Işığını Doğrudan
Yansıtan Aynalara Sahip
 Bilgisayar Kontrolü Gerekli
 Verimimi Düşük
 Kaliteli Güneşe Bağımlı
www.dusunenadamlar.com
RÜZGAR GÜCÜ
 Tarihi Çok Eski Yıllara Kadar Dayanır.
 İnsanlar Buğday ve Mısır Öğütmek İçin Rüzgar
Değirmenlerini Kullanırlardı.
 Temiz Ama Gürültülüdürler.
 Kuşlar İçin Zararlıdır.
www.dusunenadamlar.com
RÜZGAR TÜRBİNLERİ NASIL
ÇALIŞIR
 Yeryüzünde farklı farklı sıcaklıkta bölümler vardır
 Bu sıcak kısımlarla Soğuk Kısımlar
Yer Değiştirirler
 Rüzgar türbinleri de bu Akış Enerjisini
Önce Mekanik Enerjiye Jeneratörlerle de
Elektrik Enerjisine Dönüştürürler
www.dusunenadamlar.com
Biokütle
 Bitki ve Hayvansal Atıkları Yakıt Olarak Kullanabiliriz. Bu Atıkları
Sıvı veya Gaz Yakıtlara
Çevirebiliriz.
 Katı Atıklarda Yakılarak
Uygun Santrallerde Enerji Elde
Edilebilir.
www.dusunenadamlar.com
Hidroelektrik
 Suyun Potansiyel Enerjisi
Kullanılarak Elektrik
Üretilen Tüm Enerjiler
Hidroelektrik Tesisi Olarak
Adlandırılır
 Günümüzde Çevremizde
Birçok HES Tesisi ve
Şantiyesi Görmek
Mümkün
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Rüzgarların deniz yüzeyinde esmesi ile meydana gelen deniz dalgalarındaki
itme ve kaldırma gücünün kullanılmasıdır
 Rüzgarların deniz yüzeyinde esmesi ile
meydana gelen deniz dalgalarındaki itme
ve kaldırma gücünün kullanılmasıdır
 Diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarındakinden daha güçlü olduğu
hesaplanmıştır (10-15 kat daha fazla).
 Kullanabildiği takdirde bol ve çoğu
ülkenin elde edebileceği kadar yaygındır.
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Güneş panelleriyle
ideal şartlarda 1 kW
elektrik üretimi için 10
metrekarelik bir alan
gereklidir.
 Rüzgar enerjisi
kullanılarak aynı
miktarda elektrik
üretimi için 2
metrekare yer
gereklidir.
 Dalga gücü için bu
alan sadece 1
metrekaredir.
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Temiz sınırsız enerji üretir. İlk yatırımından başka
hiçbir girdisi yoktur. Primer enerjiye hiçbir bedel
ödenmez.
 Deniz üzerinde kurulduğu için, tarım arazilerini yok
etmez.
 Dış ülkelere bağımlı olmayı gerektirecek hiçbir girdisi
yoktur. Tamamen yerli teknoloji ile imalat yapılabilir
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Nüfus yoğunluğu kıyılarda toplanmış olan ülkemizde, enerji
üretilen yerde tüketilebilir.
 Uzun iletim hattına gerek yoktur.
Bölgelere Göre Denizlerin Gücü;
• Karadeniz
1.96-4.22 kWh/m
• Marmara Denizi 0.31-0.69 kWh/m
• Ege Denizi
2.86-8.75 kWh/m
• Akdeniz
2.59-8.26 kWh/m
• İzmir-Antalya 3.91-12.05 kWh/m
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Gel-git enerjisi tesisi ilk olarak 1966 yılında Fransa’nın
kuzeybatısında Rance Nehri’nin ağız kısmındaki
haliçte inşa edilmiştir Bu tesisten 240MWh elektrik
üretilmektedir
 Rusya’da 400, Çin’de 10, Kanada’da
18 MWh enerji üreten tesisler
kurulmuştur
 Hindistan’da ise proje aşamasında
olan tesisler vardır
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Her dalga boyutunun kullanılması için bir tasarımın
oluşturulamaması,
 Gemi rotalarının geçtiği yollar
 Askeri tatbikatlar
 Balık avlanma sahaları
 Su altı kabloları gibi kısıtlamalar büyük dalga enerjisi
projelerine başlamadan önce dikkate alınması
gereken hususlardır.
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
Ülkemizde;
 Sadece bir seri/dizi küçük ölçekli dönüştürücüden,
yıllık 4-17 kW/m arasında dalga gücü olan sularda,
toplam yaklaşık en az 10 TWh/yıl enerji elde edilebilir.
 Bu, ekonomik olarak üretilebilir Türkiye Hidroelektrik
enerji potansiyelinin %12,5’idir
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
Ülkemizde en uygun yerler:
 Karadeniz’in batısında İstanbul Boğazı’nın kuzeyi
 Ege Denizi’nin güneybatı kıyıları açıkları; Marmaris ve
Finike arasıdır.
 Başlangıç denemeleri için bu suların uygun olduğu
değerlendirilmektedir
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Gelgit olayları sırasında suyun akış
yönünü kapatarak oluşturulan bir
dalga jeneratörü Fransa’da bulunan
tesisle aynı çalışma mantığına
sahip
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Bu sistem bir dalga jeneratörü gibi görünmesine rağmen aslında
hava hareketleriyle çalışmaktadır. Düzeneğin içine giren
dalgalar içerideki havayı dışarı itmekte, oluşan bu hava akımı da
türbini döndürmektedir.
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Kıyıya vuran deniz dalgalarından
enerji üreten bir sistem. Araya
sızan sular aşağıdaki türbinlerin
üzerine düşerek elektrik üretmeyi
sağlıyor.
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
 Soldaki jeneratörler de şiddeti düşük olan
dalgalarla enerji üretmek için kullanılıyor.
 Sağdaki ise dip
akıntıların
enerjisini
kullanan bir
jeneratör
www.dusunenadamlar.com
DALGA ve GELGİT ENERJİSİ
Sonuç Olarak;
 Türkiye’nin mevcut enerji yapısı çoğunlukla ithal fosil yakıtlara
dayalıdır. Türkiye, enerji ihtiyacının 2010 yılında %72’sini ithal etti,
2020 yılında da %80’ini ithal edecektir.
 Büyük bir petrol krizinin gerçekleşmesi halinde, Türkiye tüm
dünyada bu krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi olacaktır.
 Okyanuslardaki bu gücün sadece yüzde biri bugünkü dünya
enerji talebinin beş katından fazladır gerçeği göz önüne
alındığında biran önce bir şeyler yapılmalıdır.
www.dusunenadamlar.com
Teşekkürler…
Kaynaklar:
 http://www.teacherweb.com/CA/Korematsu/MsCoop
ersScienceClasses/energysources.ppt
 http://education.jlab.org/jsat/powerpoint/energy_for
ms_and_changes.ppt
 wikipedia.org
 Dalga Enerjisi ve Türkiye’nin Dalga Enerjisi Teknik
Potansiyeli | Mustafa SAĞLAM, Tanay Sıdkı UYAR |
Marmara Üniversitesi
www.dusunenadamlar.com
Download

Download the PDF file