3. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü olarak yapılmıştır.
UNVANI
NORM
KADRO
SAYISI
MEVCUT
BOŞ
PERSONEL
KADRO
SAYISI
YATAK
SAYISI
EĞİTİM
KAPASİTESİ
300, 145 ve 100’er
kişilik 3 adet
konferans salonu,
4 adet 60’ar kişilik, 3
552
adet 35’er kişilik
derslik, 6 adet 20+1
BT laboratuvarı
YÜZÖLÇÜMÜ
Açık Alan: 85000m2
Kapalı Alan: 35000m2
Download

3. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü